Відхилення тендерної пропозиції учасника або переможця

27 липня 2022
958
Середній бал: 5 із 5
експерт, адвокатка зі спорів з контролюючими органами, консультантка з закупівель

Відхилення тендерної пропозиції учасника та переможця відбувається за різних підстав. Експертний аналіз умов, за яких Закон № 922 дозволяє відхиляти тендерні пропозиції, допоможе замовникам не допустити помилок та вбереже від можливих оскаржень.

Причини відхилення тендерної пропозиції

Замовник повинен відхилити тендерну пропозицію (далі — ТП) з підстав, що передбачені у ч. 1 ст. 31 Закону № 922. При цьому, він зобов’язаний аргументувати таке відхилення в електронній системі. Те що це обов’язок, а не можливість, вбачається з тексту норми, де вказано: «Замовник відхиляє», а не «може відхилити».

Важливо! Перелік є вичерпним, тобто відхиляти ТП за інших підстав замовник не може.

За змістом норми, можна виділити три підстави для відхилення ТП:

Підстави для відхилення тендерної пропозиції

Як перевірити відповідність учасників встановленим кваліфікаційним критеріям

Тож Закон № 922 розрізняє різні підстави для відхилення ТП учасника і переможця. Якщо учасника визнано переможцем, то відхилити його ТП можна лише саме, як переможця. Тому замовникам потрібно уважно аналізувати, чи є наявні підстави для відхилення ТП учасника, ще до того моменту, коли його буде оголошено переможцем.

Стане у пригоді стаття «Відхилення пропозиції у спрощених закупівлях».

Відхилення тендерної пропозиції учасника

Як вже було зауважено вище, відхилити ТП учасника потрібно за двох основних підстав: він є неналежним або його ТП має певні недоліки. Розглянемо їх детальніше.

Протокол уповноваженої особи про відхилення пропозиції

Так, підстави для визнання учасника неналежним визначені у п.п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону № 922, а саме, якщо учасник:

 • не відповідає одному, або декільком кваліфікаційним критеріям, установленим ст. 16 Закону № 922. Так замовник може встановити один або декілька критеріїв, які має виконати учасник. Наприклад, мати певну матеріально-технічну базу для будівельних робіт. Це може бути наявність будівельного крану, бетонозмішувача. Для послуг з харчування — наявність певної кількості обладнання, що допоможе одночасно виготовити Х порцій страв та/або наявність досвіду 

 • за предметом закупівлі, що підтверджено документально.

При цьому, саме від вимог тендерної документації залежить, чи такий критерій може бути один, або їх може бути декілька. Одночасно із цією вимогою, або окремо, може бути відхилено учасника, за наявності підстав, що передбачені ч. 1 ст. 17 Закону № 922. У цій нормі викладено тринадцять випадків, які зводяться до того, що учасник (або його уповноважена особа) здійснили правопорушення, у т.ч.: корупційне; з корисливих мотивів; що пов’язане з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Крім того, відхиляються пропозиції від учасника-банкрута або щодо якого відкрита ліквідаційна процедура. Щодо наявності податкового боргу (п.13), то його пропозицію можна прийняти за умови, коли податковий борг є розстрочений.

 • Не виконує вимоги тендерної документації, що передбачені також і законодавством. Замовникам слід пам’ятати, що їхні вимоги у тендерній документації не повинні виходити за межі законодавства, а якщо і виходять, це не буде підставою для відхилення ТП. 
 • Вказав у ТП недостовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі. При цьому таку невідповідність з'ясовано під час запиту замовника  до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, за підтвердженням інформації, наданої учасником. Наприклад, учасник вказав, що має у штаті 20 працівників, а за даними податкової звітності є лише один — директор. Або для послуг перевезення було вказано 5 автомобілів, хоча за даними МВС за учасником жодного авто не обліковується.

  ❓ Як відхиляти, якщо учасник надав недостовірну інформацію

 • Якщо замовник вимагав надання забезпечення ТП, а його не було надано, або таке забезпечення не відповідає вимогам тендерної документації. Тобто в цьому випадку учасник має подбати про те, щоб його документ про забезпечення мав всі реквізити, що передбачені тендерною документацією, а не лише Постановою НБУ № 639.
 • Не виправив невідповідності, що виявлені замовником після розкриття ТП в інформації та/або документах, що подані ним у своїй ТП, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Наприклад, учасник додав договір надання йому послуг, результатом яких є виконання робіт певною технікою. В цьому випадку, замовник може надати час для виправлення невідповідностей – надати договір користування (оренди) такої техніки, або одразу відхилити ТП, адже вона не відповідає кваліфікаційним критеріям. Як вказав Верховний Суд у Постанові від 29.10.2020 у справі № 640/5535/19 (адміністративне провадження №К/9901/29651/19), договір  про надання послуг за своєю правовою природою свідчить лише про наявність у замовника, за цим договором, права на отримання визначеної його умовами послуги, а не на наявність у нього обладнання, що передбачене тендерною документацією. Надання 24 годин на виправлення може допомогти уникнути спору з контролюючими органами, а також надати можливість учаснику з найнижчою ціною все ще приймати участь у закупівлях.

  24 години на виправлення невідповідностей: помилки після оскарження

 • Не надав обґрунтування аномально низької ціни ТП протягом 1 робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної ТП.
 • Визначив конфіденційною наступну інформацію: про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям та документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених ст.17 Закону № 922 (ч. 2 ст. 28).
 • Щодо поняття «неналежна» документація (ТП), то її зміст полягає у дефектах ТП, які не можна виправити. Тож такі дефекти за п.п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону № 922, виявляються у наступному:
 • ТП не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. При цьому, варто пам’ятати, що технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника, тощо (ч. 4 ст. 23 Закону № 922), інакше такі вимоги замовника можуть визнати дискримінаційними.
 • Викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що визначена тендерною документацією. 
 • Є такою, строк дії якої закінчився. Такий строк встановлюється замовником у тендерній документації (п.п. 29 ч. 1 ст. 1), але замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій (ч. 7 ст. 26).

Відхилення тендерної пропозиції переможця

Підстави для відхилення ТП переможця передбачені у п.п. 3 ч. 1 ст. 31 Закону № 922, а саме, якщо переможець:

 • відмовився від підписання договору про закупівлю

  відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю. Часом, учасники не враховують, що ціна на ТМЦ/роботи може змінитися, і потім змушені відмовлятися від підписання договору.
 • Не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених ст. 17 Закону № 922. Тобто не надав у встановленій замовником формі докази про відсутність з боку переможця правопорушення у т.ч.: корупційного; з корисливих мотивів; або щодо відсутності стосовно нього ліквідаційної процедури.
 • Не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону № 922. Наприклад, постачальник пального повинен мати ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним.
 • Не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. В цьому випадку, якщо замовник не вимагав такого забезпечення, відхилення ТП переможця може призвести до проблем із контролюючими органами.

Публікація інформації про відхилення тендерної пропозиції

Згідно з приписами ч. 2 ст. 31 Закону № 922 замовник публікує інформацію про відхилення ТП в електронній системі закупівель та вказує на підстави такого відхилення. Це потрібно зробити протягом одного дня з дня ухвалення рішення про відхилення. Наприклад, рішення прийняте 18 серпня, тоді опублікувати потрібно – 19-го.

У такій інформації повинні бути наведені відповідні норми Закону № 922 та вимоги тендерної документації, яким така ТП та/або учасник не відповідають. При цьому потрібно вказувати, у чому саме полягає така невідповідність законодавству та/або тендерній документації.

Вказана інформація автоматично надсилається учаснику/переможцю, ТП якого відхилена через електронну систему закупівель.

Разом із тим ч. 3 ст. 31 Закону № 922 надає такому учаснику право звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації (зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям), якщо вважає аргументи замовника недостатніми. В свою чергу, замовник зобов’язаний надати відповідь з такою інформацією не пізніш, як через п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель.

Отже, законодавством передбачена можливість для учасника з’ясувати та отримати роз’яснення щодо підстав відхилення його ТП та оскаржити таке рішення до АМКУ.

Враховуючи наведене, замовнику надано право відхиляти ТП учасників/переможців, які не дотримуються вимог законодавства і тендерної документації. Разом із тим, до кожного відхилення потрібно підходити уважно, зваживши та проаналізувавши наявність підстав для такої дії. Так в деяких випадках замовнику буде вигідніше надати учаснику 24 години на виправлення невідповідностей, ніж потім чекати, коли закінчиться процедура оскарження рішення про відхилення учасника.

logo