Продовження строку розгляду тендерної пропозиції: підстави та обґрунтування

19 жовтня 2021
1059
Середній бал: 5 із 5
експерт, юрист, заступник начальника служби матеріально-технічного постачання та закупівель ДП «МТП «Чорноморськ»

Якщо маєте причини для продовження строку розгляду тендерної пропозиції, необхідно це обґрунтувати. Дізнайтеся від експерта, за яких підстав можна продовжити строк розгляду ТП, і як обґрунтувати таку необхідність. Основні правила та порядок продовження строків розгляду — у статті.

Підстави для продовження строку розгляду тендерної пропозиції

Відповідно до ч.10 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) строк розгляду тендерної пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття такого рішення.

Саме такою є редакція норми, що регламентує терміни та порядок продовження розгляду тендерних пропозицій/пропозицій.

Продовження строку розгляду тендерної пропозиції: підстави та обґрунтування Звертаємо увагу замовників, що незважаючи на те, що у ч. 10 ст. 29 Закону йдеться не лише про розгляд тендерної пропозиції а й пропозицій (пропозиції подаються учасниками у спрощених закупівлях), все ж на подовження розгляду пропозиції у спрощеній закупівлі розраховувати не варто. В електронній системі закупівель відсутня технічна можливість для продовження строку пропозиції у спрощеній закупівлі. Зважаючи на зазначене, під час розгляду пропозиції у спрощеній закупівлі замовникам слід керуватись ст. 14 Закону, якою встановлено порядок проведення спрощених закупівель.

Продовження строку розгляду тендерної пропозиції: підстави та обґрунтування
ЯРОСЛАВА ДУБРОВА,консультант з публічних закупівель, Київ
Незабаром ТК відійдуть в історію. Тож щоб ваші закупівлі не зупинилися в новорічну ніч, варто підготуватися до такого переходу. Як з огляду на заміну ТК на УО організувати закупівельний процес наприкінці 2021 року?

Відзначимо, що Закон не містить переліку підстав або критеріїв обґрунтувань, якими замовник має аргументувати необхідність подовження строку розгляду пропозиції. Таким чином, замовник самостійно приймає відповідні рішення, необхідні для реалізації своїх функцій, дотримуючись принципів публічних закупівель та мети Закону.

Відтак, серед підстав, які замовники зазвичай використовують для аргументації продовження строку розгляду пропозиції можна виділити наступні:

  1. необхідність звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції в порядку, визначеному ч. 15 ст. 29 Закону;
  2. необхідність аналізу тендерної пропозиції фаховими спеціалістами замовника, зокрема технічними спеціалістами, наприклад інженерами, або необхідність отримання додаткового юридичного висновку стосовно окремих документів учасника. Нагадаємо, що відповідно до ч. 12 ст. 11 Закону в допомогу уповноваженій особі за рішенням замовника може утворюватись робоча група з працівників замовника для розгляду тендерних пропозицій/пропозицій, рішення якої має дорадчий характер;
  3. значний обсягу документів, що подано учасником у складі тендерної пропозиції;
  4. зміна організації праці на підприємстві (наприклад скорочення робочого тижня) або введення карантинних заходів, внаслідок яких частині працівників оголошено вимушений простій.


Наведений перелік підстав, які застосовуються замовниками є орієнтовним, адже відсутність конкретизації щодо аргументації продовження строку розгляду пропозиції дає можливість замовникам зазначати як підставу будь-які події, які ускладнюють або затримують розгляд тендерної пропозиції в строки, що становлять 5 робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.

Як продовжити строк розгляду тендерної пропозиції

Для правильного визначення строків при продовженні розгляду тендерної пропозиції, звертаємо увагу замовників, що строк розгляду починаємо відлічувати з наступного дня після визначення електронною системою закупівель найбільш вигідної пропозиції за результатом аукціону. У випадку, якщо замовнику не достатньо для розгляду тендерної пропозиції 5 робочих днів, замовник продовжує строк до 20 робочих днів, тобто не на 20 робочих днів, а до 20 робочих днів. Іншими словами, враховуємо, що 20 робочих днів від дати визначення найбільш вигідної тендерної пропозиції – максимальний термін розгляду тендерної пропозиції учасника.

Замовник має право, за наявності підстав, продовжувати строк кожної тендерної пропозиції до 20 робочих днів. Водночас, якщо таких пропозицій більше ніж 4, замовнику слід врахувати строк дії тендерних пропозицій, які встановлені замовником у тендерній документації, протягом яких тендерні пропозиції вважається дійсними.

Продовження строку розгляду тендерної пропозиції: підстави та обґрунтуванняЗвертаємо увагу, що відповідно до ч. 12 ст. 29 Закону, якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до ч.3 ст. 10 Закону (відкриті торги з публікацією англійською мовою), замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів. Тобто 20 робочих днів у цьому випадку надається для розгляду всіх поданих тендерних пропозицій, а не кожної окремо. Термін розгляду таких пропозицій не продовжується.

Замовник, відповідно до вимог ч. 10 ст. 29 Закону, у разі подовження терміну розгляду пропозиції зобов’язаний оприлюднити повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення (Нагадаємо, що рішення уповноваженої особи або тендерного комітету оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття такого рішення). Законом не конкретизовано, коли саме амовник має прийняти таке рішення та відповідно оприлюднити повідомлення.

Які протоколи і коли обо­в’яз­ково складає упов­новажена особа

Водночас, аби не попасти у поле зору органів державного фінансового контролю, (нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення строків розгляду тендерної пропозиції передбачена адміністративна відповідальність), рекомендуємо замовникам у випадку виникнення необхідності продовжити термін розгляду пропозиції, ухвалювати таке рішення та відповідно оприлюднювати його в межах п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Оприлюднення такого повідомлення поза межами п’яти робочих днів може привернути додаткову увагу аудиторів. Так, можна ознайомитись з моніторингом процедури закупівлі UA-2021-05-12-009307-b, під час якої аудитори встановили порушення строків розгляду тендерної пропозиції та звернули увагу, що рішення про продовження строку прийнято лише на 15 робочий день розгляду пропозиції.

Окремі замовники після прийняття рішення про продовження строку розгляду тендерної пропозиції взагалі забувають прийняти рішення про обрання переможця, що також не залишається поза увагою аудиторів (моніторинг процедури закупівлі UA-2020-05-07-004324-b).

Також звертаємо вашу увагу на можливу необхідність продовження строку розгляду пропозиції під час оприлюднення повідомлення учаснику з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах в порядку, визначеному ч. 16 ст. 29 Закону. Нагадуємо, що таке повідомлення має бути розміщене у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду пропозиції. Непоодинокі випадки, коли замовники розміщують повідомлення на 4 або 5 робочий день розгляду тендерних пропозицій без продовження строку розгляду, що може у подальшому кваліфікуватись аудиторами як не оприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі, та стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до ч.1 ст. 164-14 КУпаП.

Специфіка річного планування для різних замовників➤Визначення предмета для товарів, робіт і послуг➤Розрахунок очікуваної вартості➤Правила оприлюднення інформації

Обґрунтування продовження строку розгляду тендерної пропозиції

Замовник обґрунтовує необхідність продовження строку розгляду пропозиції, керуючись підставами, через які виникла така потреба.

Закон не встановлює окремих вимог щодо змісту та форми повідомлення про продовження строку розгляду тендерних пропозицій. Водночас, враховуючи що ч. 10 ст. 29 Закону визначено, що строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. Тобто замовнику необхідно у відповідному повідомленні наводити аргументацію такого продовження.

Якщо поки не маєте бланку повідомлення, пропонуємо скачати на порталі лаконічну та зручну форму повідомлення про продовження строку розгляду тендерних пропозицій.

Водночас, рекомендуємо не зловживати продовженням строків розгляду тендерних пропозицій, оскільки законодавство передбачає оскарження рішень замовника. Відтак, безпідставне, на думку учасника, продовження строку розгляду його пропозицій може стати підставою для оскарження такого рішення замовника в АМКУ.

⚡️ Інформація про країну походження товару: що врахувати, коли оприлюднюєте звіт

Продовження строку розгляду ТП в багатолотовій закупівлі

Продовження строку розгляду тендерної пропозиції в багатолотовій закупівлі є дуже актуальним. Оскільки відлік часу для розгляду тендерних пропозицій, наданих учасниками закупівлі по лотах, зазвичай розпочинається одночасно.

У відповідності до пункту 39 ч. 1 ст. 1 Закону частина предмета закупівлі (лот) — визначена замовником частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції.

Законом не визначено окремого порядку продовження строків розгляду тендерних пропозицій щодо частин предмета закупівлі (лотів) в межах єдиної процедури закупівлі. Відтак для продовження строків розгляду тендерних пропозицій в багатолотовій закупівлі рекомендуємо застосовувати такі ж самі правила і порядок, як і для однолотових процедур закупівель, керуючись вимогами ст. 29 Закону про публічні закупівлі.

Робота із закупівельними документами:

logo