Очікувана вартість чи розмір бюджетного призначення в річному плані

25 листопада 2021
585
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Закон України «Про публічні закупівлі» передбачає, що у річному плані закупівель замовник може вказати розмір бюджетного призначення та/або очікувану вартість предмета закупівлі. Розглянемо, у чому різниця; коли та що саме слід зазначати?

Щоб замовнику зрозуміти, що зазначати в річному плані 2022: очікувану вартість чи розмір бюджетного призначення, слід з'ясувати, що криється під цими поняттями.

Отже, бюджетне призначення – це повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане БКУ, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування (п. 8 ч. 1 ст. 2 БК).

Бюджетні призначення визначаються шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет). На їх підставі головні розпорядники бюджетних коштів приймають рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляють та доводять до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань.

Річний план закупівель бюджетної установи: що врахувати

Бюджетне асигнування – це повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження.

Законом про Державний бюджет України визначаються, зокрема бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку.

Головні розпорядники бюджетних коштів отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень.

Коли можна поділити предмет закупівель і не порушити закону

Одним із принципів, визначених  БКУ, є принцип цільового використання бюджетних коштів, що передбачає, що бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.

Будь-які бюджетні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення, якщо інше не передбачено законом про Державний бюджет України.

Зміни розмірів, мети та обмеження в часі бюджетних призначень, крім випадків, передбачених БКУ, здійснюються лише за наявності у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет) відповідного положення.

Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, крім випадків, передбачених БКУ.

Очікувана вартість – це розрахункова вартість предмета закупівлі на конкретних умовах поставки із зазначенням інформації про включення/невключення до очікуваної вартості податку на додану вартість (ПДВ) та інших податків і зборів.

Нагадаємо, що методи визначення очікуваної вартості запропоновані у Примірній методиці визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженій Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

Таким чином, коли замовник зазначає в річному плані закупівель розмір бюджетного призначення, то він орієнтується на виділені кошти, а коли очікувану вартість, то на розрахункову ціну потреби, що він закуповує.

Тож різниця між очікуваною вартістю та розміром бюджетного призначення є. Під час оголошення закупівлі замовникам варто коригувати вказану інформацію з огляду на реальний стан фінансування. Якщо замовник в річному плані закупівель вказав очікувану вартість предмета закупівлі з розрахунку наявної потреби ще не маючи затвердженого кошторису, то у разі затвердження фінансування, при оголошенні закупівлі він може відкоригувати її відповідно до останніх показників.

Онлайн навчання для закупівельників

ПРОГРАММА+БОНУС

logo