24 години на виправлення помилок: що врахувати замовнику

30 серпня 2021
591
Середній бал: 5 із 5

Після розкриття тендерних пропозицій замовник може виявити в них недоліки та помилки. Закон № 922 дозволив учаснику їх виправляти, запровадивши так званий «механізм-24», тобто відвів учаснику рівно 24 години на усунення невідповідностей. Що це за невідповідності? В які строки потрібно повідомити учасника про недоліки? Як діяти замовнику в разі невиправлення або несвоєчасного виправлення таких помилок? Відповіді на головні запитання — у статті.

Які помилки має право виправити учасник

Під невідповідностями в контексті цієї теми розуміються недоліки або помилки, виявлені замовником під час розгляду інформації чи документів, які учасник подав у тендерній пропозиції (далі – ТП) або подання яких вимагалося тендерною документацією (далі – ТД).24 години на виправлення невідповідностей: помилки після оскарження

Так, Закон № 922 передбачив можливість усунення їх протягом 24 годин.

Увага! Застосування цієї норми можливе не щодо будь-яких документів чи інформації, а лише тих, які підтверджують:

  • що учасник процедури закупівлі відповідає кваліфікаційним критеріям за ст. 16 Закону № 922;
  • право підпису ТП та/або договору про закупівлю.

Такий перелік на виправлення помилок протягом 24 годин наведено в частині 16 статті 29 Закону № 922.

Однак будьте уважні за законодавством, зокрема, неможливо усунути невідповідності в документах:

  • які підтверджують відсутність підстав для відхилення учасника за ст. 17 Закону № 922;
  • тендерного забезпечення;
  • наданих на вимогу іншої інформації, наявність якої передбачає законодавство та вимогу про яку замовник включив до ТД;
  • які підтверджують відповідність ТП учасника технічним вимогам до предмета закупівлі.

24 години на виправлення помилок: що врахувати замовнику
Олена Степановадиректор ТОВ «СІ БІЗНЕС КОНСАЛТИНГ», Одеса
ТД містить вимогу надати довідку про наявність матеріально-технічної бази. Проте учасник такої довідки не надав. Чи можна такому учаснику надати 24 години на виправлення помилки?

Дії замовника в разі виявлення недоліків у ТП

Виявивши під час розгляду ТП помилки, на які поширюється норма, що дає учаснику право на 24 години на виправлення помилок в Прозорро, замовник повинен довести це до відома учасника, розмістивши в ЕСЗ повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей.

У цьому повідомленні зазначається:

  • які саме невідповідності виявлено;
  • якої саме вимоги (вимог) ТД стосуються невідповідності;
  • які документи та/або інформацію має подати учасник, щоб виправити невідповідності.

Такий зміст повідомлення передбачено ч. 16 ст. 29 Закону № 922. А в останньому абзаці цієї частини встановлено таке правило: щодо одного й того самого учасника замовник може розміщувати повідомлення лише один раз. Тобто учасник має лише один шанс на усунення невідповідностей після розкриття ТП. Щоправда, з цього правила є виняток, але він стосується лише випадків, коли така вимога спричинена виконанням рішення органу оскарження.

Строк для повідомлення учасника

Замовнику треба встигнути розмістити повідомлення не пізніше ніж за 2 робочих дні (далі – р. д.) до закінчення строку розгляду ТП.

А коли закінчується строк розгляду ТП? Згідно з ч. 10 ст. 29 Закону № 922 ТП, яку за результатами оцінки визначено найбільш економічно вигідною, розглядається не більш як протягом 5 робочих днів з дня такого визначення.

Отже, якщо 2 р. д з цих 5 р. д. замовник має «зарезервувати» на усунення невідповідностей, то в нього залишається лише 3 дні, щоб перевірити документи учасника на наявність помилок і в разі їх виявлення своєчасно повідомити учасника.

Тож виходить, що фактично строк розгляду ТП/пропозицій становить 3 р. д.

Однак ч. 10 ст. 29 Закону № 922 дозволяє аргументоване продовження тривалості розгляду ТП до 20 р. д. У такому разі замовник має оприлюднити в ЕСЗ повідомлення про продовження строку розгляду протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.

Що врахувати замовнику, розміщуючи повідомлення про невідповідності?

Учасник має 24 години на усунення невідповідностей. Такий строк передбачає ч. 9 ст. 26 Закону № 922. Відлік цього строку починається з моменту розміщення замовником в ЕСЗ повідомлення.

Учасник не виправив помилки: дії замовника

Після закінчення 24-годинного строку з моменту розміщення в ЕСЗ повідомлення-вимоги замовник знову розглядає подані ТД з урахуванням уже виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.

І якщо учасник протягом цих 24 годин не виправив виявлені невідповідності, це буде підставою для відхилення замовником ТП такого учасника, яку передбачено абзацом шостим п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону № 922. Інформація про відхилення розміщується в ЕСЗ разом з аргументацією такого відхилення.

Висновки

Якщо учасник подав ТП з помилками або упущеннями в документах, які підтверджують його кваліфікацію та повноваження щодо підпису ТП або договору про закупівлю, він має можливість виправити їх на етапі розгляду замовником ТП.

Замовник повинен забезпечити учаснику таку можливість: по-перше, уважно перевірити ТП на наявність помилок; по-друге, своєчасно оприлюднити в ЕСЗ повідомлення-вимогу про усунення невідповідностей. «Бонусом» за виконання цього обов’язку для нього буде невідхилення ТП, яка є для нього економічно вигідною.

Але якщо учасник з будь-яких причин не скористається шансом на виправлення невідповідностей протягом 24 годин, його пропозицію буде відхилено.

Невідповідності, щодо яких законодавством запроваджено механізм виправлення / 24 години, слід розглядати як випадковість, а не як систему. Тому учасники мають уважно ставитися до підготовки ТП, не сподіваючись на те, що надалі легко зможуть виправити свої огріхи.

logo