Розірвання тендерного договору - робимо все за правилами

24 травня 2022
6253
Середній бал: 5 із 5
експерт, адвокатка зі спорів з контролюючими органами, консультантка з закупівель

Замовник ще до укладення угоди має знати, як правильно розірвати тендерний договір. За яких умов, обставин і підстав розірвання буде правомірним — роз’яснюємо у статті.

Підстави розірвання договору про закупівлю

Приписи Цивільного кодексу України (далі – ЦК) та Господарського кодексу України (далі – ГК) поширюються і на договори про закупівлю.

З приписів ч. 1 ст. 651 ЦК вбачається, що розірвання договору можливе виключно за згодою сторін, окрім випадків, коли таке розірвання передбачене договором або законом. Це твердження відповідає і вимогам ч. 1 ст. 188 ГК, з яких вбачається, що розірвання господарських договорів в односторонньому порядку можливе лише, коли воно встановлене законом або договором. За інших умов розривати договір лише з боку однієї сторони — заборонено.

Тож, якщо при укладанні договору про закупівлю, сторони погодилися, що його можна буде розірвати, то потреби для звернення до суду немає. 

⚡️ СПЕЦПРОЄКТ: ЗАКУПІВЛІ В ЧАС ВІЙНИ ⚡️

Разом із тим при укладанні договору слід уважно прописати всі умови, коли такий договір можна буде розірвати. Зокрема, замовник може вказати у договорі, що він може бути розірваний за згодою сторін у випадку:

  • відсутності подальшої потреби в закупівлі ТМЦ/послуг. У такий ситуації потрібно буде переконати потенційного постачальника, що цей пункт є прийнятним, адже замовника можуть реорганузівати/ліквідувати, чи обмежити у фінансуванні на певні потреби. Наприклад, лікарня скоріше витратить гроші на закупівлю ліків чи харчування, ніж на придбання нової постільної білизни. За таких обставин постачальнику буде вигідніше розірвати договір за згодою сторін, ніж судитися. Стане у пригоді стаття «Відміна торгів через відсутність подальшої потреби».
  • Зменшення фінансування. Цей випадок схожий на попередній. Постачальнику буде вигідніше розірвати договір, ніж чекати роками, коли замовник отримає можливість заплатити за поставку.
  • Порушення умов договору постачальником. Це спонукатиме постачальника відповідальніше ставитися до своїх зобов’язань. А якщо він не погодиться із підписанням такого пункту у договорі закупівель. це вже опосередковано свідчитиме про його ненадійність. 
  • Припинення/зміна діяльності постачальника. Так, якщо постачальника буде ліквідовано або відбудуться інші зміни в його статусі (змінено КВЕД, смерть підприємця тощо), він не зможе виконувати взяті на себе зобов’язання. Тож замовник повинен себе убезпечити від таких випадків.

В залежності від особливості діяльності замовника та предмету закупівель у договорі можна прописати й інші випадки, коли його можна розірвати за згодою сторін.

розірвання тендерного договору

✔️ 5 НЕОБХІДНИХ КРОКІВ

Порядок розірвання договору про закупівлю

Як вбачається з приписів ст. 188 ГК, сторона договору, яка потребує внести зміни або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це своєму контрагентові. 

Контрагент, зі свого боку, має повідомити ініціатора розірвання про результати розгляду листа (пропозиції про розірвання) протягом 20 днів після одержання такого повідомлення.

Якщо розриватимете договір за згодою, у пригоді стане зразок додаткової угоди про розірвання договору про закупівлю.

У випадках, коли сторони не досягли згоди щодо розірвання договору або, якщо відповідь на пропозицію не була отримана у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення суду. Отже, доцільно надсилати лист з повідомленням про вручення, щоб бут упевненим, що контрагент таку пропозицію отримав. Зокрема, це доречно під час карантину, коли частина працівників працює віддалено і не знаходиться за місцем реєстрації юридичної особи.

При цьому, якщо суд підтримає правову позицію зацікавленої сторони і розірве договір, він вважається розірваним з дня набрання чинності рішення суду (тобто – після проходження стадії апеляції), якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду. На практиці рішення набуває законної сили після проходження стадії апеляції. 

Тому формуючи пропозицію про розірвання договору, замовникам варто вказати на всі несприятливі умови: затримання фінансування, відсутність потреби в додаткових обсягах поставки тощо. За таких обставин, постачальник може зважити на потенційну судову тяганину та погодитися розірвати договір.

  

Одностороннє розірвання договору про закупівлю.

З наведеного вище вбачається, що сторони мають право розірвати договір в односторонньому порядку, але винятково коли це передбачено умовами договору, або вимогами закону.

Втім, коли така опція не узгоджена сторонами, тобто згадки про неї немає у договорі, то ст. 652 ЦК надає шанс розірвати договір через істотну зміну обставин, які діяли на момент укладання договору, але змінилися.

Так договір можна розірвати за згодою сторін, якщо інше не передбачене у договорі, чи не вбачається зі суті зобов'язання. Варто пам’ятати, що зміна обставин є істотною, якщо такі обставини змінилися настільки, що, сторони не могли їх передбачити, а якщо і передчували такі зміни, то не укладали б договір або зробили б це на інших умовах.

Приписи ч. 2 ст. 652 ЦК передбачають, що у випадку, коли сторони не досягли згоди щодо його розірвання, договір може бути розірваний (а з підстав, встановлених ч. 4 цієї статті — змінений) за рішенням суду за наявності одночасно таких умов:

  • в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;
  • зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;
  • виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;
  • із суті договору або звичаїв ділового обороту не вбачається що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Якщо ж сторона договору не зможе довести, що всі чотири умови були виконані, суд такий договір не розірве. 

Отже, замовникам, перш ніж укладати договори, варто прорахувати всі потенційні небезпеки, вказати у договорі на обставини, які дозволять розірвати договір передчасно та переконати у цьому постачальника.

Зауважимо, що останнім часом, замовники скаржаться на постачальників енергії (газу, електрики), які погрожують розірвати договір, якщо замовник не підпише додаткову угоду про значне, вище ніж на ринку, підвищення ціни. В цьому випадку, постачальники діють поза межами правового поля і розірвати договір зможуть лише у суді. Однак, не всі з них на це погодяться через судові витрати.

logo