Поділ предмета закупівлі на лоти: ази для замовника

25 червня 2021
575
Середній бал: 5 із 5

Ще в процесі підготовки до проведення закупівлі замовнику необхідно розуміти, як провести закупівлю з максимальною вигодою. Правильний поділ на лоти допоможе у цьому. Які закупівлі можуть бути лотованими та на що звернути увагу замовникам, роз'яснимо у статті.

Кожен замовник має пам’ятати, що закупівлі в Україні проводяться, зокрема відповідно до таких принципів:

 • добросовісна конкуренція серед учасників;
 • недискримінація учасників та рівне ставлення до них;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.

Саме поділ предмета закупівлі на лоти може забезпечити більшу конкуренцію серед учасників тендеру. Наприклад, якщо оголосити закупівлю на великий обсяг товару без поділу на частини, не всі потенційні учасники зможуть дотримати технічних вимог до такого предмета закупівлі. Переваги та ризики багатолотової закупівлі з'ясуймо разом.

Поділ предмета закупівлі на лоти: ази для замовника

Читати статтю експерта

Спочатку треба визначитися з тим, що таке предмет закупівлі з точки зору Закону № 922. Тому що саме предмет закупівлі треба не просто розділити на лоти, а й зробити це відповідно до чинного законодавства. Це необхідно для того, щоб:

 • розподіл не оскаржили учасники;
 • ви як замовник мали можливість реалізувати розпочату процедуру закупівлі.

Предметом закупівлі можуть виступати товари, послуги чи роботи:

 • які закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
 • для придбання яких учасники мають право подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозицій в процесі переговорів (якщо мова йде про переговорну процедуру закупівлі).

Для визначення предмета закупівлі слід користуватись порядком, встановленим Уповноваженим органом, із застосованням Єдиного закупівельного словника (далі — ЄЗС).

Порядок, затверджений Міністерством економіки згідно з наказом від 15.04.2020 № 708 (далі — Порядок № 708). Відповідно до нього замовник наділений правом визначати окремі частини предмета закупівлі (лоти) згідно з: 

 • показниками четвертої — восьмої цифр ЄЗС;
 • обсягом;
 • номенклатурою;
 • місцем поставки товарів, надання послуг або виконання робіт.

Розглянемо, що мається на увазі під лотом предмета закупівлі з точки зору чинного законодавства. 

Що таке лоти

Лот, або частина предмета закупівлі — це частина послуг, робіт чи товарів, визначених замовником, на яку, за єдиною процедурою закупівлі або спрощеною закупівлею здійснюється подання тендерних пропозицій/пропозицій або пропозицій в рамках переговорів (за переговорною процедурою). 

Для визначення предмета закупівлі за лотами існують певні правила.

Так, визначення лотів проводиться не тільки згідно з цифрами ЄЗС, а ще й за обсягом, номенклатурою та місцем надання послуг, поставки замовлених товарів чи виконання робіт.

Зверніть увагу! Пункт 5 Порядку № 708, в якому встановлено відповідне право замовника на поділ предмета закупівлі, згадуються послуги, роботи чи товари. Також присутній термін «обсяг». Але терміну «кількість» немає. 

В іншій нормі Порядку № 708 передбачено право замовника, який здійснює закупівлю лікарських засобів, на визначення лотів згідно з:

 • міжнародним непатентованим найменуванням лікарського засобу;
 • формою його випуску;
 • дозуванням;
 • обсягом та/або місця поставки.

❣️ Як провести закупівлю ліків — покроковий алгоритм

Як бачимо, в контексті лікарських засобів використаний термін «обсяг», а не «кількість». На практиці ж серед закупівельників ці терміни найчастіше вживаються таким чином:

 • якщо мова йде про товари, то використовується термін «кількість»,
 • якщо мова йде про роботу чи послуги — «обсяг».

Тому важливо з’ясувати чи є «кількість» та «обсяг» тотожними поняттями? Та чи наділений замовник правом визначати за обсягом окремі лоти не тільки в контексті робіт та послуг, а й в контексті товарів. Зокрема, це важливо тому, що в частині 1 статті 164-14 КпАП вказані такі складові правопорушень:

 • порядок визначення предмета закупівлі не відповідає законодавству;
 • складання тендерної документації здійснено з порушенням вимог чинного законодавства.

Терміни «обсяг» та «кількість» можна побачити у декількох нормах Закону № 922. Тому звернемо на них особливу увагу.

 Норма Закону № 922 На що скеровує
Частина 2 статті 21 Оголошення про проведення відкритих торгів повинно містити, зокрема:
 • назву предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС (у разі поділу на лоти такі відомості слід зазначати стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності);
 • кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг
Частина 2 статті 22У тендерній документації зазначають, зокрема, такі відомості:
 • кількість товару та місце його поставки;
 • місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги
Частина 5 статті 41Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Окрім, зокрема, таких випадків:
 • зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
 • погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у т. ч. у разі коливання ціни товару на ринку

Ґрунтуючись на вищезазначених нормах можна зробити висновок, що згідно з Законом № 922 терміни «кількість» та «обсяг» є тотожними. Це означає, що замовник має право визначати лоти (окремі частини предмета закупівлі) товару ще й за обсягом, тобто за кількістю.

Процедури, в яких предмет закупівлі можна ділити

З розподілом на лоти можуть відбуватися:

Будь-яка із зазначених процедур може бути відмінена частково, тобто за лотом. Також замовник може визнати їх такими, що не відбулися за лотом.

Що ж, ми з'ясували принципи поділу предмета закупівлі на лоти, правомірність поділу для різних видів закупівель, а як відбити мультилотову закупівлю в електронній системі?

Багатолотова закупівля в ЕСЗ

Відображення багатолотової закупівлі в системі здійснюються з урахуванням поділу на лоти. Тому при створенні нової закупівлі, тобто при оприлюдненні відповідного оголошення про закупівлю, необхідно на електронному майданчику поставити галочку в полі «Мультилотова закупівля».

Надалі замовник має право вносити у лот необхідні зміни, зокрема реагуючи на вимоги учасників, але тільки до моменту завершення періоду уточнень.

Контроль багатолотових закупівель

Ухвалюючи рішення щодо способу проведення торгів (єдина процедура закупівлі без поділу на частини чи з розподілом на лоти), важливо у кожному конкретному випадку враховувати ймовірні ризики того чи іншого рішення.

Пам’ятайте, що контролювати публічні закупівлі може орган державного фінконтролю, тобто Держаудитслужба, а також громадські організації й активісти.

Громадські активісти аналізують, зокрема правомірність поділу предмета закупівлі на лоти. Таким чином здійснюється перевірка торгів на присутність ознак дискримінації, корупції та будь-яких інших дій, які не відповідають вимогам законодавства. Зокрема вони моніторять, чи є ознаки:

 • змови між учасниками торгів та замовником;
 • недобросовісної конкуренції.

Також колегія АМКУ у лотованих закупівлях в першу чергу звертає свою увагу на те:

 • чи є ознаки дискримінації учасників зі сторони замовника в результаті поділу предмета на лоти;
 • чи є у замовника об'єктивні підстави для здійснення саме такого поділу на частини і чи здатен він це довести. 

Але, якщо ви дотримуєтесь вимог Закону, боятись нічого. Крім того, уникнути прикрих помилок через незнання завжди допоможе редакція MCFR: Держзакупівлі.

logo