Зміна договору про закупівлю на 20% суми, визначеної в початковому договорі

29 грудня 2020
286
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Для забезпечення потреби у закупівлях, що мають безперебійний характер, Законом про публічні закупівлі передбачено для замовників можливість продовжувати дію договору про закупівлю на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Коли можна примінити «20%»

Важливою умовою застосування даної підстави для зміни істотної умови договору про закупівлю є умова, що якщо замовник застосовує «20%», то він має проводити процедуру закупівлі або спрощену закупівлю. Якщо такі закупівлі не планується включати до його річного плану закупівель замовник не може застосувати «20%».

Договір про закупівлю — господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

Таким чином, «20%» можуть застосовуватися тільки до договорів, укладених за результатами спрощеної закупівлі чи процедури закупівлі.

Поняття «початковий договір» у цій нормі не змінює того, що «20%» відраховуються від останньої ціни договору, що включає усі її зміни протягом дії договору.

Частиною 1 статті 631 ЦКУ встановлено, що строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.

Отже, продовження дії договору про закупівлю можливо у разі, коли строк його дії не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку, тобто для того щоб було можливо застосувати норму про «20%» потрібно щоб договір був діючий.

Строки застосування «20%»

Відповідно до ч.1 ст. 3 БКУ бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

Тож, як правило усі бюджетні договори закінчують свою дію 31 грудня, тому замовникам варто потурбуватися про продовження їх дії, для можливості застосування «20%».

Також замовник має розрахувати строк у який застосовуватимуться ці «20%», адже він має бути достатній для проведення процедури закупівлі або спрощеної закупівлі.

Законом чітко не визначено, на який строк орієнтуватися замовнику, адже проведення цих видів закупівлі може бути в межах строків, визначених для них Законом, але при цьому вони можуть бути призупинені за оскарженням, відмінені чи не відбутися. Тому, замовники можуть орієнтовно визначити потрібний строк, починаючи відлік з початку року.

Оприлюднення про продовження дії договору про закупівлю в обсязі, що не перевищує «20%» — умови

Проведення процедури закупівлі чи спрощеної закупівлі на початку наступного року не обов’язково має бути оголошено саме з січня 2021 року. Замовникам ніщо не забороняє оприлюднити оголошення про проведення процедури закупівлі ще в кінці 2020 року, а завершити процедуру закупівлі на початку року.

Дія договору про закупівлю може бути продовжена у обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році. Замовник не може перевищувати 20%, але за необхідності може продовжити дію договору на суму менше 20%.

Дана норма Закону регулює питання збільшення обсягу за договором про закупівлю, а не ціни за одиницю чи суми договору про закупівлю. Таким чином, відсоток збільшення договору має визначатися з огляду на потребу в обсягах закупівлі, але розраховуватися у межах 20%.

Якщо договорів, укладених в попередньому році, було декілька, замовник може здійснити таке продовження щодо кожного з них, якщо вони діючі.

Правовим підґрунтям терміну «видатки» є бюджетне законодавство.

Пунктом 13 ч. 1 ст. 2 БКУ визначено, що видатки бюджету — це кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом.

Обмеження норми Закону про «20%» в контексті наявності затверджених в установленому порядку видатків стосуються розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів, які враховуються ними під час укладання відповідних додаткових угод в частині умов щодо виникнення платіжних зобов’язань замовника.

Статтею 41 БКУ передбачено, що якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати витрати Державного бюджету України відповідно до таких вимог:

  1. витрати Державного бюджету України можуть здійснюватися лише на бюджетні програми, бюджетні призначення щодо яких встановлені законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України, за якими повністю зберігаються цільові обмеження;
  2. щомісячні бюджетні асигнування загального фонду Державного бюджету України сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених ч. 6 ст.  16 та ч. 4 ст. 23 БКУ, а також п.п. 4 і 5 ч. 2 ст. 41 БКУ).

Захищеними видатками бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень.

Захищеними видатками бюджету визначаються видатки загального фонду на закупівлю, зокрема медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

⭐️ Національна сертифікація з публічних закупівель — 2021

Інформація про зміни ціни договору на «20%»

Інформація про зміни ціни договору на «20%» не включається до річного плану закупівель, оскільки не є закупівлею у порядку, визначеному Законом, а є зміною умов договору.

При цьому, замовникам слід ураховувати норми Закону про «20%» при оприлюдненні звіту про виконання договору про закупівлю.

У разі закінчення строку дії договору про закупівлю, виконання договору про закупівлю або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про виконання договору про закупівлю. Таке оприлюднення має бути здійснено протягом 20 роб. днів з дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання.

З огляду на викладене, замовник самостійно приймає рішення щодо оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю.

Водночас замовники повинні враховувати, що у разі оприлюднення звіту про виконання договору, електронна система закупівель закриває будь-яку можливість у подальшому вносити зміни до закупівлі, у тому числі оприлюднювати інформацію про внесення змін до договору.

Тому, оприлюднивши звіт про виконання договору в електронній системі закупівель замовник не зможе оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору стосовно «20%».

Зміна договору про закупівлю на 20% суми, визначеної в початковому договорі
ЯРОСЛАВА ДУБРОВА,консультантка з публічних закупівель, Київ
Якщо при внесенні змін до договору порушили законодавчі вимоги, будьте готовими до відповідальності. Адже як неправильні зміни, так і неоприлюднення таких змін можуть потягнути за собою адмінвідповідальність особи—підписанта незаконної додаткової угоди.

logo