Закупівля різних предметів закупівлі в одному договорі: застороги для замовників

24 січня 2022
832
Середній бал: 5 із 5
експерт, юрист, заступник начальника служби матеріально-технічного постачання та закупівель ДП «МТП «Чорноморськ»

Часто новачки в публічних закупівлях запитують: «Закупівля товарів за різними кодами - один договір чи ні?». Тож, щоб допомогти уповноваженим особам освоїти ази закупівель, пояснимо, чи можна в одному договорі декілька предметів закупівлі.

 

Перш за все, щоб з’ясувати, чи є можливість закупівлі різних предметів закупівлі в одному договорі, необхідно визначитися з такими питаннями:

  • що таке «договір про закупівлю», та які вимоги встановлюються до таких договорів згідно з Законом № 922;
  • чи всі договори, укладені з урахуванням вимог Закону № 922, є «договорами про закупівлю»;
  • в яких саме договорах можливо поєднати декілька предметів закупівлі.

Як правильно визначити предмет закупівлі

Як визначити предмет закупівлі: гра за новими правилами

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 922, договір про закупівлю — господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

З урахуванням зазначеного, у разі закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, здійснення яких можливо без використання електронної системи закупівель (договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону № 922) та у випадку придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 ч. 1 ст. 3 Закону № 922, що здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель відповідно до ч. 7 ст. 3 Закону № 922 – такі договори не є «договорами про закупівлю» у розумінні вимог Закону № 922.

Відповідно до ч. 4 ст. 41 Закону № 922 умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

Нагадаємо, що під час оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі та разом із тендерною документацією на проведення процедури закупівлі, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель проект договору. Враховуючи, що процедура закупівлі/спрощена закупівля оголошується за одним предметом закупівлі, відтак і проект договору має передбачати предмет закупівлі за єдиним кодом ДК 021:2015.

Відтак, укладання одного договору про закупівлю для різних предметів закупівлі за результатом проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі – неможливе.

Виключення – договір, укладений за результатом проведення мультилотової закупівлі за декількома лотами з одним переможцем. Увага! В такому випадку в договорі у т. ч. зазначаються коди окремих частин предмета закупівлі (лотів) за показниками четвертої-восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, якщо такий поділ на лоти здійснено за показниками, але предмет закупівлі залишається єдиним. Тобто у даному випадку це не вважатиметься закупівлею різних предметів закупівлі в одному договорі.

У випадку здійснення закупівлі в порядку, визначеному ч. 3 ст. 3 Закону № 922, тобто, якщо вартість предмета закупівлі не перевищує 50 тисяч гривень, замовник може дозволити собі поєднання предметів закупівлі за різними кодами Єдиного закупівельного словника в одному договорі.

Нагадаємо, що звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, повинен містити інформацію визначену п. 3 ст. 3 Закону № 922, зокрема дату укладення та номер договору/документа (документів), що підтверджують придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг). Отже, Закон № 922 не містить обмежень щодо використання замовником виду документа, який підтверджує придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг), вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень та відповідно не встановлює вимог до договорів, якщо такі укладаються замовником для здійснення «допорогової» закупівлі.

Водночас, замовники мають пам’ятати, що у такому випадку кожен код Єдиного закупівельного словника — окрема закупівля, щодо якої оприлюднюється інформація в річному плані відповідно до вимог ст. 4 Закону № 922. Крім того, щодо кожного визначеного в договорі предмета закупівлі замовник має оприлюднити в електронній системі закупівель, відповідно до ст. 10 цього Закону, звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Тобто, якщо замовник в одному договорів поєднує закупівлю чотирьох різних предметів – має бути оприлюднено чотири окремі звіти про закупівлю за кожним таким предметом. При цьому замовник зазначає реквізити одного і того самого договору. В кожному такому звіті замовник може визначити один предмет закупівлі, а в полях з інформацією про ціну зазначити вартість окремого предмета закупівлі, а не договору в цілому.

Таким чином, при дотримані замовником вартісних меж та порядку оприлюднення інформації в електронній системі закупівель не буде порушенням законодавства укладання договору із зазначенням різних предметів закупівлі за різними кодами Єдиного закупівельного словника.

При придбанні замовником товарів, робіт і послуг, що здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель в порядку, визначеному до ч. 7 ст. 3 Закону № 922 теоретично також можливо об’єднання декількох кодів Єдиного закупівельного словника в одному договорі, але ч. 7 ст. 3 Закону № 922 встановлює чіткі підстави для укладання договорів без проведення спрощених закупівель. Відтак, у разі виникнення бажання поєднати різні предмети закупівлі у таких договорах, замовник має впевнитись, що обрана підстава наявна та обґрунтована для кожного такого предмета закупівлі.

logo