Річний план закупівель бюджетної установи: що врахувати

22 вересня 2021
882
Середній бал: 5 із 5
експерт, фахівець з публічних закупівель

Основне завдання закупiвельника – задоволення потреб внутрiшнього замовника в товарах, роботах та послугах з максимально можливою економiчною ефективнiстю та в визначений термiн. Вiдповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівля здійснюється на підставі річного плану. Але для закупівельників бюджетних установ не все так просто. Вони зобов’язані дотримуватись також бюджетного законодавства. Як скласти річний план закупівель бюджетної установи на 2022 рік? Відповіді у статті.

Щоб зрозуміти порядок складання річного плану бюджетної установи, вам, зокрема, знадобляться такі статті Бюджетного кодексу України:

 • Стаття 2. Визначення основних термінів (саме подані в ній поняття для нас найбільш цікаві, це зокрема: бюджетна програма, бюджетне асигнування, бюджетне зобов'язання, власні надходження бюджетних установ, кошторис)
 • Стаття 3. Бюджетний період
 • Стаття 13. Складові частини бюджету
 • Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету.

Складаючи річний план закупівель, уповноважені особи мають розумітися на основних термінах бюджетного законодавства. Всі видатки бюджетної установи здійснюються на підставі кошторису, який затверджено на виконання бюджетної програми. Слід звертати увагу на невластиві для бюджетної програми видатки, тому що можуть бути питання контролюючих органів щодо нецільового використання бюджетних коштів. За нецільове використання бюджетних коштів відповідальність покладається насамперед на керівника і головного бухгалтера.

☝️ Планування закупівель ➤ Навчання ➤ Сертифікація

Наприклад, заклад освіти закуповує апарат для проведення ультразвукового дослідження. Слід поцікавитись, чи вказана ця сума в розрахунках до бюджетного запиту, а слідом в розрахунках-обґрунтуваннях до кошторису. Також важливо, щоб до уповноваженої особи доводилась інформація щодо обґрунтування показників бюджетного запиту установи та кошторису, в частині, що стосується закупівель, адже на підставі цих розрахунків і складається річний план закупівель бюджетної установи.

Зверніть увагу на визначення «бюджетне зобов’язання», адже саме на цю суму органи казначейства і зареєструють договір.

Насправді робота над складанням річного плану закупівель в бюджетній установі розпочинається ще задовго до початку нового бюджетного періоду. Важлива в цьому процесі злагоджена робота всіх підрозділів. Адже саме відповідальний підхід до складання річного плану надасть змогу уникнути багатьох помилок та отримати своєчасно необхідний товар (роботу, послугу).

До річного плану, у тому числі бюджетної установи, включаються всі закупівлі, за винятком тих предметів закупівлі, на які не поширюється дія Закону про публічні закупівлі (далі — Закон). Наприклад, товари, роботи та послуги, закупівля яких становить державну таємницю, придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна та інші. Також до плану закупівель не включаються суми відшкодування комунальних витрат орендодавцю.

Визначившись з тими категоріями товарів, робіт і послуг, на які поширюється дія Закону переходимо до складання річного плану закупівель для бюджетної установи (далі – річний план).

Як зазначено у пункті 2 статті 4 Закону, річний план повинен містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія;

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);

Замовник визначає предмет закупiвлi вiдповiдно до Закону із застосуванням показників цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі - Єдиний закупівельний словник), а також особливості визначення предмета закупівлі для окремих товарів, робіт і послуг встановлено наказом Мінекономіки від 15.04.2020 р. № 708.

☝️ Як вносити зміни до річного плану

3) розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі;

Уповноважений орган на виконання Закону розробив та затвердив  Примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275).

4) код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів) (далі – КЕКВ);

КЕКВ затверджені наказом Міністерства фінансів України  від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»

5) вид закупівлі та орієнтовний початок проведення;

6) у разі застосування рамкової угоди зазначається:

 • строк дії рамкової угоди;
 • сторона рамкової угоди (замовник або централізована закупівельна організація, яка проводить закупівлю в інтересах замовника).

Дуже часто замовники припускаються помилки, беручись до складання річного плану після затвердження кошторисів. Планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Не пізніше ніж на початку жовтня закупівельникам потрібно зібрати інформацію щодо потреби в товарах та послугах, споживання яких необхідне для забезпечення безперервного виконання установою завдань за призначенням уже починаючи з 1 січня наступного року. До таких товарів можуть належати:

 • електроенергія,
 • природній газ,
 • продукти харчування,
 • послуги з розподілу електричної енергії тощо.


Обрахувавши річну потребу, вже наприкінці поточного року можна розпочинати процедури закупівель, звичайно, дотримуючись необхідних термінів проведення для кожного виду закупівель.

Пам’ятайте! Один рядочок плану – одна закупівля. Але вид закупівлі визначається за загальною річною очікуваною вартістю  предмета закупівлі. При цьому один і той самий предмет закупівлі в річному плані може відображатися декілька разів.

Також Закон не зобов’язує замовників затверджувати відразу весь річний план бюджетної установи. Проте, проєкт річного плану, який буде включати в себе обґрунтування річної суми кошторисних призначень  варто мат. Так уникнете помилковому визначенню саме виду закупівлі.

Нагадаємо, що з 01.01.2022 року планування закупівель буде завданням виключно уповноважених осіб. Все просто, коли така особа одна. А що ж робити, коли їх декілька? Як планувати закупівлі, та хто відповідатиме за правильне визначення виду закупівель? Маємо такі варіанти:

 • кожна уповноважена особа  здійснює закупівлю певного предмету закупівель (від планування до звітування);
 • окремий працівник приймає рішення про визначення типу процедури закупівлі конкретного предмета закупівлі, на підставі цього рішення уповноважені особи здійснюють закупівлі.

Зверніть увагу! Філії не являються замовниками в розумінні Закону, тому річний план складається з урахуванням потреб всієї юридичної особи.

Річний план закупівель бюджетної установи: що врахувати
Іван Пустовіт, консультант у сфері публічних закупівель, експерт із закупівель природного газу та електричної енергії
Проєктування систем пожежної сигналізації належить до робіт за визначенням, наведеним у Законі № 922. А у ДК 021:2015 знаходимо «послуги з інженерного проектування» за цифровим кодом 71320000-7. Як правильно визначати предмет закупівлі?

Після збору інформації та заповнення річного плану, уповноважена особа приймає рішення щодо його затвердження. Пам’ятаємо, що рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом.

Річний план закупівель та зміни до нього оприлюднюються в електронній системі закупівель  протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього.

Чи є відповідальність?

Так, звичайно. Під час складання плану закупівель для бюджетних установ замовникам потрібно бути особливо уважним, адже у разі допущення помилок, недбалого ставлення, неуважності, може настати як адміністративна відповідальність в публічних закупівлях, так і кримінальна.

Стаття 164-14 Кодексу України про адміністративні порушення передбачена відповідальність в тому числі і за:

Всі ці порушення беруть свій початок саме з неправильного планування, неврахування всієї потреби замовника.

Що ж до кримінальної відповідальності в публічних закупівлях, то вона можлива у випадку завищення замовником очікуваної вартості закупівлі, що в подальшому призвело до значних економічних втрат. Завищуючи вартість закупівлі замовник забуває про дотримання принципів закупівель, а саме:

 • максимальна економія, ефективність та пропорційність;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

Висновки

 1. Складати річний план закупівель для бюджетної установи на наступний рік  необхідно вже наприкінці поточного, використовуючи розрахунки до бюджетного запиту.
 2. Планування потрібно здійснювати відповідно до річної потреби.
 3. Закон не зобов’язує відразу затверджувати весь річний план.
 4. Річний план оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження.
 5. При здійсненні планування не слід забувати про дотримання принципів закупівель.

Щоб досконало розібратися в темі планування закупівель, встигніть долучитися до курсу «Як запланувати закупівлі у 2021 році, щоб вчасно отримати потрібне».

logo