Як нерезидент забезпечує тендерну пропозицію

24 вересня 2017
15
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

На яких умовах надають забезпечення тендерної пропозиції, хто з нерезидентів може бути страховиком, у якій валюті оформляти страхову гарантію — про це й не лише у статті

Як нерезидент забезпечує тендерну пропозицію ЯРОСЛАВА ДУБРОВА,консультант з публічних закупівель, Київ

⚡️ Закупівлі-2021: плануємо за новими вимогамиЗамовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та в тендерній документації вимогу надати забезпечення тендерної пропозиції (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2014 № 922-VІІІдалі — Закон № 922).

Умови надання забезпечення

Якщо замовник вимагає надати забезпечення тендерної пропозиції, в тендерній документації він має зазначити умови його надання. Зокрема, вид, розмір, строк дії та застереження щодо випадків, коли забезпечення не повертають учаснику. У такому разі учасник разом з тендерною пропозицією надає і її забезпечення.

Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати:

  • 0,5% очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт
  • 3% у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.

Виконання зобов’язання можна забезпечувати неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком (ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України; ЦК).

При цьому відповідно до пункту 8 частини 1 статті 1 Закону № 922 забезпечення тендерної пропозиції — це надання забезпечення виконання зобов’язань учасника перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.

Норми ЦК є загальними нормами щодо зобов’язань, норми Закону № 922 — спеціальними щодо публічних закупівель, зобов’язань.

Хоч ЦК й дозволяє різні види забезпечення зобов’язання, але Закон № 922 надає право замовнику встановлювати забезпечення тендерної пропозиції тільки у вигляді гарантії. А от видів гарантії Закон № 922 не визначає. Тож далі звернемося до загальних норм ЦК.

Страхову гарантію

так само, як і банківську, може бути видано в електронному вигляді з накладенням електронного цифрового підпису

Так, за частиною 1 статті 560 ЦК за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов’язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником.

Отже, в публічних закупівлях замовник має право встановити забезпечення тендерної пропозиції у вигляді будь-якого із зазначених трьох видів гарантії, зокрема й страхової.

Страховики-нерезиденти та їх діяльність

Відносини у сфері страхування в Україні регулює Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР (далі — Закон № 85/96).

Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи на території України користуються правом на страховий захист нарівні з громадянами і юридичними особами України (ст. 44 Закону № 85/96)

Перелік страховиків в Україні передбачений у статті 2 Закону № 85/96. Ось хто має право здійснювати страхову діяльність на території України:

  • фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із Законом України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Слід врахувати, що учасників кожної з таких установ має бути не менше трьох, та інші особливості, передбачені Законом № 85/96 (далі — страховики-резиденти);
  • зареєстровані Уповноваженим органом відповідно до Закону № 85/96 та законодавства України постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній, які також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (далі — філії страховиків-нерезидентів).
Страховиками-нерезидентами вважаються фінансові установи, що створені та мають ліцензію на провадження страхової діяльності відповідно до законодавства тих іноземних держав, у яких вони зареєстровані.

Положення Закону № 85/96, що застосовуються до страховиків-резидентів, поширюються і на філії страховиків-нерезидентів з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Як провести спрощену закупівлю на майданчику за 5 кроківСтраховикам-нерезидентам заборонено здійснювати страхову діяльність на території України, крім таких видів:

  • винятково зі страхування ризиків, пов’язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), якщо об’єктом страхування є майнові інтереси, пов’язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв’язку з таким транспортуванням товарів;
  • перестрахування;
  • страхове посередництво, таке як брокерські та агентські операції стосовно: перестрахування, винятково зі страхуванням ризиків, пов’язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), якщо об’єктом страхування є майнові інтереси, пов’язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв’язку з таким транспортуванням товарів;
  • допоміжні послуги зі страхування, такі як консультаційні послуги, оцінка актуарного ризику та задоволення претензій.

Отже, страховиком нерезидента — юридичної особи для надання страхової гарантії як забезпечення тендерної пропозиції можуть бути страховики-резиденти у розумінні Закону № 85/96. При цьому страховики-нерезиденти у розумінні Закону № 85/96 не можуть страхувати ризики за тендерною пропозицією нерезидента як забезпечення тендерної пропозиції.

Страхувальниками визнають юридичних осіб та дієздатних фізичних осіб, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.
(ст. 3 Закону № 85/96)

Договір страхування

Страхувальник і страховик укладають договір страхування. Це письмова угода, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування. Або ж подати допомогу, виконати послугу тощо. Своєю чергою страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору (ст. 16 Закону № 85/96).

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані, зокрема, з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Міжнародні системи страхування вимагають застосовувати уніфіковані умови страхування. Тож договори страхування укладають відповідно до таких умов страхування, з урахуванням вимог, передбачених Законом № 85/96.
(ст. 16 Закону № 85/96)

Ви отримаєте ➡️Навчання у зручному онлайн-форматі ➡️ Відеолекції від провідних експертів ➡️Сертифікат про підвищення кваліфікації від Юридичного університету Ярослава Мудрого

Валюта страхової гарантії

Часто виникають питання, у якій валюті оформляти страхову гарантію та чи може вона бути оформлена не в гривні.

Звернемося до положень статті 19 Закону № 85/96, яка регулює питання валюти страхування. Так, страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а страхувальник-нерезидент — у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених чиним законодавством України, з урахуванням положень частини 4 цієї статті при укладанні договорів страхування життя.

Одностайне із Законом № 85/96 і Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затверджене постановою Правління НБУ від 11.04.2000 № 135. Його пункт 1 практично повторює наведену норму.

Якщо ж виникає потреба визначити розмір страхового платежу у вільно конвертованій валюті для надання послуг страхувальникам-нерезидентам, то суму платежу у гривнях перераховують у вільно конвертовану валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на день проведення платежу.

Отже, страхова гарантія нерезидента може бути оформлена як у гривні, так і у вільно конвертованій валюті.

logo