Помилки в документах про закупівлю: як зареєструвати зобов’язання

4 лютого 2022
1654
Середній бал: 5 із 5
уповноважена особа КП «Полтавський обласний центр ЕМД та МК»

Пояснимо, що робити та як зареєструвати зобов’язання за договором, якщо припустилися помилки у річному плані чи звіті про результати проведення закупівлі

 

Не помиляється лише той, хто нічого не робить. В уповноважених осіб (УО) — робота напружена і непередбачувана. Тому можуть траплятися й помилки. Особливо прикро, коли допущені помилки спричиняють проблеми з реєстрацією бюджетних зобов’язань за вже укладеними договорами.

Проконсультуємо, як діяти УО, яка припустилася помилок під час закупівель.

Помилки в документах про закупівлю: як зареєструвати зобов’язання

Хто перевіряє помилки в документах та інформації про закупівлі в ЕСЗ перед реєстрацією зобов’язань

Перевірка документів

Законодавство наділяє органи Казначейства контрольними функціями у сфері публічних закупівель. Коли органи Казначейства їх виконують, керуються Закон № 922 та іншими нормативно-правовими актами, які діють у цій сфері.

Що ж перевіряють казначеї в ЕСЗ, коли реєструють зобов’язання за договором?

Орган Казначейства перш ніж проводити оплату за договором про закупівлю, має перевірити наявність документів, що підтверджують проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, за результатами якої замовник уклав договір про закупівлю (п. 1 ч. 2 ст. 7 Закону № 922). А саме, наявність:

  • річного плану;
  • договору про закупівлю;
  • звіту про результати проведення закупівлі з використанням ЕСЗ.

Увага

Щоб перевірити наявність цих документів, казначеї мають переглядати ті ч. 2 ст. 7 Закону № 922)

Контроль платежів

В окремих випадках орган Казначейства не допускає проведення платежів із рахунка замовника за узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю (п. 2 ч. 2 ст. 7 Закону № 922). Йдеться про випадки, коли:

ДОКЛАДНІШЕ

До того ж замовник не зможе зареєструвати зобов’язань в органі Казначейства у випадках, які визначає

пункт 2.10 Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України

, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.2012 № 309. Йдеться про випадки, коли:

ДОКЛАДНІШЕ

Отже, за відсутності документів про закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері закупівель органи Казначейства не зареєструють зобов'язань. У таких випадках вони застосовують заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, які визначає

стаття 117 БК.

Помилки в документах про закупівлю: як зареєструвати зобов’язання

ЧИТАТИ відповідь експерта

Розміщення інформації в ЕСЗ

Для реєстрації зобов’язань в органах Казначейства та їх оплати перепоною можуть стати не лише законодавчі вимоги.

Органи Казначейства мають опрацювати договори про закупівлю разом із документами, які:

  • підтверджують, що замовник застосував законодавство у сфері публічних закупівель;
  • замовник самостійно оприлюднює в ЕСЗ.

Під час роботи над такими документами у казначеїв можуть виникати запитання до їх оформлення в частині невідповідності один одному. Зокрема, коли заповнена в таких документах інформація різниться.

Ані Закон № 922, ані інші нормативно-правові акти не визначають механізму, за яким замовник виправляє технічні (механічні) помилки, які допустив в інформації та документах з питань публічних закупівель. Проте немає й заборони виправляти такі помилки.

Процедуру розміщення інформації про закупівлі, яку оприлюднюють на веб-порталі уповноваженого органу у складі ЕСЗ, подання інформації, документів, звернень та скарг, одержання повідомлень через ЕСЗ визначає Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 (далі — Порядок № 1082). Замовник, щоб розмістити інформацію:

  • заповнює електронні поля в ЕСЗ;
  • завантажує документи через автоматизоване робоче місце замовника

    (п. 3 Порядку № 1082).

Увага

Оприлюднення/розміщення інформації — її наявність в ЕСЗ в інтерактивному режимі реального часу (п. 10 Порядку № 1082).

Механізму виправлення технічних (механічних) помилок, які замовник допустив, коли заповнював документи, Порядок № 1082також не містить. З огляду на це, орієнтуватимемося на зміст статті 11 Закону № 922.

Після того, як уповноважена особа (УО) оприлюднила інформацію про закупівлю чи документ з питань публічних закупівель з помилкою чи невідповідністю, вона може ухвалити рішення про виправлення таких помилок. Для цього слід оформити рішення протоколом УО і підписати його.

Помилки в оформленні документів

Для того щоб під час реєстрації зобов’язань усунути обставини, за яких казначеї не проводять оплати та не допускають платежів за договором про закупівлю, службова чи уповноважена особа замовника подає Казначейству разом із іншими документами складений протокол та лист. Так діяти у разі технічних (механічних) помилок рекомендує й Казначейство (лист від 11.12.2019 № 24-10-08/21940).

Увага

Відповідальність - за порушення вимог, які установлює Закон № 922, щодо прийняття рішень, вибору і застосування процедур закупівель

Перелік випадків, коли органи Казначейства не допускають платежів з рахунка замовника, який встановлює

частина 2 статті 7 Закону № 922,

є вичерпним. Тож у Казначейства немає повноважень втручатися у проведення процедур закупівель.

Казначеї не можуть давати правову оцінку діям замовника, які стосуються прийнятих рішень про проведення процедури закупівлі або уникнення її проведення, аналізу річного плану закупівель, вибору конкретної процедури закупівлі, умов її проведення, які відображені (зафіксовані) у документах, що передбачає Закон № 922. Такі дії не охоплює термін «перевірка наявності документів». Вони не входять до повноважень органів Казначейства, визначених у частина 2 статті 7 Закону № 922,

Алгоритм дій під час реєстрації бюджетних зобов’язань за договорами про закупівлю

Помилки в документах про закупівлю: як зареєструвати зобов’язання

СКАЧАТИ

Типові помилки та як їх уникнути

Проілюструємо кілька типових помилок, через які Казначейство може не зареєструвати бюджетні зобов’язання за договорами про закупівлю.

Помилки в оприлюдненому річному плані

Зразок протоколу УО про виправлення технічної помилки в річному плані

Помилки в документах про закупівлю: як зареєструвати зобов’язання

СКАЧАТИ
Помилки в інформації, наведеній в звіті про результати проведення процедури закупівлі

logo