Порядок визначення предмета закупівлі: алгоритм для замовника

8 листопада 2021
5632
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Для успішного проведення закупівлі замовнику, в першу чергу, необхідне точне визначення предмету закупівлі. Адже від цього залежить і вибір виду закупівлі, і якість закупленого, і уникнення поділу предмета закупівлі, а відповідно і проблем у замовника. Що має знати закупівельник про порядок визначення предмету закупівлі? Як правильно визначити предмет закупівлі, щоб не наразитися на покарання, роз’яснює експерт.


Що таке предмет закупівлі           

Предмет закупівлі – це товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі) (п. 22 частини першої ст. 1 Закону про публічні закупівлі).

Як описати технічні характеристики предмета закупівлі

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

Порядок визначення предмета закупівлі, затверджено наказом Мінекономіки України від 15.04.2020 р. № 708 (далі — Порядок № 708). Він передбачає, що предмет закупівлі визначається спочатку за категорією – товари, роботи чи послуги, а потім відповідно до додаткових умов класифікації предмета, що передбачені цим порядком.

 

Увага! Статтею 164-14 КУпАП встановлено, що порушення порядку визначення предмета закупівлі тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника.

Тому, замовникам важливо розібратися в поряду визначення предмета закупівлі так, щоб його не порушувати і не ризикувати ні закупівлею, ні гаманцем, ні репутацією.

Предмет закупівлі: товари та послуги

Товари — продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів (п. 34 частини першої ст. 1 Закону № 922).

Послуги — будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), лізинг, а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт, поточний ремонт з розробленням проектної документації (п. 21 частини першої ст. 1 Закону № 922).

Порядком № 708 встановлено, що предмет закупівлі товарів та послуг визначається за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника (ДК 021:2015).

Пам’ятайте, що при будь-якій закупівлі у річному плані повинна міститися, зокрема назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ДК 021:2015 (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

Крім того, Порядком розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженим наказом Мінекономіки України від 11.06.2020 р. № 1082 (Порядок № 1082), встановлено, що під час унесення інформації щодо предмета закупівлі товарів та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом № 922, та повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі в окремих електронних полях зазначається додатково інформація щодо:

  • назви товару чи послуги кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі;
  • коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі.

Ці вимоги не стосуються тільки закупівлі послуг з поточного ремонту або послуг з виконання науково-технічних робіт.

Як визначити предмет закупівлі робіт

Визначення предмету закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з п. 27 частини першої ст. 1 Закону № 922 за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, а також Галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт».

Нагадаємо, що роботи – це розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт (п. 27 частини першої ст. 1 Закону № 922).

Порядком № 708 встановлено, що визначення предмета закупівель здійснюється, зокрема за об’єктами будівництва.  ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 має посилання на ДБН А.2.2-3-2014 , що передбачає, що наведені в ньому терміни вживаються у значенні, визначеному у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Порядок визначення предмета закупівлі: алгоритм для замовника
Богдан Мороз,консультант з публічних закупівель, Київ
Замовники часто запитують про закупівлю розроблення проєктно-кошторисної документації. Чому слід використовувати термін «проєктна документація» та говорити про таку її частину, як кошториси? Допоможемо правильно визначити предмет закупівлі

Об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (частина перша ст.4 Закону про регулювання містобудівної діяльності). До об’єктів будівництва не належать нафтові і газові свердловини та об’єкти їх влаштування.

Поняття зазначених об’єктів визначено в ДБН А.2.2-3-2014, а саме:

визначення предмета закупівлі

Фахівець з публічних закупівель — 2022 ✔️ПРОКАЧАТИ СЕБЕ

Кожен об’єкт із складової поняття об’єкту будівництва може бути окремим предметом закупівлі за наявності стосовно нього окремого проекту і кошторису або кошторисного розрахунку (об’єктний кошторис або об’єктний кошторисний розрахунок).

Об’єктний кошторис — це кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість будівництва будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури у цілому і об’єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів на окремі види будівельних робіт (п.3.8 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013).

Об’єктний кошторисний розрахунок — це кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість будівництва будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури у цілому і об’єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів і локальних кошторисних розрахунків та підлягає уточненню (п.3.9 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013).

Локальний кошторис — первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт та витрат по будинках, будівлях, спорудах будь-якого призначення, лінійних об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури і складається на підставі обсягів робіт, що визначені при розробленні проектної документації (п.3.6 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013).

Локальний кошторисний розрахунок — первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів будівельних робіт по будинках, будівлях, спорудах будь-якого призначення, лінійних об’єктах інженерно-транспортної інфраструктури і складається замість локальних кошторисів у тих випадках, коли об’єми робіт і розміри витрат остаточно не визначені і підлягають уточненню (п.3.7 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013).

На окремі види будівельних робіт та витрат складають локальні кошториси або локальні кошторисні розрахунки, дані яких об’єднуються у складі об’єктних кошторисів або об’єктних кошторисних розрахунків, які і є основою для визначення предмету закупівель робіт по об’єкту будівництва.

Відповідно до листа Мінекономіки від 25.11.2016 р. № 3302-01/38216-06, якщо супровідні роботам послуги по об’єкту будівництва, включені до зведеного кошторисного розрахунку, та водночас вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт (будівництва), такий предмет закупівлі відноситься до визначення «роботи» у розумінні Закону № 922.

Порядок визначення предмета закупівлі: алгоритм для замовникаВ іншому випадку закупівля має здійснюватися за відповідним визначенням предмета згідно з терміном «послуги».

Порядок № 708 не містить вимог щодо зазначення знака Єдиного закупівельного словника у разі, якщо предметом закупівлі є роботи. Проте, Закон № 922 вимагає вказувати знак для усіх категорій предметів закупівель. Водночас, Порядком № 1082 встановлено, що під час розміщення в електронній системі закупівель інформації про предмет закупівлі в окремих полях зазначається, зокрема інформація щодо коду за показниками другої - п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі – роботи.

Тепер ви знаєте, що таке вид предмета закупівлі. Зможете самостійно визначити вид предмета закупівлі товарів, робіт і послуг. Одночасно закупівельне законодавство має безліч нюансів, тож тримайте на похваті корисні статті:

logo