Закупівля пального для тероборони: чи може це робити селищна рада

18 квітня 2022
695
Середній бал: 5 із 5

Коли селищна рада витрачає кошти з місцевого бюджету на портеби тероборони, вона має керуватися не лише добрими намірами, а й вимогами законодавства. Пояснимо, як не допустити нецільового використання коштів

Закупівля пального для тероборони: чи може це робити селищна рада

Для територіальної оборони потрібні паливно-мастильні матеріали. Проаналізуймо, чи може їх закупити селищна рада. Адже коли селищна рада як бюджетна установа придбаває та використовує паливно-мастильні матеріали, вона має дотримуватис вимог законодавства, зокрема спеціального.

Територіальна оборона

Визначення терміну «територіальна оборона» надає Закон № 1702, а саме:

Територіальна оборона — це система загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в мирний час та в особливий період з метою протидії воєнним загрозам, а також для надання допомоги в захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій (ч. 16 ст. 1 Закону № 1702).

Територіальну оборону слід організовувати:

  • відповідно до Закону № 1702;
  • з огляду на особливості, які визначає законодавство про оборону, мобілізацію та правовий режим воєнного стану (ст. 18 Закону № 1932).

Організацію, підготовку та виконання завдань територіальної оборони покладають на Сили територіальної оборони ЗСУ — окремий рід ЗСУ (ч. 15 ст. 1 Закону № 1702).

Територіальна оборона, рух опору та підготовка громадян України до національного спротиву є складовими національного спротиву (ч. 1 ст. 3 Закону № 1702).

Визначення:

Національний спротив — комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України завдяки максимально широкому залученню громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України (ч. 8 ст. 1 Закону № 1702).

Фінансування

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення національного спротиву проводять за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також з інших, не заборонених законодавством України джерел (ч. 1 ст. 23 Закону № 1702).

Важливо враховувати, які повноваження мають обласні та районні ради, а також сільські селищні та міські ради у сфері національного спротиву (табл.). Адже залежно від повноважень ці органи проводять фінансування тих чи тих видатків.

Повноваження органів виконавчої влади у сфері національного спротиву

Які органи

Які мають повноваження

Обласні та районні ради

Сприяють підготовці та виконанню завдань національного спротиву в мирний час та в особливий період

Забезпечують у межах відповідних видатків місцевих бюджетів належне фінансування заходів територіальної оборони місцевого значення

Сприяють створенню добровольчих формувань територіальних громад

Забезпечують життєдіяльність населення і функціонування об’єктів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Сприяють популяризації участі в заходах національного спротиву

Сільські, селищні та міські ради

Беруть участь у підготовці та виконанні завдань національного спротиву в мирний час та в особливий період

Забезпечують у межах відповідних видатків місцевих бюджетів належне фінансування заходів національного спротиву місцевого значення та підготовку громадян України до національного спротиву

Сприяють створенню добровольчих формувань територіальних громад

Забезпечують життєдіяльність населення і функціонування об’єктів інфраструктури в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Сприяють популяризації участі в заходах національного спротиву

Сільські, селищні та міські ради мають фінансувати заходи національного спротиву місцевого значення та підготовку громадян України до національного спротиву. Натомість обласні та районні ради фінансують заходи територіальної оборони місцевого значення.

Реалізація повноважень

Щоб виконати комплекс заходів, які ради реалізують як розпорядники бюджетних коштів відповідно до покладених на них функцій, вони затверджують бюджетні програми. Ці програми визначають сукупність заходів, які об’єднують єдині мета, завдання та очікуваний результат від їх виконання.

Тож усі видатки у сфері національного спротиву ради слід планувати за окремими бюджетними програмами.

Щоб відобразити видатки на реалізацію програм і заходів з організації та діяльності територіальної оборони, використовують код ТПКВКМБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» за Типовою програмною класифікацією. Кошторисні призначення на виконання цільових бюджетних програм передбачають за:

  • КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» — для поточних видатків;
  • КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» — для капітальних видатків.

Отже, з аналізу законодавства випливає, що селищна рада безпосередньо не придбаває паливно-мастильні матеріали для тероборони, а надає субвенцію на такі видатки.

logo