Звіт про виконання договору про закупівлю

6 травня 2022
15792
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Пояснимо, коли та як замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про виконання договору про закупівлю. Дізнайтеся ключові аспекти звітування за видами закупівель, вимоги та строки оприлюднення звітності роз’яснюємо у статті.

Отримайте акційну пропопозицію ✔️0 800 21 12 20✔️


Договір про закупівлю може завершитися за декількома сценаріями, а саме:

 1. процедуру закупівлі проведено, договір укладено та виконано;
 2. договір довелось розірвати;
 3. строк дії договору закінчився.

Незалежно від того, який сценарій «розіграли» між собою учасник і замовник за договором про закупівлю, останній має сформувати і оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю.

⚡️ СПЕЦПРОЄКТ: ЗАКУПІВЛІ В ЧАС ВІЙНИ ⚡️

Договори про закупівлю, укладені за Постановою № 169

Чим керуватися замовнику, який укладає договір за Постановою № 169? На який строк такий договір укладати? Коли можна продовжити дію договору? Що врахувати, аби мати змогу розірвати договір? Чи можна застосувати статтю 631 ЦК? Дамо відповіді на ці та інші запитання.

У період дії воєнного стану замовник може укладати прямі договори про закупівлю за умовами постанови КМУ «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (далі — Постанова № 169). Вона дозволяє в умовах воєнного стану закупівлі товарів, робіт, послуг без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель.

Звіт про виконання договору про закупівлюДо відома
Переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг за Постановою № 169 визначають своїми рішеннями замовники/державні замовники, що проводять такі закупівлі. Тобтобудь-яку потребу та обсяг закупівлі замовник визначає самостійно. На цьому наголошує Мінекономіки (див. відповідь на е-запит № 212/2022)

Важлива умова закупівель за Постановою № 169 — замовник має дотримати принципів закупівель, коли укладає договір.

Чим керуватися, коли укладаєте такий договір, та що врахувати в його умовах — пояснимо докладно.

До експертної статті ☑️

Вимоги до оприлюднення звіту про укладений договір

Звіт про виконання договору про публічну закупівлю формують щодо договору, укладеного за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

Звіт про виконання договору публікується протягом 20 робочих днів з дня:

  • виконання сторонами договору про закупівлю
  або
  • закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами,
  або
  • його розірвання.

  Увага! Після внесення останніх змін до Закону про публічні закупівлі, він не дає замовнику вибору, коли саме такий звіт оприлюднювати, а чітко встановлює умови його оприлюднення. Тож розглянемо як діяти в кожній ситуації.

  Звіт про виконання договору про закупівлю

  До експертної статті ☑️

  Сторони виконали свої зобов'язання

  Частина 1 статті 631 Цивільного кодексу України визначає: строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої зобов’язання відповідно до договору.

  Замовник має розрізняти такі юридичні поняття як «строк дії договору» та «строк дії зобов’язання за договором, адже вони не тотожні.

  Господарське зобов’язання припиняється:

  • виконанням, проведеним належно;
  • зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов’язання;
  • у разі поєднання управненої та зобов’язаної сторін в одній особі;
  • за згодою сторін;
  • через неможливість виконання;
  • в інших випадках, передбачених ГК або іншими законами (ст. 202 ГК).

  Звіт про виконання договору про закупівлю

  ЧИТАТИ СТАТТЮ ☑️

  Зобов’язання припиняється частково або в повному обсязі на підставах, що установлює договір або закон (ч. 1 ст. 598 ЦК).

  На практиці у договорах прописують:

  «термін дії Договору до _____., а в частині взаєморозрахунків до їх повного виконання»

  або

  «термін дії Договору до _____., а в частині проведення розрахунків та виконання гарантійних зобов’язань — до повного виконання».

  Замовник може оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю у разі якщо строк дії договору закінчився, але тільки якщо договір виконано сторонами повністю.

  Водночас, повне виконання зобов’язань за договором може настати і до закінчення строку дії договору. Це теж є підставою для оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю.

  Звіт після розірвання договору

  Ще одна підстава для оприлюднення звіту про виконання тендерного договору — його розірвання.

  Строк оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю у цьому випадку розраховується з дня прийняття рішення про розірвання договору. Таке рішення може бути прийняте за взаємною згодою сторін і оформлене додатковою угодою.


  Також, таке рішення може бути прийняте в односторонньому порядку.

  Відповідно до п.1 ст.611 ЦКУ у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

  У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.

  Важливо, що підстави для такого розірвання мають бути встановлені договором або законом.

  Крім того, договір про закупівлю може бути розірвано за рішенням суду. Згідно ст. 651 ЦКУ договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

  ⚡️ Претензія контрагенту: як правильно пред’явити

  Врахуйте, що при оприлюдненні звіту про виконання договору про закупівлю, після його оприлюднення, ви не зможете щось доповнювати чи оприлюднювати для цієї процедури закупівлі чи договору про закупівлю. Електронна система закупівель заблокує такі можливості.

  Отже, оприлюднюючи звіт за фактом виконання сторонами договору, переконайтеся, що надалі не виникне необхідність укладати додаткові угоди до цього договору. Приміром, для продовження дії договору про закупівлю на 20% на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року.

  Чи оприлюднювати звіт про виконання договору в допорогових закупівлях?

  Ні. Такої законодавчої вимоги немає.

  Підтвердження цьому знаходимо у визначенні договору про закупівлю.

  Звіт про виконання договору про закупівлю

  Прямий договір, який передбачає оприлюднення звіту про договір про закупівлю, поза ЕСЗ, не є договором про закупівлю у розумінні Закону. Отже, вимоги, які встановлює стаття 41 Закону № 922 до договорів про закупівлю, на нього не поширюються.

  Аналогічну думку висловило Мінекономіки у листі від 05.05.2020 № 3304-04/28729-06.

   

  Звіт після проведення спрощеної закупівлі

  На відміну від прямого, договір, укладений за результатами спрощеної закупівлі, безумовно є договором про закупівлю.

  Отже, замовник зобов'язаний прозвітувати про договір про закупівлю, укладений за результатами спрощеної.

  Продублюємо: оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю необхідно протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання.

  Що зазначити у звіті про виконання договору

  Інформацію, яку має містити Звіт про виконання договору про закупівлю регламентує Закон «Про публічні закупівлі». Серед іншого він вимагає вказати унікальний номер, присвоєний електронною системою закупівель:

  • оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі,

  або

  •           оголошення про проведення спрощеної закупівлі,

  або

  Нагадаємо,що спрощена закупівля не належить до конкурентних процедур закупівель. Та зважаючи, що договір про закупівлю — це також і договір, укладений за результатами спрощеної закупівлі, звіт про виконання договору про закупівлю слід оприлюднювати і за спрощеною закупівлею. А в ньому зазначати номер оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

  Важливо! Якщо ви замість спрощеної закупівлі застосовує е-каталог, то маєте оприлюднити в ЕСЗ звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Такі самі вимоги й до інших закупівель, що здійснюють без застосування спрощених закупівель.

  Звіт про виконання договору про закупівлю (з урахуванням змін від 10.11.2021 р.)
  Наталія Заєцьконсультант з публічних закупівель, канд. екон. наук, Київ
  Якщо вам потрібно внести зміни до тендерної документації, коли вже стартував процес закупівлі, це можливо. Однак, врахуйте, що Закон № 922 дозволяє такі зміни тільки за певними правилами.

  Крім того, звіт про виконання договору про закупівлю повинен містити інформацію, зокрема про:

  • дату укладення та номер договору про закупівлю;
  • ціну в договорі про закупівлю;
  • строк дії договору про закупівлю;
  • суму оплати за договором про закупівлю;
  • причини розірвання договору про закупівлю, якщо таке мало місце;
  • країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі — у разі закупівлі товару.

  Остання вимога про країну походження товару була внесена до Закону № 922 змінами до ст. 42 Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України» від 19.10.2021 № 1812-IX.

  Зважте, що відповідно до ч. 2 ст. 36 Митного кодексу України, країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених цим Кодексом.

  Звіт у разі закупівлі юридичних послуг НБУ

  Дія Закону № 922 не поширюється на закупівлю юридичних послуг, закупівля яких здійснюється НБУ для:

  • представництва його інтересів в органах влади іноземних держав,
  • пов’язані із захистом його прав та інтересів під час врегулювання спорів, розгляду справ в закордонних юрисдикційних органах, учасником яких є НБУ.

  Закупівля таких послуг здійснюється НБУ у визначеному ним порядку, однак, за результатами такої закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівлі, який повинен містити встановлену п. 12-1 ч. 5 ст. 3 Закону №922 інформацію.

  Протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами цього договору або закінчення строку його дії, за умови його виконання сторонами, або його розірвання НБУ оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про виконання договору, який повинен містити, зокрема таку інформацію:

  • найменування юридичної особи (із зазначенням для юридичної особи - нерезидента коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи), з якою укладено договір;
  • дата та місце укладення договору;
  • назва предмета закупівлі;
  • прогнозована ціна договору (за наявності) та строк виконання договору;
  • фактична сума оплати за договором;
  • найменування та перелік виконаних робіт/наданих послуг (за умови, що таким договором та/або законодавством країни, за правом якої такий договір було укладено, передбачена така можливість);
  • причини розірвання договору, якщо таке мало місце.

  Звіт про виконання договору про закупівлю

  Забрати ПОДАРУНОК за тел.: ⭐️0 800 21 12 20⭐️

  Штрафонебезпечні порушення 

  Неоприлюднення, зокрема, звіту про укладений договір або інше порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі стане підставою для накладання штрафу:

  • 1700 гривень — якщо таке порушення сталось уперше;
  • 3400 гривень — за повторне таке порушення, скоєне протягом року.

   

  Боротьба триває, і наш обов'язок щодня на максимум працювати в тилу.
  Підтримувати Україну за будь-яких обставин, бо тільки разом — ми сила.
  Для вас є підтримка від редакції — до 6-ти місяців безплатного доступу до електронного журналу "Держзакупівлі", а також до

  експертно-правової системи «Expertus: Держзакупівлі»

  Замовляйте доступ онлайн в інтернет-магазині. Якщо потрібно обговорити передплату з особистим менеджером, телефонуйте ⭐️0 800 21 12 20⭐️(дзвінки безплатні).
  Будьмо на зв’язку щодня!

  logo