Реєстрація договору в Казначействі

12 липня 2022
3944
Середній бал: 5 із 5
експерт, фахівець з публічних закупівель

Хто та в які строки має реєструвати договори в Казначействі? Які документи для цього необхідні? Чи має право Казначейство відмовити в реєстрації та які наслідки несвоєчасної реєстрації? Докладний аналіз експерта - у статті.

Реєстрація договору в Казначействі

До експертної статті ☑️

Задля реєстрація тендерних договорів в Казначействі насамперед слід уважно ознайомитись з такими законодавчими актами:

Укладання договору про закупівлю: ази, які знають не всі

Щоб проводити реєстрацію бюджетних зобов’язань, необхідно розуміти, що таке «бюджетне зобов’язання».

Визначення міститься у статті 2 Бюджетного кодексу України:

 • бюджетне зобов'язання – це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому».

Тобто зареєструвати договір в Казначействі  – це зареєструвати бюджетне зобов’язання за договором.

Розпорядники, одержувачі коштів державного та місцевих бюджетів, відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) зобов’язані керуватися положеннями Наказу № 309 та здійснювати реєстрацію договорів в казначействі.

Згідно з пунктом 2.1 Наказу № 309: «Орган Казначейства перевіряє документи згідно з вимогами законодавства у сфері закупівель шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі закупівель».

Зверніть увагу, що протоколи уповноваженої особи, додаткові документи в Казначейство нести не потрібно. Все необхідне працівники ДКСУ знаходять в електронній системі закупівель (ЕСЗ). Слід зазначити, що між переважною більшістю установ та Казначейством налаштовано систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство».

Термін реєстрації договорів в Казначействі

Строки реєстрації договорів в Казначействі регламентовані пунктом 2.2 Наказу № 309. Розглянемо детальніше, скільки днів передбачено на реєстрацію договору в Казначействі.

Так, замовники протягом 7 робочих днів з дати укладання договору, зобов’язані здійснити його реєстрацію в Казначействі.

За умови реєстрації договору про закупівлю (договору, за яким застосовується процедура закупівлі/ спрощена закупівля товарів, робіт і послуг) розпорядник бюджетних коштів здійснює реєстрацію  договору про закупівлю в Казначейства протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі/звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

Зверніть увагу на відмінність в строках реєстрації договору про закупівлю і договору, укладеному без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель.

Строк реєстрації договору в  Казначействі

Реєстрація договору в казначействі

Як зареєструвати в Казначействі договір про постачання газу

Крім того, у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення зареєструвати в Казначействі такі зміни та надати  відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

Працівники Казначейства також обмежені в строках при реєстрації договорів, що встановлені пунктом 2.3. Наказу 309.

Підтвердні документи, надані розпорядником бюджетних коштів / розміщені в електронній системі закупівель, опрацьовуються органом Казначейства:

 • за захищеними видатками, які не потребують проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, —- протягом 1 операційного дня;
 • за захищеними видатками, які потребують проведення процедур закупівель/спрощених закупівель (крім капітальних видатків), —до 3 операційних днів;
 • за іншими поточними видатками, крім захищених, та наданням кредитів з бюджету — до 3 операційних днів;
 • за капітальними видатками - до 5 операційних днів.

Орган Казначейства опрацьовує підтвердні документи у визначені строки, але не пізніше останнього робочого дня поточного бюджетного періоду.

Реєстрація договору в казначействі
Ярослава Дуброваконсультант з публічних закупівель, Київ
Чи можуть замовник і переможець внести зміни до проєкту договору, коли підписують договір? Чи мають вони право відступати від проєкту договору? Можливо, учасник з пропозицією змінити проєкт договору в тендерній документації мав звернутися ще під час тендера?

Які документи необхідні для реєстрації договору в Казначействі

Відповідь на це запитання знаходимо в наказі ДКСУ № 68.

Ці Методичні рекомендації визначають перелік підтвердних документів, передбачених законодавством, залежно від сутності платежу, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до Казначейства для  реєстрації бюджетних зобов'язань.

В наказі ДКСУ № 68 акцентовано увагу, що договори, які подаються до Казначейства повинні містити істотні умови відповідно до законодавства.

Перелік підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань наведено у додатку до наказу ДКСУ № 68.

Разом з договором до Казначейства подається, в разі здійснення попередньої оплати за товари, роботи, послуги,  рішення головного розпорядника бюджетних коштів щодо можливості здійснення авансування. Особливу увагу при формуванні пакету підтвердних документів слід звернути під час реєстрації договорів, в яких предметом є закупівля робіт з  капітального будівництва, реконструкції, та  реконструкції з елементами реставрації. В такому випарку також слід надати до Казначейства:

 • титул об'єкта;
 • титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);
 • титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);
 • експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;
 • календарний графік виконання робіт;
 • план фінансування будівництва;

Зважте, що у разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними підрядниками, договір підряду (контракт) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехідних об'єктів — додатковий договір до договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році.

Увага! Органи Казначейства не зареєструють зобов’язання за договором у разі:

 • відсутності у розпорядника бюджетних коштів бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом;
 • відсутності документів, які підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання;
 • відсутності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (крім випадків, у яких законодавством не передбачено його затвердження);
 • невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми;
 • відсутності документів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель;
 • недотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;
 • недотримання вимог щодо оформлення поданих документів.

Підстави визнати договір про закупівлю нікчемним

Стаття 7 Закону України «Про публічні закупівлі» чітко вказує, що саме зобов’язані перевіряти працівники Казначейства при реєстрації зобов’язань за договорами про закупівлю. До здійснення оплати за договором про закупівлю працівник Казначейства перевіряє наявність річного плану, договору про закупівлю та звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель, що підтверджують проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та за результатами якої укладено договір про закупівлю.

Не допускає здійснення платежів із рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках:

 • відміни процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
 • набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсною та/або договору про закупівлю нікчемним;
 • оскарження відповідно до статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» на період призупинення процедури закупівлі;
 • наявності рішення органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі».

Реєстрація договору в Казначействі

Хочу стати найкращим фахівцем

Наслідки несвоєчасної реєстрації договору в Казначействі

За порушення бюджетного законодавства в частині порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань або несвоєчасну реєстрацію бюджетних зобов’язань до розпорядників бюджетних коштів застосовуються заходи впливу відповідно до Бюджетного кодексу України (пункт 4.2. Наказу № 309).

Несвоєчасна реєстрація бюджетного зобов’язання є пору­шенням бюджетного законодавства (п. 21 ч. 1 ст. 116 БК). За таке порушення до учасників бюджетного проце­су передбачають заходи впливу, а саме:

 • попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства;
 • зупинення операцій з бюджетними коштами.

Проте, набагато гірше взагалі не зареєструвати договір в казначействі. Адже тоді керівник замовника має реальний шанс розрахуватись за поставлені товари, роботи, послуги не коштом державного (місцевого) бюджету, а власним.

Адже зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом та Законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов'язаннями  і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов'язань не здійснюються. Вимоги фізичних і юридичних осіб щодо відшкодування збитків та/або шкоди за зобов'язаннями, взятими розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним Кодексом та Законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), стягуються з осіб, винних у взятті таких зобов'язань, у судовому порядку (пункт 4 статті 48 БК).

Тож дотримуйтеся порядку реєстрації договорів в Казначействі, щоб дотримати вимог чинного законодавства.

 

logo