Журнал реєстрації протоколів уповноваженої особи: зразок

6 серпня 2021
3345
Середній бал: 5 із 5

Усі рішення уповноваженої особи оформлюються відповідними протоколами. А чи обов’язково вести журнал протоколів УО та в який формі це робити?


Закон «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) не вимагає ведення журналу або реєстру протоколів засідань уповноваженої особи. Кожна установа організовує діловодство на підставі власної затвердженої інструкції з діловодства.

ХУРТОВИНА ЗНИЖОК НА НАВЧАННЯ З ЗАКУПІВЕЛЬ

Одночасно Закон регламентує, що рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується УО Так, уповноважена особа, зокрема, забезпечує:

  • складання,
  • затвердження та
  • зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом.

Також, загальні засади документування та особливості ведення діловодства визначаються Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою КМУ «Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17.01.2018 р. N 55 (далі — Типова інструкція). Зокрема, пунктом 110 Типової інструкції передбачено, що номер (індекс) протоколу повинен відповідати порядковому номеру засідання. Нумерація протоколів ведеться:

  • в межах календарного року;
  • окремо за кожною групою протоколів засідання відповідної комісії, колегії, дорадчого органу, робочої групи тощо.

Тож радимо уповноваженій особі та тендерному комітету вести нумерацію протоколів прийнятих рішень за допомогою окремого документу у довільній формі. Спеціальний журнал реєстрації протоколів уповноваженої особи 2021 не передбачений, і придбати його у паперовій формі не зможете. Зручно та економічно вести журнал протоколів у електронному форматі.

Зразок журналу реєстрації протоколів уповноваженої особи

Номер протоколу

Дата протоколу

Порядок денний

Особа, відповідальна за оформлення протоколу

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СКАЧАТИ ЗРАЗОК

Пам’ятайте, що необхідно дотримуватися меж календарного року.  На початку  кожного календарного року радимо завести новий реєстр протоколів щодо прийнятих рішень уповноваженою особою.

logo