Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації: наслідки

12 січня 2022
417
Середній бал: 5 із 5
експерт, адвокатка зі спорів з контролюючими органами, консультантка з закупівель

Час від часу в публічних закупівлях виникають ситуації, коли найкращу тендерну пропозицію (далі – ТП) можуть визнати такою, що не відповідає тендерній документації, через людський фактор. Наприклад, поспішаючи, учасник забув додати певний документ, чи замовник підійшов до ТП занадто формально. Розглянемо випадки, коли така проблема може виникнути в учасника та як її вирішити.

Договір про закупівлюСкачати зразок

Як учасник дізнається, що його тендерна пропозиція не відповідає тендерній документації 

Процедура оцінки та розгляду ТП описана у ст. 29 Закону про публічні закупівлі. Учасникам же варто пам’ятати, що за ч. 9 вказаної статті, після оцінки ТП (яка за приписами ч. 1 ст. 29 Закону № 922 проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону) замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації ТП, яка визначена найбільш економічно вигідною.

Тобто алгоритм такий:

Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації: наслідки

Важливо! За приписами ч. 10 ст. 29 Закону № 922 строк розгляду ТП, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Втім цей строк замовник може аргументовано продовжити до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення (мається на увазі, що учасник протягом 1 дня з дня прийняття рішення замовником дізнається, що строк подовжено).

У ч. 16 ст. 29 Закону № 922 передбачено, що у випадку, коли замовником під час розгляду ТП виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у ТП та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду ТП, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель (далі – ЕСЗ).

Отже, якщо строк розгляду ТП становить 5 робочих днів, то учасника мають повідомити у ЕСЗ про необхідність усунення невідповідності ТП тендерній документації не пізніше 2 робочих днів. Наприклад, якщо найбільш економічно вигідну ТП визначено 10.01.2022 року, і строк розгляду не продовжено, то замовник повинен повідомити учасника про необхідність усунення невідповідностей не пізніше 13.01.2022 р.

За таких обставин замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах:

  • що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 Закону № 922;
  • на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.

Зверніть увагу, що повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити таку інформацію:

  1. перелік виявлених невідповідностей;
  2. посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності;
  3. перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей.

При цьому замовник не може обмежитися загальними фразами на кшталт: «ТП не відповідає вимогам тендерної документації. Тому учаснику потрібно надати документи, що відповідають тендерній документації». Замовнику потрібно чітко та детально описати, в чому полягає невідповідність, яким саме пунктам тендерної документації не відповідає ТП та обов’язково чітко і недвозначно перелічити, яких саме документів, чи інформації немає в ТП. Якщо цього замовником не буде зроблено, в учасника виникнуть підстави, щоб оскаржити рішення замовника до АМКУ.

Також зауважте, що замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш, ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у ТП, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження (рішення АМКУ).

Чи має учасник право внести виправлення 

Відповідно до приписів ч. 9 ст. 26 Закону № 922 учасник має право виправити невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у його ТП, які виявлені замовником після розкриття ТП.

Таке виправлення здійснюється шляхом завантаження через ЕСЗ уточнених або нових документів в ЕСЗ протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в ЕСЗ  повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Учасникам варто пам’ятати, що такий строк, фактично, є присічним. Тож, якщо учасник не слідкує за змінами в ЕСЗ щодо закупівлі, у якій приймає участь, він може проґавити строк для усунення невідповідностей та «програти» дану закупівлю.

Які документи готуватиучаснику, щоб підтвердити відповідність

Подальші дії учасника, ТП якого визнали такою, що не відповідає умовам ТД

Як вбачається з приписів ч. 9 ст. 26 Закону № 922, замовник розглядає подані ТП, з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.

Отже, якщо учасник виправив вчасно невідповідності, як було сказано вище, то він має всі підстави вважати себе переможцем.

Втім, у закупівлях все ще присутній певний суб’єктивізм у трактування замовниками ст. 31 Закону про публічні закупівлі.

Так, за приписами п. 1 ч. 1 вказаної статті, замовник відхиляє ТП із зазначенням аргументації в ЕСЗ (тобто, відхилення має бути чітко та конкретно аргументованим) у разі, якщо, серед іншого, учасник не виправив виявлені замовником після розкриття ТП невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у його ТП протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в ЕСЗ повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

В цьому випадку суб’єктивізм може проявитися у тому, що замовник занадто формально підійшов до справи, або помилко визнав, що виправлена ТП все ще не відповідає тендерній документації. 

Довідка по статті 17Скачати зразок

 

Водночас у п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону № 922 передбачено, що замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в ЕСЗ тоді, коли ТП учасника:

  • не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;
  • викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією;
  • є такою, строк дії якої закінчився.

Тож, якщо учасник виправив невідповідності, а замовник все одно вважає, що його ТП не відповідає вимогам тендерної документації, такий учасник може оскаржити рішення замовника до АМКУ в порядку, що передбачений ст. 18 Закону про публічні закупівлі.

Зверніть увагу, що за приписами ч. 8 ст. 18 Закону № 922, скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки ТП учасників, подаються протягом 10 днів з дня, коли учасник дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Отже, законодавець врахував, що під час процедур закупівель навіть найбажанішу ТП можуть скласти із помилками через людський фактор. Тому учасникам надано право виправити помилки, чи оскаржити рішення замовника, які на думку учасника є помилковими, до АМКУ.

logo