Різниця між спрощеною закупівлею і відкритими торгами

10 січня 2022
1345
Середній бал: 5 із 5
експерт, юрист, заступник начальника служби матеріально-технічного постачання та закупівель ДП «МТП «Чорноморськ»

Для уповноважених осіб замовників, які у 2022 році роблять перші кроки на шляху опанування публічних закупівель у пригоді стане інформація щодо відмінностей проведення процедур відкритих торгів та спрощених закупівель - двох основних видів закупівель, які проводять замовниками. Тож, чим відрізняється спрощена закупівля від відкритих торгів, розглянемо у порівняльній таблиці

Спрощені закупівлі і відкриті торги: різниця

Спрощена закупівля

Відкриті торги

Вартісні межі

Замовники, визначені пунктами 1-3 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», здійснюють спрощені закупівлі за умови, що вартість предмета закупівлі товару або послуг є меншою за 200 тисяч гривень, а робіт — меншою ніж 1,5 мільйона гривень;

Замовники, визначені п. 4 ч.1 ст.2 цього Закону, здійснюють спрощені закупівлі за умови, що вартість предмета закупівлі товару або послуг становитиме менше 1 мільйона гривень, а робіт — менше 5 мільйонів гривень.

Замовники, визначені пунктами 1-3 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», проводять процедури закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі товару або послуг становить або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень;

Замовники, визначені п. 4 ч.1 ст.2 цього Закону, проводять процедури закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі товару або послуг становить або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт — 5 мільйонів гривень.

 

Розпочато Національну сертифікацію з публічних закупівель 2022

Якими статтями Закону регулюються

Порядок проведення спрощених закупівель врегульовано ст. 14 Закону № 922.

Окремі положення, що стосуються проведення спрощених закупівель також містяться у розділі IV "Відкриті торги". Водночас застосовувати ці положення необхідно із урахуванням вимог, встановлених ст. 14 Закону про публічні закупівлі.

Порядку проведення відкритих торгів в Законі № 922 присвячено увесь розділ IV "Відкриті торги".

 

Документація

Для проведення спрощеної закупівлі оприлюднюється оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

Перелік інформації, яку має містити оголошення визначено ч. 3 ст. 14 Закону № 922.

Інформування про проведення відкритих торгів здійснюється у формі оголошення, що оприлюднюється в електронній системі. Перелік інформації, яку має містити оголошення  про проведення відкритих торгів визначено ст. 21 Закону № 922.

Увага! Якщо вартість закупівлі перевищує суму еквівалентну для товарів і послуг – 133 тисячам євро, а для робіт – 5 150 тисячам євро – оголошення про проведення відкритих торів обов’язково додатково оприлюднюється англійською мовою (ч. 3 ст. 10 Закону № 922).

Разом із оголошенням при проведенні відкритих торгів оприлюднюється тендерна документація, вимоги до якої визначено ст. 22 Закону № 922.

 Як скласти умови тендерної документації

Вимоги до учасників

Законом № 922 не визначено окремих вимог, які мають встановлюватись до учасників спрощеної закупівлі. Замовник визначає такі вимоги самостійно із урахуванням особливостей предмету закупівлі.

Для учасників відкритих торгів Законом № 922 встановлено вимоги щодо відсутності підстав, визначених ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону № 922. Порядок підтвердження відсутності таких підстав встановлюється замовником у тендерній документації з урахуванням вимог ч. 5 ст. 17  та  ч .4 ст. 22 Закону № 922.

У тендерній документацій (ТД) також має бути встановлено один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до ст. 16 Закону № 922:

Крім того, тендерна документація має містити спосіб підтвердження учасниками відповідності таким критеріям (п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону № 922).

Вимоги до предмета закупівлі

Під час проведення спрощеної закупівлі у вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників (ч. 4 ст. 14 Закону № 922).

Таким чином, попри необхідність дотримання принципів публічних закупівель щодо недискримінації учасників, законодавець надав можливість замовнику у спрощених закупівлях встановлювати вимоги щодо конкретного предмету закупівлі, а приймати аналоги/еквіваленти залишив правом, а не обов’язком.

При проведенні відкритих торгів до кожного посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами має додаватися вираз "або еквівалент" (ч. 3 ст. 23 Закону № 922).

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз "або еквівалент (ч. 4 ст. 23 Закону № 922).

Зразок тендерної документації

Строки проведення

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону № 922 оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проєкт договору про закупівлю оприлюднюється в електронній системі закупівель не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій.

Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення електронного аукціону (ч. 11 ст. 14 Закону № 922).

Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів (ч. 15 ст. 14 Закону №922).

Відповідно до абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону № 922 оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється в електронній системі закупівель не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі для товарів і послуг – 133 тисячам євро, а для робіт – 5 150 тисячам євро, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж.

Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. При цьому такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів (ч. 10 ст. 29 Закону № 922).

Якщо оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону (з публікацією англійською мовою), замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів (ч. 12 ст. 29 Закону № 922).

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів (ч. 6 ст. 33 Закону №922).

Увага! Відповідно до ч. 5 ст. 33 Закону № 922 з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Оскарження

З метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів учасник спрощеної закупівлі може звернутися до замовника та/або органу, що здійснює контроль  над замовником, або до суду. Рішення та дії замовника можуть бути оскаржені учасником спрощеної закупівлі у судовому порядку (ч. 20 ст. 14 Закону № 922).

Оскарження умов тендерної документації, прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника у процедурах закупівель здійснюються учасниками через Антимонопольний комітет України, як орган оскарження, в порядку, визначеному ст. 18 Закону № 922.

Як діяти під час оскарження тендеру

Відхилення учасників

Підстави для відхилення пропозицій учасників у спрощеній закупівлі визначені у ч. 13 ст. 14 Закону № 922.

Підстави для відхилення пропозицій учасників у відкритих торгах визначено у ст. 31 Закону № 922.

Обрання переможця

Переможець спрощеної закупівлі — учасник, пропозиція якого відповідає всім умовам, що визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, вимогам до предмета закупівлі і визнана найбільш економічно вигідною та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю (п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону № 922).

Переможець процедури закупівлі — учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю (п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону № 922).

При цьому слід пам’ятати, що вимогами Закону № 922 (ч. 6 ст. 17 ) визначено, що переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 та ч. 2 цієї статті.

Ненадання такої інформації у спосіб, встановлений замовником є підставою для відхилення пропозиції переможця на підставі  абз. 3 п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону № 922.

logo