Тверда ціна у договорі з виконання робіт

14 грудня 2021
1832
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Восени 2021 року було змінено будівельні стандарти та скасовано ДСТУ, яке лежить в основі визначення предмета закупівлі робіт, натомість було затверджено Настанови з визначення вартості будівництва. Внаслідок таких оновлень дещо змінився підхід до понять «тверда ціна» і «динамічна ціна», від яких залежать умови договору про закупівлю, у тому числі умови його зміни при виконанні. Чи дійсно не можливо змінити тверду договірну ціну в будівництві? Що нового з цього питання пропонують Настанови з визначення вартості будівництва? З’ясуймо у статті


Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» було скасовано ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийняті наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293.

Цим же наказом затверджено кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Відповідно до наказу Мінекономіки 15.04.2020 № 708 визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону про публічні закупівлі, а саме: за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013.

Мінекономіки листом від 29.11.2021 № 3304-04_56247-06 повідомило, що у зв’язку із втратою чинності ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013, а також прийняттям та затвердженням кошторисних норм України, наказ № 708 буде приведено у відповідність до вимог законодавства.

Закупівля робіт з будівництва — разом з устаткуванням чи окремо

До приведення у відповідність наказу № 708 при визначенні предмета закупівлі робіт Міністерство рекомендувало замовникам враховувати кошторисні норми України “Настанова з визначення вартості будівництва”, в яких наведено визначення об'єкта будівництва.

Водночас Настанови з визначення вартості будівництва можуть бути використані і при формуванні очікуваної вартості робіт за об’єктами будівництва.

Відповідно до цих Настанов вартість будівництва визначається, зокрема на стадії визначення ціни пропозиції учасника процедури закупівель (договірної ціни, яка може встановлюватися твердою або приблизною (динамічною)).

Що таке тверда договірна ціна

Твердий кошторис (тверда договірна ціна) – кошторис, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторін у порядку, визначеному договором.

Приблизний кошторис (динамічна договірна ціна) – кошторис, що підлягає уточненню у разі змінення поточних цін на ресурси, що враховані у договірній ціні, а також з інших підстав, визначених умовами договору.

За твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

Слід відмітити, що основа поняття твердої ціна закладена в ЦКУ.

Відповідно до ст. 844 ЦКУ кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором.

Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін.

У разі перевищення твердого кошторису усі пов'язані з цим витрати несе підрядник, якщо інше не встановлено законом.

Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник — його зменшення в разі, якщо на момент укладення договору підряду не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.


У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалу, устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору.

Таким чином, тверда ціна договору може бути змінена тільки у окремих випадках, за згодою сторін і у разі якщо порядок такої зміни передбачено договором.

Умови коли і за яких обставин замовник може змінити тверду ціну договору визначені у постанові КМУ від 01.08.2005 N 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» (Постанова № 668).

Зокрема цією Постановою встановлено, що у разі  підвищення підрядником твердої договірної ціни, не передбаченого договором підряду, всі пов'язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе підрядник.

Сторони у договорі підряду можуть передбачати порядок уточнення твердої договірної ціни у разі:

  • виникнення обставин непереборної сили;
  • внесення змін до проектної документації;
  • потреби в усуненні  недоліків  робіт,  що  виникли  внаслідок невідповідності   встановленим   вимогам  проектної  документації, забезпечення якою покладено на замовника;
  • уповільнення темпів або зупинення виконання робіт за рішенням замовника  або  з  його вини,  якщо це викликало додаткові витрати підрядника;
  • зміни законодавства з питань оподаткування,  якщо це  впливає на вартість робіт;
  • істотного зростання (у розмірі,  визначеному сторонами) після укладення  договору  підряду  цін  на  ресурси,   які   забезпечує підрядник, а також послуг, що надаються йому третіми особами;
  • в інших випадках, передбачених договором підряду.

⚡️ Як сформувати технічні вимоги у тендерній документації

Для замовників, що уклали договір про закупівлю робіт за результатом проведення процедур закупівель чи спрощеної закупівлі, потрібно також враховувати вимоги статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (Закон). Такі замовники повинні співставляти вище зазначені підстави для зміни твердої ціни договору з умовами зміни істотних умов договору про закупівлю, визначеними ч. 5 ст. 41 Закону. Вимоги Закон у цій ситуації є домінуючими.

Крім того, Постанова № 668 передбачає, що якщо під час будівництва виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не   врахованих проектною документацією, забезпечення якою покладено на замовника, і у зв'язку з цим у відповідному  підвищенні твердої договірної ціни, підрядник зобов'язаний протягом визначеного договором підряду строку повідомити замовника про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати замовнику пропозиції з відповідними розрахунками.

Замовник протягом строку, визначеного договором підряду, розглядає зазначені  пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього підрядника.

Розглядати такі пропозиції замовник повинен з урахуванням вимог Закону і приймати рішення ураховуючи можливості, передбачені для зміни істотних умов договору про закупівлю.

Підрядник зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений договором підряду строк відповіді на своє  повідомлення.  Завдані  підряднику  збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються замовником. Замовник звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.

Тверда ціна у договорі з виконання робіт
НАТАЛІЯ ЗАЄЦЬ,консультант з публічних закупівель, канд. екон. наук, Київ
Закупівельне законодавство забороняє змінювати істотні умови договору. Однак робити це можна лише у виняткових випадках. Допоможемо розібратися, коли та як вносити зміни до істотних умов договору?

Якщо підрядник не повідомив замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт і   відповідного підвищення твердої договірної ціни, він не може вимагати від замовника оплати виконаних додаткових робіт і   відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва.

У разі коли договором підряду передбачалася можливість підвищення твердої договірної ціни внаслідок істотного зростання після укладення договору  підряду цін на ресурси, забезпечення якими здійснює підрядник, а також цін на послуги, що надавалися йому третіми особами,  підрядник може вимагати  перегляду  твердої договірної ціни у порядку, визначеному  договором підряду.

Зростання цін на ресурси та послуги, яке сторони вважають істотним, визначається в договорі підряду. Підрядник може вимагати розірвання договору підряду в разі відмови замовника від підвищення твердої договірної ціни робіт унаслідок  істотного зростання цін на ресурси та послуги.

Підрядник не може вимагати уточнення приблизної чи твердої договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються  для  виконання  робіт,  у  разі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини підрядника.  У таких випадках ціни на ресурси, якщо  інше  не  передбачено договором підряду, визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначену в договорі дату закінчення робіт. Додаткові витрати на виконання робіт, пов'язані із зростанням цін на ресурси після зазначеної дати, компенсуються підрядником.

Враховуючи зазначене, тверда ціна у договорі про закупівлю може змінюватися тільки з одночасним урахуванням законодавства, що регулює сферу будівництва та публічних закупівель.

logo