Рамкова угода: покроковий алгоритм для замовника

7 вересня 2021
842
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Рамкова угода — це корисна опція для замовників, що мають потребу в постійному постачанні відповідних товарів чи послуг. Дізнайтеся, як відбуваються рамкові угоди в Україні, які етапи її проведення та особливості тендерної документації. Покроковий алгоритм проведення закупівлі за рамковою угодою ми підготували у цій статті.

Що таке рамкова угода 

Якщо ви запитуєте себе: «Рамкова угода? Що це?». Час звернутися до законодавства.
Відповідно до Закону про публічні закупівлі рамкова угода — це правочин, що укладається одним чи кількома замовниками (у тому числі ЦЗО) в порядку, встановленому Законом, з кількома учасниками процедури закупівлі з метою визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних договорів про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди.

Рамкова угода укладається з кількома учасниками, які визнані переможцями відкритих торгів, за умови, що участь у ній беруть не менше трьох учасників.

Особливості відкритих торгів з публікацією англійською мовою

Строк, на який може бути укладена рамкова угода не може перевищувати чотирьох років. Замовник сам вирішує, на який строк планує укласти рамкову угоду і зазначає його в оголошенні.

Там же має бути зазначено інформацію про кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду. Замовник має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені, але не менше ніж з трьома.

Рамкова угода укладається відповідно до ЦКУ та ГКУ з урахуванням особливостей, визначених Законом та Особливостями закупівель за рамковими угодами та їх укладення, затвердженими наказом Мінекономіки 15.09.2017 № 1372.

Закупівля за рамковою угодою може бути проведена самостійно замовником або централізованою закупівельною організацією (далі — ЦЗО) в інтересах інших замовників.

Як і будь-яка закупівля, закупівля за рамковою угодою має бути включена до річного плану закупівель.

Якщо ця закупівля проводиться замовником, то він зазначає її в своєму річному плані. Якщо закупівлю проводить ЦЗО, то вона оприлюднюється в річному плані закупівель ЦЗО.

ЦЗО може одночасно закуповувати для декількох замовників. Коли закупівлю проводить ЦЗО вона не відображається в річних планах замовників, в інтересах яких проводиться ця закупівля за рамковою угодою.

Яку інформацію про закупівлю за рамковою угодою зазначати в річному плані

При цьому, у річному плані закупівель ЦЗО додатково зазначається інформація про цих замовників, а саме:

 • найменування,
 • місцезнаходження,
 • ідентифікаційний код замовників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань,
 • категорія.

Очікувана вартість в річному плані закупівель може бути зазначена з розрахунку строку закупівлі до одного року або, у разі укладення рамкової угоди на строк більше ніж один рік, з урахуванням усього строку дії рамкової угоди. У разі укладення рамкової угоди на строк більше ніж один рік у річному плані закупівель замовника/ЦЗО зазначається весь строк, на який планується укласти рамкову угоду.

Оголошення про проведення закупівлі для укладення рамкової угоди оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником чи ЦЗО разом із тендерною документацією.

Медичні закупівлі через ЦЗО

Тендерна документація при закупівлях за рамковою угодою

В цілому тендера документація формується так само як для відкритих торгів, але має містити додаткові умови, що передбачені Законом № 922 для закупівлі за рамковою угодою, а саме:

 • орієнтовні строки та/або графіки поставки товарів, надання послуг;
 • проєкт рамкової угоди;
 • вимогу замовника/ЦЗО щодо оприлюднення учасниками інформації про ціну за одиницю товару (послуги).

Як і для звичайних конкурентних закупівель замовник може встановити вимогу про надання забезпечення тендерної пропозиції. Вимоги до нього ті ж, що передбачені Законом про публічні закупівлі, проте розмір забезпечення встановлюється з урахуванням усього строку дії рамкової угоди, а в разі укладення рамкової угоди на строк менше ніж один рік — не може перевищувати 3 відсотків від очікуваної вартості предмета закупівлі.

Зразок тендерної документації щодо проведення відкритих торгів

Етапи рамкової угоди 

Надзвичайно важлива складова тендерної документації в закупівлі за рамковою угодою — це проєкт рамкової угоди. Вона повинна містити усі істотні умови, що визначені замовником та інформацію про:

 • предмет закупівлі товарів (послуг); 
 • найменування, номенклатуру, асортимент товарів (послуг);
 • технічні та якісні характеристики предмета закупівлі;
 • вимоги щодо якості товарів (послуг);
 • орієнтовну кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг та одиницю виміру, визначену в конкретних кількісних показниках (зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників);
 • місце поставки товарів чи надання послуг (зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників);
 • строк, на який укладається рамкова угода;
 • умову визначення переможця для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, що буде застосовуватися під час проведення електронного аукціону — відбір або конкурентний відбір;
 •  критерії оцінки;
 • порядок та строк укладення договору (договорів) про закупівлю за рамковою угодою;
 • порядок та підстави припинення дії рамкової угоди;
 • випадки та порядок зміни умов рамкової угоди.

Крім того, проєкт рамкової угоди може містити:

 • розмір, вид, умови надання, умови повернення і неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо замовник вимагає його надати;
 • умову, згідно з якою учасник припиняє бути стороною рамкової угоди в разі, якщо він не подав свої пропозиції для проведення відбору. Замовник самостійно визначає кількість таких випадків, але не менше ніж три;
 • умову, згідно з якою учасник припиняє бути стороною рамкової угоди в разі, якщо він двічі відмовився від підписання договору про закупівлю або не уклав договору про закупівлю у встановлені строки;
 • іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник/ЦЗО вважає за необхідне до нього включити.

Формуючи проєкт рамкової угоди замовник повинен орієнтуватися на те, що умови укладеної рамкової угоди не повинні будуть відрізнятися від змісту тендерних пропозицій за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможців процедури закупівлі. Істотні умови рамкової угоди не можуть змінюватися після її підписання, крім окремих випадків.

Після того як замовник/ЦЗО оприлюднив оголошення про проведення закупівлі за рамковою угодою учасники можуть подавати свої пропозиції. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше 30 днів.

У день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну.

Замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації. На це йому Законом виділено строк, що не повинен перевищувати 20 робочих днів.

Далі, замовником проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені.

Як правильно прийняти рішення про закупівлю за рамковими угодами

У разі надходження тендерних пропозицій у кількості меншій, ніж заявлена кількість учасників в тендерній документації, або відхилення отриманих тендерних пропозицій, замовник має право укласти рамкову угоду з тими учасниками, пропозиції яких не відхилені. При цьому, як зазначалося на початку, таких учасників має бути не менше трьох.

Однак, рішення про намір укласти рамкову угоду приймається тільки стосовно тих учасників, тендерні пропозиції яких відповідають умовам тендерної документації та є найбільш економічно вигідними.

Рамкова угода укладається відповідно до вимог тендерної документації і пропозицій учасників, яких визначено переможцями торгів.

У рамковій угоді зазначається ціна за одиницю товару (послуги) запропонована кожним з учасників, яких визначено переможцями торгів.

Учасники переможці оприлюднюють інформацію про ціну за одиницю товару (послуги) не пізніше ніж через 45 днів з дня прийняття рішення про намір укласти рамкову угоду. При цьому, 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти рамкову угоду надається на оскарження і, в цей час, замовник/ЦЗО не можуть її укладати.

⏰ Професійна підтримка закупівельників 24/7

У разі неоприлюднення учасником-переможцем в електронній системі закупівель інформації про ціну за одиницю товару (послуги) або її оприлюднення з помилками щодо ціни рамкова угода з таким учасником не укладається.

Рамкова угода підписується замовником та учасниками-переможцями. Один замовник може бути стороною однієї або кількох рамкових угод.

Якщо закупівлю проводила ЦЗО, то рамкова угода підписується ЦЗО, усіма замовниками, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою, а також усіма учасниками-переможцями.

Якщо хтось із учасників переможців відмовився від укладання рамкової угоди, вона вважається укладеною для тих учасників-переможців, які її підписали, але в кількості не менше ніж три.

Якщо закупівля за рамковою угодою проводилась ЦЗО в інтересах декількох замовників і хтось із них відмовився від підписання рамкової угоди, вона вважається укладеною для тих сторін рамкової угоди, які її підписали. При цьому, вона обов’язково має бути підписана ЦЗО, щонайменше одним із замовників, в інтересах якого проводиться закупівля, а також щонайменше трьома учасниками-переможцями.

Якщо рамкова угода підписана або закінчився строк для її укладання, вона має бути оприлюднена замовником/ЦЗО в електронній системі закупівель разом з оголошенням з відомостями про укладену рамкову угоду, звітом про результати проведення відкритих торгів та зведеною інформацією про ціни за одиниці товарів (послуг). На це у замовника є 7 роб. днів з дня укладення рамкової угоди.

Рамкова угода в закупівлях
ЯРОСЛАВА ДУБРОВА,консультант з публічних закупівель, Київ
Чи потрібне рішення уповноваженої особи/тендерного комітету про зміни до договору та хто відповідатиме за таке порушення? Коли ОУ відповідатиме за зміни до договору про закупівлю?

Відбір учасників для укладання договору

Далі має бути здійснено відбір учасників, з якими укладено рамкову угоду, для укладення договору про закупівлю. Замовник має право укласти договір про закупівлю тільки з тими учасниками, з якими укладено рамкову угоду.

Відбір здійснюється з використанням електронного аукціону через електронну систему закупівель. Відбір може здійснюватися тільки якщо всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді. У такому випадку єдиним критерієм відбору є найнижча ціна.

Якщо не всі істотні умови договору про закупівлю визначені в рамковій угоді, договір про закупівлю укладається замовником із переможцем конкурентного відбору.

Поки що електронна система дозволяє провести тільки відбір, але з 2023 року планується забезпечити можливість конкурентного відбору. Це дозволить проводити оцінку пропозицій та визначення переможця конкурентного відбору за найнижчою ціною та критеріями, які є істотними умовами, що не були визначені в рамковій угоді.

Замовник укладає договір про закупівлю за результатами відбору серед учасників, з якими укладено відповідну рамкову угоду.

Для проведення відбору учасникам, які підписали рамкову угоду, надсилається запрошення подати пропозиції щодо укладення договору про закупівлю.

Таке запрошення подається через електронну систему закупівель і повинно містити, зокрема обсяг закупівлі, що планується, місце та строк поставки, кінцевий строк подання пропозицій та строк їх дії, дані про забезпечення виконання договору (якщо це передбачено в рамковій угоді), розмір мінімального кроку електронного аукціону.

Також, запрошення повинно містити інформацію про ціну за товари (послуги). Ціна має бути не за одиницю, а загальна. Вона розраховується автоматично електронною системою як добуток ціни за одиницю для кожного учасника-переможця, зазначеної ним в інформації про ціну за одиницю, та кількості (об’єму) товару (послуги), на яку (який) планується укласти договір.

У разі здійснення закупівлі ЦЗО в інтересах замовників інформація, зазначена в запрошенні, має бути у розрізі замовників.

Запрошення учасникам і пропозиції учасників не можуть передбачати зміну істотних умов договору про закупівлю та характеристик відповідного предмета закупівлі, визначених рамковою угодою.

Під час проведення відбору учасники подають свої пропозиції відповідно до вимог, установлених у запрошенні. Вони можуть подавати нижчу ціну за товари (послуги), ніж та, яка була зазначена в запрошенні для проведення відбору, але не можуть пропонувати вищу ціну.

Електронний аукціон учасників, які підписали рамкову угоду

До участі в електронному аукціоні допускаються пропозиції тільки тих учасників, які підписали рамкову угоду.

Кінцевий строк подання пропозицій не може бути менше ніж три дні з дня розміщення запрошення в електронній системі закупівель.

Час проведення електронного аукціону призначається електронною системою закупівель автоматично.

Після його проведення замовник/ЦЗО визначає переможцем того учасника, пропозиція якого є найбільш економічно вигідною. Строк для його визначення не повинен перевищувати трьох днів.

Рішення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою приймає замовник/ЦЗО в день визначення переможця. Після прийняття такого рішення має бути оприлюднено повідомлення про намір укласти договір. Строк для його оприлюднення 1 день.

Всім учасника аукціону автоматично надсилається інформація про переможця відбору із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

Якщо закупівлю проводить ЦЗО, то воно повідомляє про переможця відбору замовників, в інтересах яких проводилася закупівля.

У разі неподання жодним з учасників, які є стороною рамкової угоди, пропозицій замовник/ЦЗО має право повторно провести відбір.

Звіт про результати відбору формується електронною системою закупівель автоматично після оприлюднення договору про закупівлю за рамковою угодою.

На цьому етапі не передбачено періоду для оскарження до Органу оскарження. Якщо за результатами проведення відбору було порушено права та законні інтереси учасника, він може звернутися до суду.

Після проведення відбору замовник може підписувати договір з учасником, що за його результатами визначений переможцем.

Замовник, у тому числі замовник, в інтересах якого проводилася закупівля ЦЗО, укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем відбору або конкурентного відбору, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою.

При цьому, учасник  може відмовитися від підписання договору про закупівлю за рамковою угодою. У цьому випадку пропозиція такого учасника відхиляється та визначається переможець серед тих учасників, строк дії пропозиції яких ще не минув.

Учасник, який підписав договір про закупівлю за рамковою угодою повинен самостійно виконувати його протягом усього строку, що передбачений договором. Він не має права передавати (відступати) права та обов’язки за таким договором будь-яким іншим особам, покладати виконання зобов’язань за ним на будь-яку іншу особу.

Замовник/ЦЗО має прозвітувати про укладення договору про закупівлю за рамковою угодою та оприлюднити його. У разі внесення змін до такого договору він має оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору, а уразі його виконання — звіт про виконання договору.

Зміна умов рамкової угоди

В той же час слід ураховувати, що зміна істотних умов договору про закупівлю здійснюється відповідно до ст. 41 Закону і не призводить до зміни умов рамкової угоди, відповідно до якої укладено такий договір про закупівлю.

А от зміна умов рамкової угоди має зовсім інші підстави. Випадки та порядок таких змін мають бути визначені у рамковій угоді.

Рамкова угода може змінюватися тільки у разі:

 • збільшення ціни за одиницю товару до 10 % пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку в разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю,— не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується в разі зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;
 • зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміна курсу іноземної валюти, зміна біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в рамковій угоді, у разі встановлення порядку зміни ціни за одиницю товару (послуги) у рамковій угоді;
 • зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування — пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

Якщо змінюється ціна рамкової угоди замовник відображає таку зміну за одиницю товару (послуги) шляхом коригування попередньої ціни за одиницю на відсоткове значення зміни ціни.

Якщо розмір ставки податків або зборів та/або пільг з оподаткування визначено в абсолютному значенні, замовник відображає зміну ціни за одиницю товару (послуги) шляхом коригування попередньої ціни за одиницю на різницю між значенням зміненої ставки податку або зборів та/або пільг з оподаткування та попереднім значенням такої ставки податку або зборів та/або пільг з оподаткування.

Змінена ціна відображається у електронній системі закупівель.

Замовник/ЦЗО розміщує зміни до рамкової угоди в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня унесення змін до рамкової угоди. 

Ключове про зміну ціни в договорі закупівлі

Припинення дії рамкової угоди

Замовник може укладати договір про закупівлю відповідно до умов рамкової угоди декілька разів. Проте, може статися, що рамкова угода припинить свою дію.

Припинення рамкової угоди здійснюється відповідно до ЦКУ, ГКУ та з урахуванням Особливостей закупівель за рамковими угодами та їх укладення, затверджених наказом Мінекономіки 15.09.2017 № 1372.

Підстави для цього повинні бути визначені в рамковій угоді, як і порядок припинення її дії.

Підставами може бути відмова замовників від виконання рамкової угоди або ж настання обставин в наслідок яких кількість учасників, які підписали рамкову угоду, стала менше трьох.

Такі обставини можуть бути зазначені у рамковій угоді як умови, згідно з якими учасник припиняє бути стороною рамкової угоди в разі, якщо він не подав свої пропозиції для проведення відбору. Замовник може самостійно визначити не менше трьох таких випадків. Також, умови згідно з якими учасник припиняє бути стороною рамкової угоди в разі, якщо він двічі відмовився від підписання договору про закупівлю або не уклав договору про закупівлю у встановлені строки.

Рамкова угода може містити і інші підстави припинення, передбачені законодавством.

Тож тепер ви знаєте, що таке закупівля за рамковими угодами, рамковий договір та самостійно зможете пояснити колегам, як укладають рамкові угоди в Україні.           

logo