Фінансова звітність учасників: коли помиляються замовники

16 серпня 2018
58
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Іноді замовники у тендерній документації вимагають, аби учасники процедур закупівлі надали їм фінансову звітність за останній звітній період. Та реалізація цієї вимоги приховує можливі ризики і призводить до постійних помилок замовників. Про них і поговоримо.

Фінансова звітність учасників: коли помиляються замовники СВІТЛАНА ПАНАІОТІДІ,Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, член постійно діючої адміністративної колегії АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

Як заповнювати інформацію про предмет закупівлі в ЕСЗЯк приклад проаналізуємо закупівлю UA-2018-01-05-002035-a. В цій процедурі закупівлі замовник — Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради« — планував закупити сміттєвози для збору та перевезення твердих побутових відходів. Очікувана вартість — 145 млн грн.

Пропозиції подали три учасники. Одного з них замовник відхилив, решту — допустив до аукціону.

Своє відхилення учасник процедури оскаржив. Він подав до Постійно діючої адміністративної колегії АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія АМКУ) скаргу щодо неправомірності відхилення його пропозиції та допущення двох інших учасників до аукціону.

Під час розгляду цієї скарги Колегія АМКУ встановила, що тендерну пропозицію скаржника замовник відхилив правомірно. А от вимогу тендерної документації про фінансову звітність не виконали двоє інших учасників, яких замовник допустив до участі в торгах. Такого висновку Колегія дійшла після аналізу їхніх тендерних пропозицій.

Що саме вимагав замовник? Як визначено пунктом 2 розділу ІІІ тендерної документації, тендерна пропозиція, яку учасник подає в електронному вигляді через електронну систему закупівель, повинна містити, зокрема, інформацію/документи, які вимагає замовник (згідно з додатками 2 і 4 до тендерної документації).

У додатку 2 до тендерної документації замовник вимагав копії:

  • балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період;
  • звіту про рух грошових коштів за останній звітний період або лист-підтвердження з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що фінансова звітність учасника не містить звіту про рух грошових коштів.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 16.02.2018.

Поясню, що мають врахувати як замовник, який прописує такі вимоги в тендерній документації, так і учасники, які готують свої тендерні пропозиції.

Предмет закупівлі товарів, робіт, послуг: як визначати

Коли і як складають фінзвітність

Звітний період для складання фінансової звітності — календарний рік. Проміжну фінансову звітність складають за результатами I кварталу, I півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансову звітність можуть складати за інші періоди (ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV).

Річну фінансову звітність підприємства подають (п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 № 419далі — Порядок):

  • органам, зазначеним у пункті 2 Порядку, — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року;
  • органам державної податкової служби — у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємства.

Строки подання декларації з податку на прибуток підприємства визначає пункт 49.18.3 Податкового кодексу України (ПК). Так, податкові декларації подають за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, — протягом 60 календарних днів, які настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Це правило не поширюється на випадки, передбачені ПК.

Коли подавати фінзвітність

За інформацією в електронній системі закупівель, обидва учасники, яких замовник допустив до аукціону за цією процедурою закупівлі, подали свої пропозиції 16.02.2018. Останнім звітним періодом для складання фінансової звітності на момент подання тендерної пропозиції був 2017 рік.

І тут на увагу замовників і учасників заслуговує наш висновок. Згадані норми законодавства встановлюють лише граничний (кінцевий) строк для подання фінансової звітності відповідним органам. Тож учасники не були позбавлені можливості скласти та надати документи компетентним органам раніше встановленого строку, якщо вони мали намір взяти участь в цій закупівлі, уважно читали тендерну документацію та норми законодавства.

Отже, обидва учасники процедури, яку ми аналізуємо, мали подати у складі своїх тендерних пропозицій фінансову звітність за 2017 рік.

Які висновки зробила Колегія АМКУ

У складі своїх тендерних пропозицій учасники, яких замовник допустив до аукціону за цією процедурою закупівлі, подали:

  • фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва — баланс станом на 30.09.2017 та звіт про фінансові результати за 9 місяців 2017 року;
  • баланс та звіт про фінансові результати за 2016 рік.

А це не відповідає умовам тендерної документації в цій частині.

Тому за результатами розгляду скарги Колегія АМКУ зобов’язала відмінити процедуру закупівлі.

Тож, здавалося б, така проста вимога тендерної документації може призвести до відміни торгів. Адже вимогу тендерної документації учасники можуть виконувати на власний розсуд або в спосіб, який вважатимуть за прийнятне.

Що можна робити в такій ситуації

По-перше, встановлювати в тендерній документації вимоги, які не зможуть призвестидо неоднозначного трактування. Бо з початку нового року останнім звітним періодом для складання балансу і звіту про фінансові результати вже буде попередній календарний рік.

По-друге, уважно розглядати та оцінювати пропозиції учасників відповідно до законодавства та вимог тендерної документації.

По-третє, публічно звертати увагу учасників у прозорий та недискримінаційний спосіб на те, як потрібно виконувати цю вимогу тендерної документації за законом.

ВИСНОВОК

Отже, як учасники, так і замовники мають чітко виконувати норму закону. А знання про можливі ризики допоможуть убезпечити себе в можливий та законний спосіб.

Зі свого боку, я й надалі постійно звертатиму увагу на практику Колегії АМКУ та прийняті рішення, аби замовники могли упередити будь-які проблеми закупівель в майбутньому.

logo