Закупівля природного газу за прямим договором: коли можливо

1 жовтня 2021
421
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Закупити газ за прямим договором можливо, але хто і за яких обставин має на це право? Дізнайтеся у статті


Про визначення предмета закупівлі для природного газу, розрахунок очікуваної вартості та визначення потреби ми писали у статті «Закупівля газу: що врахувати замовнику». Наразі розглянемо не менш важливе запитання, коли можна закуповувати природний газ за прямим договором?

Закупівля електроенергіїї на 2022: про що подбати заздалегідь

Перш за все слід ураховувати, що пунктом 3 частини 6 статті 3 Закону про публічні закупівлі (далі – Закон) перебачено, що цей Закон не застосовується у випадку, якщо замовники, визначені у пункті 4 частини 1 статті 2 цього Закону (замовники четвертої категорії), здійснюють закупівлі таких предметів закупівлі як паливно-енергетичні ресурси для виробництва електричної, теплової енергії (у тому числі ядерне паливо (опромінене чи неопромінене, зокрема поглинаючі стрижні систем керування та захисту), ядерні матеріали), проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин.

Замовники четвертої категорії — це юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, та відповідають хоча б одній з ознак, визначених у п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону.

До поняття окремих сфер господарювання, у тому числі належить забезпечення транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) та постачання природного газу на користь третіх осіб (замовників), видобутку природного газу та надання послуг установки LNG.

Закон України «Про енергозбереження» визначає, що "паливно-енергетичні ресурси" — це сукупність всіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві. Їх перелік визначено в Законі України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року». І до цього переліку належить, у тому числі газ та сланцевий газ.

Таким чином для замовників четвертої категорії закупівля газу, що здійснюється з метою, що передбачена пунктом 3 частини 6 статті 3 Закону, може здійснюватися без застосовування вимог Закону, що дозволяє їм укладати договори відповідно до ГКУ та ЦКУ.

Такі ж умови закупівлі природного газу, закупівля якого здійснюється оператором газотранспортної системи у замовника послуг транспортування в обсязі допущеного таким замовником позитивного добового небалансу, замовником послуг транспортування в оператора газотранспортної системи в обсязі допущеного замовником негативного добового небалансу та оператором газотранспортної системи, оператором газосховищ та операторами газорозподільних систем для забезпечення власної господарської діяльності (у тому числі для власних виробничо-технічних потреб, покриття витрат та виробничо-технологічних витрат, вчинення балансуючих дій) відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», кодексу газотранспортної системи, кодексу газосховищ та кодексу газорозподільних систем, за умови що такі закупівлі здійснюються на товарних біржах, діяльність яких регулюється законом, що визначає правові умови створення та функціонування (діяльності) товарних бірж, та які відповідають вимогам кодексу газотранспортної системи (п. 11, 12, 13 ч. 6 ст. 3 Закону).

Крім того, дія Закону не поширюється для усіх категорій замовників у разі, коли закупівля природного газу здійснюється суб’єктами ринку природного газу, визначеними Законом України «Про ринок природного газу», на товарних біржах, діяльність яких регулюється законом, що визначає правові умови створення та функціонування (діяльності) товарних бірж, та які відповідають вимогам кодексу газотранспортної системи (п. 22 ч. 5 ст. 3 Закону).

logo