Примірний договір підряду в капітальному будівництві

13 червня 2022
561
Середній бал: 5 із 5

Скачайте бланк примірного договору підряду в капітальному будівництві та пам’ятайте, що у цьому договорі сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені ним, або доповнювати його зміст.

Примірний договір підряду в капітальному будівництві

Закупівля робіт з розроблення проєкту об'єкта архітектури

Примірний договір підряду в капітальному будівництві (далі — Примірний договір підряду) був розроблений згідно з Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 року № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».

Примірний договір підряду має рекомендаційний характер і може застосовуватися замовниками та підрядниками у будівництві під час складання ними договору підряду на виконання робіт із будівництва об’єктів.

Так, Примірний договір підряду містить декілька варіантів викладення окремих умов, що надає можливість сторонам договору вибрати найкращий для них варіант.

Керуючись положеннями частини четвертої статті 179 ГК щодо статусу примірних договорів, сторони договору підряду мають право за взаємною згодою та, виходячи з конкретних умов, змінювати окремі умови, передбачені Примірним договором, або доповнювати його зміст. При цьому сторони повинні дотримуватись положень, визначених законодавством та Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».

Примірний договір підряду в капітальному будівництві
Наталія Заєцьконсультант з публічних закупівель, канд. екон. наук, Київ
Чи можна змінити ціну в договорі підряду, якщо через війну здорожчали матеріали

Бланк Примірного договору підряду в капітальному будівництві

Примірний договір підряду в капітальному будівництві

СКАЧАТИ

logo