Замовник вимагає накладні: подавати чи оскаржувати

21 квітня 2017
19
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Трапляється, що учасник вважає ту чи ту вимогу в тендерній документації дискримінаційною. Скажімо, замовник вимагає документи на підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт. Що робити в такому разі? Як учаснику обстояти свої інтереси?

Замовник вимагає накладні: подавати чи оскаржувати ЯРОСЛАВА ДУБРОВА,консультант з публічних закупівель, Київ

⚡️ За які порушення у закупівлях штрафують аудиториСИТУАЦІЯ

У тендерній документації замовник прописав вимогу до учасника надати копії видаткових та податкових накладних для підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт. Чи можна таку вимогу оскаржити і як?

РІШЕННЯ

Можна. Пояснимо чому і як.

Замовник вимагає від учасників подавати документально підтверджену інформацію про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (ч. 1 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІІ; далі — Закон про публічні закупівлі). Можна встановити один або декілька критеріїв, передбачених у частині 2 статті 16 цього Закону. Зокрема, і наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Документи для підтвердження інформації про відповідність учасників критерію

У тендерній документації замовник має передбачити перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх встановленому критерію.

Нагадаємо: документи, не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у т. ч. фізичних осіб — підприємців, вони не подають у складі тендерної пропозиції (ч. 4 ст. 16 Закону про публічні закупівлі). Тож і відсутність таких документів у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для відхилення її замовником.

Загальні питання укладання та виконання господарських договорів урегульовані нормами Господарського кодексу України.

Господарська операція — це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.
Первинний документ — це документ, який містить відомості про господарську операцію (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV; далі — Закон № 996).
Із зазначеними положеннями Закону № 996 кореспондуються норми Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88 (далі — Положення № 88).

Тож видаткові накладні, які належать до категорії первинних документів, оформлюють відповідно до Закону № 996 і Положення № 88. Видаткову накладну видають покупцеві, якому було продано товар.

Затвердженої форми бланку видаткової накладної немає. Але законодавство передбачає вимоги до складання первинних документів, у т. ч. й до інформації, яка має бути в них зазначена.

Частина 2 статті 9 Закону № 996 передбачає обов’язковi реквізити первинних облiкових документів. Один iз них — «зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції». Оскільки форма бланку видаткової накладної не затверджена, то в цьому документі може й не бути посилання на реквізити договору, на виконання умов якого вiдпускають товар та видають таку видаткову накладну.

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну. Особливості складання податкової накладної передбачені в статті 201 Податкового кодексу України. Форму податкової накладної та Порядок її заповнення затверджено наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307.

У додатку 2 до податкової накладної зазначають назви постачальника (продавця) та отримувача (покупця). При цьому затверджена форма податкової накладної не передбачає зазначення в нiй реквізитів договору.

Отже, видаткова накладна та податкова накладна є первинними документами, що підтверджують проведення господарської операції та виникнення податкових зобов’язань платника податку відповідно.

Дiйсно, видаткова накладна як первинний документ може свiдчити про реальнiсть операцій та вважатися пiдтвердженням виконання договору. Однак варто зважати на такі моменти:

  • по-перше, видаткова накладна може не мiстити посилання на договір;
  • по-друге, покупець може повернути отриманий товар через невідповідність його якісним характеристикам у договорі тощо. Як наслідок, така видаткова накладна не може вважатися доказом належного виконання продавцем договору;
  • по-третє, первинний документ — це лише підстава для бухгалтерського обліку господарських операцій. А для надання видатковiй накладнiй юридичної сили й доказовостi вона має містити обов’язковi реквізити, передбачені законодавством.

Як заповнювати інформацію про предмет закупівлі в ЕСЗ

Оскарження вимоги тендерної документації

Процедура оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовника, положень тендерної документації передбачена у статті 18 Закону про публічні закупівлі.

У скарзі суб’єкт оскарження має, зокрема, зазначити:

  • підстави її подання,
  • посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника,
  • фактичні обставини, що можуть це підтверджувати.

Також у скарзі обов’язково зазначають обгрунтування наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи, та вимоги суб’єкта оскарження і їх обгрунтування.

Отже, якщо учасник вважає, що вимога в тендерній документації про надання копій видаткових та податкових накладних щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт дискримінує учасника, обмежує конкуренцію, незаконна, то учасник може подати відповідну скаргу до органу оскарження.

Додамо, що в цьому випадку варто не тільки прописати у скарзі, що учасник вважає вимогу, наприклад, дискримінаційною, а й зазначити, як саме така вимога ставить суб’єкта оскарження в нерівне становище з іншими учасниками ринку. А також як ця вимога порушує права та законні інтереси скаржника.

logo