Алгоритм продовження дії договору на 20 відсотків

18 листопада 2021
10251
Середній бал: 5 із 5
експерт, адвокат, координаторка з моніторингу медичних закупівель Transparency International Ukraine

Завершується рік, а разом з цим завершується строк дії договорів про закупівлю, які замовники уклали впродовж року за результатами проведених закупівель. Як правильно оформити продовження тендерного договору на 20% та розпочати договірні відносини з 01.01.2022? Роз’яснюємо у статті.


Договір про закупівлю – господарський договір, який:

  • замовник і учасник укладають за результатами процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
  • передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

Договір про закупівлю сторони укладають відповідно до норм Цивільного кодексу України (ЦК) та Господарського кодексу України (ГК) з урахуванням особливостей, які визначає Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922).

⚡️ СПЕЦПРОЄКТ: ЗАКУПІВЛІ В ЧАС ВІЙНИ ⚡️

Дію договору про закупівлю законодавець дозволяє продовжити на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку (ч. 6 ст. 41 Закону № 922).

Тож якщо замовник ще не провів тендер/спрощену закупівлю на наступний рік, а товар йому буде потрібен вже з початку січня, він може продовжити договір поточного року на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на наступний рік.

Як це зробити правильно? Зупинимося на умовах, за яких замовник може скористатися цією законодавчою нормою, щоб продовжити дію договору.

Умови продовження строку дії договору на 20 відсотків

Дію договору про закупівлю замовник може продовжити:

  • на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року;
  • в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році;
  • якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджені в установленому порядку.

Зазвичай можливість пролонгації договору на 20% потрібна, коли предметом договору є товари та/або послуги, які замовник споживає безперервно, або коли замовник не має можливості дотримати строків, щоб провести закупівлю відповідно до Закону. Наведемо приклади:

Для усіх замовників — це електрична енергія, адже її замовник споживає постійно.

Для служб екстреної допомоги — це бензин та дизельне пальне.

Для закладів охорони здоров’я, крім згаданого, це можуть бути лікарські засоби, кейтерингові послуги/продукти, послуги з санітарної обробки.

Однак зважте: замовник повинен мати намір справді проводити в наступному році процедуру закупівлі/спрощену закупівлю саме за цим предметом. Ключовими словами в згаданій нормі є «…для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року».

П’ять особливостей продовження дії договору на 20 %

По-перше. Додаткову угоду можна укласти до ще діючого договору про закупівлю.

Якщо договір діє до 31.12.2021, то не можна укласти додаткову угоду 01.01.2022 р. Маєте укладати її до 31.12.2021 включно. Тож будьте уважними із публікацією звіту про виконання договору. Випадкове його оприлюднення в кінці року унеможливить пролонгацію договору.

По-друге. Як правило, замовники  продовження строку дії договору на початок наступного року розуміють як перший квартал наступного року та продовжують строк дії договору до 31 березня наступного року. 

Закон № 922 не обмежує, на який саме строк сторони укладають додаткову угоду. Щодо строку маємо неконкретне формулювання: «строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі». Тобто замовник сам обирає прийнятний для нього строк дії додаткової угоди — до 1 лютого, до 31 березня, а можливо, й довше. Найпоширенішим строком на практиці є 31 березня.

На противагу строку Закон № 922 чітко встановлює обмеження щодо суми пролонгованого договору. Утім зважте, що цією нормою законодавець обмежує лише загальну суму, на яку допускає збільшення вартості договору під час його пролонгації, а не їх кількість. Тому якщо замовник з якихось підстав подовжив строк дії договору до певної дати та, відповідно, збільшив його обсяг, наприклад на 12%, то за потреби він має можливість додатковою угодою знов подовжити дію договору та збільшити його обсяг на 8%.  

Алгоритм продовження дії договору на 20 відсотків

Як організовує закупівлі уповноважена особа

Третя особливість. Суму та обсяги, на які замовник укладає таку додаткову угоду, він не вносить до річного плану закупівель на 2022 рік. Це й зрозуміло, адже ці сума та обсяг стосуються договору попереднього 2021 року.

Четверта особливість. Якщо замовник вичерпав вартість договору про закупівлю до кінця поточного року, але потребує ще постачання таких товарів або послуг, він не зможе скористатися частиною 6 статті 41 Закону № 922, щоб продовжити договір про закупівлю та збільшити суму на 20%. У цій нормі чітко йдеться про можливість пролонгації саме на початку року.

Пята особливість. Сума в додатковій угоді не має перевищувати 20% тієї суми, яку визначає початковий договір про закупівлю, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджені в установленому порядку.  

Величину 20% в додатковій угоді слід визначати від загальної вартості початкового договору про закупівлю. Якщо до договору сторони вносили зміни впродовж часу його виконання, то 20% вираховують від остаточної вартості договору.

Звіт про виконання договору, продовженого на 20%

Порядок пролонгації договору на 20 відсотків

Норми Закону № 922 є спеціальними нормами, які визначають правові підстави внесення змін та доповнень до договорів, укладених за результатами публічних закупівель та які слід застосовувати переважно щодо норм Цивільного кодексу України (стаття 651) та Господарського кодексу України (стаття 188), що визначають загальну процедуру внесення змін до договору.

Частина 1 статті 651 Цивільного кодексу України говорить про те, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін. Виняток можливий, якщо інше не встановлює договір або закон.

Зміну договору слід вчиняти в такій самій формі, що й договір, який сторони змінюють. Утім інший порядок може встановлювати договір або закон або випливати із звичаїв ділового обороту (ст .654 ЦК).

Отже, зміни до договору сторони вносять в письмовій формі.

З цього випливає, що замовник має підготувати додаткову угоду про продовження строку дії договору для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році. Таку додаткову угоду замовник надсилає разом з листом-повідомленням до учасника, з яким було укладено договір, щоб останній її погодив.

В цьому випадку не забувайте про пункти договору щодо листування між сторонами та надсилайте такий лист заздалегідь.

Стаття 188 Господарського кодексу України говорить про те, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачає закон або договір.

Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозицію про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у 20-денний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.

Додатково нагадуємо, що в ЕСЗ замовник має опублікувати повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, які передбачає частина 5 статті 41 Закону № 922. Тож оприлюдніть їх протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.

Також обов'язково слід скласти протокол про внесення змін до договору. В електронну систему його можете прикріпити за бажання, коли публікуватимете такі зміни.

Як бачимо, замовники мають законодавче право для продовження договору про закупівлю на 20 %. Треба лише дотримати всі вимоги законодавства.

Бажаємо Вам вдалого початку року!

logo