Обґрунтування аномально низької ціни: що врахувати учаснику та замовнику

14 лютого 2022
431
Середній бал: 5 із 5
експерт, адвокатка зі спорів з контролюючими органами, консультантка з закупівель

Що таке аномально низька ціна, як її визначають та що робити замовнику, якщо його ціну визнано аномально низькою – підкаже експерт.

Обґрунтування аномально низької ціни: що врахувати учаснику та замовнику

Бронюйте участь за телефоном ⭐️ 0 800 21 12 20 ⭐️ Акційні місця закінчуються!

 

Коли ціна тендерної пропозиції може бути визнана аномально низькою

Дефініція аномально низької ціни наведена у п.3ч.1 ст.1 Закону № 922 і полягає у тому, що ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель (далі – ЕСЗ) автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота).

Обґрунтування аномально низької ціни: що врахувати учаснику та замовнику

Коли ціну вважатимуть аномально низькою

Наприклад, учасники встановили такі ціни: № 1 у 500 тис. грн., № 2 у 480 тис. грн., № 3 у 220 тис. грн.

Середньоарифметичне значення становитиме (500+480+220) : 3= 400 тис. грн.

Тобто, 400 тис. грн. є 100%, а 220 тис. є 55% від цієї суми, тобто є меншою на 45% від середньоарифметичної ціни, а отже є аномально низькою.

Наступною ціною є 480 тис. грн., і різниця становить вже 54,2%, а не дозволені 29,9999%.

Важливо! За приписами ч.5 ст.30 Закону № 922,  розрахунок аномально низької ціни здійснює ЕСЗ автоматично на всіх етапах електронного аукціону та інформує про це учасника процедури закупівлі та замовника. Тож, про будь-які упередження замовника з цього приводу не може йти мови.

 

Аномально низька ціна: обґрунтування

Якщо ЕСЗ виявлено, що у тендерній пропозиції учасника ціна є аномально низькою, такому учаснику надається шанс для пояснень.

Так, за приписами ч.14 ст. 29 Закону № 922, учасник, чия тендерна пропозиція є найбільш економічно вигідною, але містить аномально низьку ціну, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних ТМЦ/ робіт/послуг.

Наприклад, якщо найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію було визначено у п’ятницю, то учасник повинен надати своє обґрунтування у понеділок (якщо він не є вихідним, чи святковим днем, наприклад перший понеділок після Великодня).

Зверніть увагу, що ЕСЗ сама встановлює граничний строк подання учасником  обґрунтування аномально низької ціни, наприклад,   до 15.02.2022 року о 00:00 год.

Таке обґрунтування подається через ЕСЗ в електронному файлі. Зазвичай, таке обґрунтування друкується, а потім вже надрукований лист сканується та відсилається у форматі pdf . Втім, якщо файл стає доволі об’ємним, або містить декілька документів, то його можна стиснути та надіслати у форматі rar .

Учасникам слід пам’ятати, що замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у випадку, коли  учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, або надав, але несвоєчасно.

Разом із тим, Закон № 922 не дає чіткого формулювання поняття «належного обґрунтування ціни», тож замовник може на свій розсуд визначати, чи є обґрунтування належними, чи його можна не брати до уваги.

Втім, у ч.14 ст. 29 Закону № 922 наведений примірний перелік тієї інформації, яка може бути в обґрунтуванні, зокрема інформація щодо:

1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;
3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.

 

Судова практика

За таких обставин, учасникам варто врахувати судову практику, яка наразі склалася. Щоправда, зараз мова піде про постанови судів апеляційної інстанції, частина з яких ще може бути скасована Верховним Судом. Втім, ці судові рішення дають примірне уявлення про те, із чим можуть зіткнутися учасники, перед якими постане питання обґрунтування аномально низької ціни.

Так, Шостим апеляційним адміністративним судом у постанові від 19.05.21 р. в справі № 640/30067/20 було досліджено випадок, коли учасник, який подав обґрунтування, яке не було взято до уваги замовником, подав скаргу до АМКУ. АМКУ підтримав позицію учасника, але замовник звернувся до судів, які підтримали замовника.

Суди вказали, що  обґрунтування аномально низької ціни  є обов`язком учасника процедури. Втім, визначення того, чи є обґрунтування належним, на думку судів,  є поняттям оціночним.

Суди погодилися із замовником, що  учасником (який подав скаргу до АМКУ, що спричинило виникнення цієї судової справи) було надане неналежне обґрунтування. Суди виходили з того, що учасник надав пояснення, які фактично містять загальні фрази щодо наявності у нього команди спеціалістів (не було надано розрахунку рівня оплати праці), виходу на новий ринок (суди визнали це твердження абстрактним) та застосуванню технологічного процесу надання послуг розробки проекту за рахунок попередньо набутого досвіду на аналогічних проектах (учасник не надав жодних доказів таких доводів та жодних розрахунків щодо аналогічних робіт (послуг), що вже були виконані), а також не надав жодних  розрахунків заявленої, у тендерній пропозиції, ціни. Тож, суди дійшли висновку, що, за приписами чинного законодавства, ціна є істотною умовою договірних правовідносин, тож і зміна ціни має бути обґрунтована документально - підкріплена розрахунками.

Обґрунтування аномально низької ціни: що врахувати учаснику та замовнику

ЧИТАТИ відповідь експерта

З цієї справи вбачається, що учасникам, під час обґрунтування того, чому їхня ціна є аж такою низькою, потрібно описати весь процес з постачання ТМЦ/надання послуг та необхідно надати розрахунки ціни та інших факторів (елементів), які впивають на рівень визначення ціни. Зокрема, але не виключно, як було розраховано:

  • рівень оплати праці працівників учасника (цей момент, найбільше стосується надання послуг/робіт);
  • собівартість ТМЦ, що постачаються (наприклад, учаснику було надано знижки, через великий обсяг придбаних ТМЦ, як постійним клієнтом).

Крім цього, потрібно надати пояснення та розрахунки (за можливості), що в учасника є технології, що здешевлюють процес.

А у Постанові Восьмого апеляційного адміністративного суду від 10.08.21р. в справі № 380/2029/21 (пров. № А/857/12993/21, яку не оскаржено до Верховного Суду), суд вказав, що учасником своєчасно було завантажено до ЕСЗ файл, в якому були обґрунтування низької ціни та кошторис, який підтверджував ціну пропонованих проектних робіт.

Серед іншого, сприятливі умови виконання робіт, учасник пояснив тим, що він має значний досвід у цій сфері та надав перелік аналогічних робіт, із зазначенням договорів. Вказаний досвід виконання аналогічних робіт, великий обсяг проектних робіт, які на той час виконував учасник, сучасне обладнання та матеріально-технічна база (яку учасник належним чином підтвердив документами, наданими у складі цінової пропозиції) дали змогу зменшити учаснику суму цінової пропозиції.

Іще одне, якщо ціна в учасника низька, через те, що він придбавав певні ТМЦ (наприклад, техніку, пальне, консерви, тощо) півтора року тому, не варто це вказувати, адже такі пояснення можуть свідчити про те, що такі ТМЦ можуть бути вже не належної якості.

Обґрунтування аномально низької ціни: що врахувати учаснику та замовнику
ОЛЕНА СТЕПАНОВА,директор ТОВ «СІ БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ», Одеса
У вимогах до змісту ТД, які передбачає Закон № 922, йдеться про обов’язок замовника встановити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок. Проте Наказ № 710 містить лише Перелік з такими помилками. Як тоді замовнику встановити вимоги до формальних (несуттєвих) помилок, які б відповідали пункту 19 частини 2 статті 22 Закону № 922?

Висновки

Тож, встановлюючи ціну на свої ТМЦ/послуги, учаснику потрібно врахувати, що його ціну можуть визнати аномально низькою. За таких обставин, готуючи тендерну пропозицію, потрібно також одразу підготувати й обґрунтування того, чому учасник пропонує саме таку ціну, адже строк на подання пояснень є надзвичайно коротким.

logo