Договір постачання природного газу: види й особливості

30 вересня 2021
216
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Не секрет для закупівельників, що при закупівлі газу необхідно укласти відповідний договір. Проект договору про закупівлю природного газу слід включити до тендерної документації чи оголошення про проведення спрощеної закупівлі. Але чи знаєте ви, що саме необхідно врахувати у договорі про постачання природного газу? Звертаємо увагу на важливі нюанси, про які варто подбати заздалегідь.


Відповідно до статті 12 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон № 329) постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими нормативно-правовими актами.

⚡️ Зміна ціни на природний газ в договорі про закупівлі: що врахувати

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку.

Своєю чергою, постачання природного газу постачальником «останньої надії» здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором. При цьому договір на постачання природного газу постачальником «останньої надії» є публічним.

Всі інші споживачі, закуповуючи природній газ, мають погодити умови договору про закупівлю відповідно до загальноприйнятих правил та вимог законодавства. З огляду на це їм варто врахувати, що права та обов’язки постачальників і споживачів природного газу визначаються Законом № 329, ГКУ та ЦКУ, правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також договором постачання природного газу.

Правила постачання природного газу затверджуються Регулятором після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства і є обов’язковими для виконання всіма постачальниками та споживачами. Саме тому ці правила повинні бути враховані у договорі про закупівлю природного газу.

Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 (далі – Правила № 2496).

При цьому, договір постачання повинен містити такі істотні умови:

1) обов’язок постачальника забезпечити споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті постачальника;

2) обов’язок постачальника забезпечити споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу таким споживачем на безоплатній основі;

3) обов’язок постачальника повідомити споживачу про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними;

4) обов’язок постачальника забезпечити споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;

5) обов’язок постачальника забезпечити споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення спорів з таким постачальником;

6) порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих внаслідок порушення договору постачання.

Зазначені істотні умови договору постачання природного газу, визначені у ч. 5 ст. 12 Закону № 329.

Коли можлива зміна істотних умов договору про закупівлю комунальних послуг

Водночас, якщо замовник укладає договір постачання за результатами проведення процедури закупівлі чи спрощеної закупівлі, він повинен ураховувати вимоги Закону № 922.

В літку 2021 року рішення Верховного суду щодо умов договорів на закупівлю природного газу, сформували відповідні принципи, що необхідно ураховувати при формуванні договору про закупівлю природного газу. Ці рішення зазначені у постановах:

  • КГС ВС від 04.08.2021 у справі № 912/994/20;
  • КГС ВС від 18.06.2021 у справі № 927/491/19;
  • КАС ВС від 05.07.2021 у справі № 826/11063/17.

Якщо узагальнити їх висновки, то при формуванні договору замовником має бути передбачено:

  • коли може бути змінено договір про постачання природного газу, тобто визначити умови, що можуть бути підставою для зміни;
  • документи, які мають підтвердити, що вищезазначені умови настали;
  • певну формулу та порядок перерахунку ціни (так зване «цінове застереження»);
  • порядок зміни умов договору, тобто у які строки та які дії мають здійснити сторони договору.

В одному із вищезгаданих рішень Верховний Суд зазначив, що відповідачі не могли не розуміти особливості функціонування ринку газу (тобто постійне коливання цін на газ, їх сезонне зростання-падіння були прогнозованими). Тому сторони не були позбавлені можливості визначити в договорі порядок зміни ціни, зокрема, які коливання ціни надають право на перерахунок ціни (порогові показники), формулу розрахунку нової ціни, якими саме документами має підтверджуватися коливання цін на ринку товару.

При тому, що рішення судів були за результатами розгляду закупівель, що проводились відповідно до попередньої редакції Закону № 922, вони встановили загальні принципи підходу до визначення умов договорів на закупівлю природного газу, які варто врахувати і під час закупівель, що здійснюються на сьогодні.

Таким чином, замовникам ще на етапі формування проекту договору про закупівлю слід ретельно аналізувати та встановлювати його умови, адже вони ляжуть в основу всієї закупівлі газу та майбутнього його постачання.

logo