Проєктно-кошторисна документація на містобудівні закупівлі

27 квітня 2022
388
Середній бал: 5 із 5

Внаслідок війни змінилися ціни на будівельні матеріали та роботи, з’явилися нові потреби на відбудову, проєктні рішення втратили актуальність. Як оформити, внести та застосувати зміни до проєктно-кошторисної документації - підказує експерт.

Розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва, науково-проєктної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування — це роботи. Такий висновок випливає із визначення робіт, наведеного у пункті 27 частини 1 статті 1 Закону № 922.

Договори на виконання проєктних робіт замовники укладають та виконують за Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою КМУ від 01.08.2005 № 668.

Визначення 

Генпроєктувальника (проєктувальника) для розроблення проектної документації замовник вибирає за Законом № 922, якщо йдеться про об’єкти будівництва, що фінансується із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.

Коли виникає авторське право в архітектурній діяльності

Проєктні роботи передбачають створення проєкта будівництва. Тобто різні виконавці можуть реалізувати його по-різному.

Тож маємо з’ясувати, чи проєктна документація є об’єктом авторського права та чи набуває виконавець авторське право на створену ним проєктну документацію. Звернімося для цього до законодавства.

Будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів є об'єктами архітектурної діяльності (ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV; далі — Закон № 687).

Саме під час архітектурної діяльності йстворюють об'єкти архітектури. Архітектурна діяльність передбачає:

 • творчий процес пошуку архітектурного рішення та його втілення;
 • координацію дій учасників розроблення всіх складових частин проєктів з планування, забудови і благоустрою територій, будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) будівель і споруд;
 • архітектурно-будівельний контроль і авторський нагляд за будівництвом;
 • науково-дослідну та викладацьку роботу у цій сфері.

  Архітектурне рішення — це авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проєкта на всіх стадіях проєктування і зафіксований у будь-якій формі (ст. 1 Закону № 687).

  Тож твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, а також плани, креслення, пластичні твори, ілюстрації, карти та ескізи, що стосуються архітектури, є об´єктами авторського права в галузі архітектури (ст. 29 Закону № 687). Твори архітектури зараховує до об´єктів авторського права й частина 1 статті 433 Цивільного кодексу України (ЦК).

  Кого вважати автором проєкта

  Особа, яка створює об'єкти архітектури як об'єкти авторського права, є автором або співавтором цих об'єктів (ст. 29 Закону № 687).

  Творомархітектури є твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень. Зокрема, це креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів (ст. 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII; далі — Закон № 3792).

  Виключні права авторів на використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і право їх участі в реалізації проєктів цих творів (ч. 4 ст. 15 Закону № 3792).

  Будівництво об'єкта архітектури, а саме нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, виконують відповідно до затвердженої проєктної документації, норм і правил у порядку, який визначає Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (далі — Закон № 3038).

  За Законом № 3038 архітектор — це автор проєкта або уповноважена ним особа, що бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта архітектури та підписує відповідний акт. Без підпису архітектора такий акт є недійсним.

  Надалі робочу документацію для будівництва або авторський нагляд за її розробленням виконують за участі архітектора — автора затвердженого проєкта відповідно до укладеного договору на розроблення проєкта об'єкта архітектури.

  До відома
  Авторський нагляд проводять на об’єктах будівництва незалежно від їх класу наслідків (відповідальності)

  У якому порядку проводити авторський нагляд під час будівництва об’єкта архітектури, визначає постанова КМУ «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» від 11.07.2007 № 903.

  Авторський нагляд проводить архітектор — автор проєкта об'єкта архітектури, інші розробники затвердженого проєкта або уповноважені ними особи. Керуються вони законодавством та договором із замовником.

  Як обумовити в договорі

  Правовий режим поширення майнових прав на містобудівну документацію з планування територій після передачі її замовнику — це істотна умова договору про створення твору містобудування.

  УВАГА

  Обов'язкові умови договорів щодо розпорядження майновими правами на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права визначають ЦК та Закон № 3792

  Використовувати проєкт твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва для реалізації можна лише одноразово — якщо інше не обумовлює договір, за яким створили проєкт. Повторно використати такий проєкт і розроблену на його основі робочу документацію можна винятково за згодою автора. У такому разі автору або його правонаступникам виплачують авторську винагороду.

  Автор проєкта твору архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва має виключне право:

  • брати участь у подальшій його реалізації — якщо інше не передбачають умови договору із замовником або юридичною чи фізичною особою, де або в якої він працює;
  • вносити зміни до не завершеного будівництвом чи збудованого такого твору, якщо змінюють його функціональне призначення чи проводять його реконструкцію.

   Отже, до коригування проєктної документації необхідно обов’язково залучати її автора — окрім певних випадків, зокрема коли автор передав усі права на проєкт іншій особі.

   Проєктно-кошторисна документація на містобудівні закупівлі

   Як закупити коригування

   Отже, можливі два варіанти, щоб внести зміни допроєктно-кошторисної документації.

   1. Перший. Зміни до проєктної документації потрібно вносити за погодженням автора проєкта, якщо він не передав усі права на них замовнику. Для цього можете провести переговорну процедуру закупівлі — якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена.
   2. Другий. Якщо права на проєктні рішення передали замовнику, він може вносити до них зміни і залучати інших виконавців. Залежно від суми таких робіт, обирайте вид закупівлі, який визначає Закон № 922.

   Проєктно-кошторисна документація на містобудівні закупівлі

   Бронюйте участь за телефоном ⭐️ 0 800 21 12 20 ⭐️ Акційні місця закінчуються!


   logo