Внесення змін до проектної документації

22 січня 2022
1719
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Замовник провів закупівлю проектної документації і не розпочав роботи з будівництва, або був вимушений зупинити розпочаті роботи через відсутність фінансування. Незалежно від того, що стало причиною затримки у виконанні робіт з будівництва, час сплинув і проектна документації застаріла. Змінилися ціни на будівельні матеріали та роботи, з’явилися нові потреби, проектні рішення стали не актуальними. Замовнику потрібно внести зміни до проектної документації, але як це зробити, якщо її розробка закуповувалася за результатами проведеного тендера? З’ясуємо порядок внесення змін до проектно-кошторисної документації разом з експертом.


Розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування відповідно до п. 27 ст. 1 Закону № 922 – це роботи.

Укладення та виконання договорів на виконання проектних робіт здійснюються у порядку, встановленому Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою КМУ від 01.08.2005 року № 668.

Закупівля робіт з будівництва — разом з устаткуванням чи окремо

Закупівля робіт з будівництва — разом з устаткуванням чи окремо

Проектні роботи – це роботи, пов’язані зі створенням проектної документації, що складається з затверджених текстових та графічних матеріалів, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також з кошторисів об’єктів будівництва.

Вибір генпроектувальника (проектувальника) для розроблення проектної документації об’єктів будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться відповідно до Закону № 922.

Проекті роботи передбачають створення проекту будівництва, тобто вони передбачають індивідуальний підхід, реалізація якого різними виконавцями може теж відрізнятися.

Відповідно до Закону України «Про архітектурну діяльність», архітектурна діяльність — це діяльність по створенню об'єктів архітектури, яка включає творчий процес пошуку архітектурного рішення та його втілення, координацію дій учасників розроблення всіх складових частин проектів з планування, забудови і благоустрою територій, будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) будівель і споруд, здійснення архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за їх будівництвом, а також здійснення науково-дослідної та викладацької роботи у цій сфері

Внесення змін до проектної документації
Наталія Заєцьконсультант з публічних закупівель, канд. екон. наук, Київ
Замовники можуть ще на етапі проєкту договору на закупівлю будівельних робіт прописати умови щодо динамічної чи твердої ціни та порядок їх зміни. Як це зробити правильно?

Архітектурне рішення – це авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Цей Закон встановлює, що об´єктами авторського права в галузі архітектури є твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, а також плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що стосуються архітектури.

Твори архітектури також належать до об´єктів авторського права відповідно до частини 1 статті 433 Цивільного кодексу України.

Особа (особи), творчою працею якої (яких) створено об'єкти архітектури як об'єкти авторського права, вважається автором (співавторами) цих об'єктів.

Закон України «Про авторське право та суміжні права» твором архітектури визначає твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо).

Виключні права авторів на використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і право їх участі у реалізації проектів цих творів.

Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Цей Закон встановлює, що архітектор – це автор проекту або уповноважена ним особа, що бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта архітектури та підписує відповідний акт. Без підпису архітектора - автора проекту або уповноваженої ним особи такий акт є недійсним.

В подальшому робоча документація для будівництва або авторський нагляд за її розробкою виконуються за участю архітектора - автора затвердженого проекту відповідно до укладеного договору на розроблення проекту цього об'єкта архітектури.


Авторський нагляд здійснюється на об’єктах будівництва незалежно від їх класу наслідків (відповідальності). Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затверджено постановою КМУ від 11.07.2007 року № 903.

Авторський нагляд здійснюється архітектором виключно автором проекту об'єкта архітектури, іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами відповідно до законодавства та договору із замовником.

Особисті немайнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права належать його автору (співавторам) незалежно від умов договору (контракту) між автором та замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в якої він працює.

Майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або в якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта або замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.

Істотною умовою договору про створення твору містобудування є правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію з планування територій після передачі її замовнику.

Обов'язкові умови договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права визначаються Цивільним кодексом України та Законом України «Про авторське право і суміжні права».

Використання проекту твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва для реалізації допускається тільки одноразово, якщо інше не обумовлено договором, згідно з яким створено проект. Повторне використання такого проекту і розробленої на його основі робочої документації здійснюється виключно за згодою автора з виплатою йому або його правонаступникам авторської винагороди.

Автор проекту твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва має виключне право на участь у подальшій його реалізації, якщо інше не передбачено умовами договору із замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в якої він працює, а також на внесення змін до не завершеного будівництвом чи збудованого твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва у разі зміни його функціонального призначення чи реконструкції.

Таким чином, коригування проектної документації повинно здійснюватися обов’язково із залученням її автора, крім окремих випадків, коли автор передав всі права на проект іншій особі.

 

Внесення змін до проектно-кошторисної документації                       

Коригування проектної документації – це внесення змін до затвердженого (схваленого) проекту будівництва на підставі завдання на коригування (далі – завдання на проектування).

Для об’єктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, завдання на проектування (коригування проекту) складається на підставі схваленого або відібраного в установленому законодавством порядку інвестиційного проекту, яким обґрунтовано доцільність такого будівництва.

У разі прийняття рішення щодо коригування проектної документації проектною організацією, яка не є її розробником, скоригована проектна документація підлягає погодженню з проектувальником - розробником проекту, крім випадку передачі відповідно до законодавства авторських майнових прав іншій особі.

Таким чином, зміни до проектної документації можуть вноситися тільки за погодженням автора проекту, якщо він не передав всі права на них замовнику. За цих умов, замовник може провести переговорну процедуру закупівлі у разі,  якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності відсутності конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником.

Якщо права на проектні рішення передані замовнику, то він може вносити до них зміни, залучаючи інших виконавців. В залежності від суми таких робіт, замовник повинен буде застосувати відповідний вид закупівлі.

Обов'язкові правила для замовників при визначенні вартості робіт

logo