Відкриті торги з публікацією англійською мовою: від оголошення до звіту

14 червня 2022
3615
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Відкриті торги з публікацією англійською мовою — це складна процедура закупівель, що вимагає від замовника уваги та знання Закону в частині виключень саме для цього виду відкритих торгів. Відмінностей від звичайних торгів чимало, тож замовнику легко зробити помилку, що призведе до відміни торгів. Як уникнути такого сценарію? Як провести процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою? Покроково роз’яснює експерт.

Що таке відкриті торги з публікацією оголошення англійською мовою

Відкриті торги з публікацією англійською мовою застосовуються у випадку, передбаченому частиною третьою 3 статті 10 Закону про публічні закупівлі (далі Закон), а саме якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну:

  • для товарів і послуг 133 тисячам євро;
  • для робіт 5 150 тисячам євро.

Алгоритм процедури закупівлі відкриті торгиКурс євро визначається згідно з офіційним курсом, установленим Національним банком України станом на дату оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі.

Далі детально розглянемо етапи проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою, щоб ви могли уникнути прикрих помилок.

Строки і порядок проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою

Відкриті торги з публікацією англійською мовою мають інший порядок проведення, ніж звичайні відкриті торги. В першу чергу так звані «євроторги» або «відкриті торги по-європейські» відрізняються тим, що оголошення про таку закупівлю обов’язково додатково оприлюднюється англійською мовою.

Закон забороняє ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону. Тож замовник повинен заздалегідь планувати процедуру відкритих торгів з публікацією англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує відповідні вартісні межі.

Нагадаємо, що планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель визначаються статтею 4 Закону. Річне планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг, а заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель.

Тож перед тим як оголосити відкриті торги з публікацією англійською мовою замовник повинен включити їх до річного плану закупівель.

Своєю чергою уповноважена особа повинна прийняти рішення про початок проведення процедури закупівлі відкритих торгів з публікацією англійською мовою та затвердити тендерну документацію.

Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою (ч. 10 ст. 11 Закону).

Після затвердження відповідного рішення замовник оприлюднює оголошення про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою разом з тендерною документацією. Текст оголошення дублюється англійською мовою, а от тендерна документація перекладу не потребує, оскільки Закон цього не вимагає.

Слід зазначити, що в Законі відсутнє поняття відкриті торги з публікацією англійською мовою, є тільки процедура відкритих торгів. Але через те, що відкриті торги, що проводяться для закупівель очікуваною вартістю, що передбачає оприлюднення оголошення англійською мовою, саме за цією ознакою їх відрізняють у електронній системі закупівель.

При оприлюдненні оголошення на електронному майданчику замовнику буде запропоновано обрати тип процедури:

  • відкриті торги,
  • відкриті торги з публікацією англійською мовою (рис. 1).Відкриті торги з публікацією англійською мовою

Публікація англійською мовою оголошення про проведення відкритих торгів здійснюється з метою забезпечити можливість участі іноземних учасників, адже Закон передбачає адаптацію законодавства України acquis Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Строк подання тендерних пропозицій у відкритих торгах з публікацією англійською мовою повинен становити не менше ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про їх проведення.

Для обчислення перебігу строків необхідно керуватися ЦКУ, який закріплює загальні положення щодо правильного обчислення строків та визначення початку перебігу строку, а також Законом, в якому визначаються строки, перебіг яких починається після настання певної події, з якою пов’язаний її початок. У такому разі перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний її початок, та вважається першим днем для вчинення певної дії, яка має юридичне значення.

Зверніть увагу! Порушення строку оприлюднення тендерної документації, що оприлюднюється разом із оголошенням, тягне за собою накладення штрафу від 25 500 грн.

⚡️ Відкриті торги в час війни: дотримуємо вимог статті 17 Закону

У період подання тендерних пропозицій алгоритм дій замовника та учасників відповідає вимогам до звичайних відкритих торгів.

Учасники можуть звертатися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Це право ними може бути реалізовано не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.

У день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної пропозиції, крім інформації про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції.

Це основна особливість проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою, тому замовники повинні орієнтуватися на те, що відкриття ціни учасника на етапі розгляду тендерних пропозицій є підставою для його відхилення або ж відміни торгів.

Такі рішення залежать від того, що замовник передбачив у тендерній документації.

Мінекономрозвитку у відповіді на електронний запит № 1527/2020 зазначило, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. Таким чином, замовники самостійно повинні в тендерній документації передбачати порядок відхилення учасників, що відкрили ціну тендерної пропозиції на етапі прекваліфікації, який має опиратися на підставу відхилення встановлену у абз. 3 п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону.

Якщо замовник не передбачив такої умови в тендерній документації для відхилення учасника, а учасник відкрив ціну, це є підставою для відміни усього тендера.

У відкритих торгах з публікацією англійською мовою замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20 робочих днів. Всі тендерні пропозиції учасників відкритих торгів з публікацією англійською мовою мають бути розглянуті у цей термін і жодних умов для його продовження Законом не встановлено.

Замовник повинен прийняти рішення щодо розглянутих тендерних пропозицій учасників. Він може відхилити тендерну пропозицію кожного розглянутого учасника на підставах, що визначені статтею 31 Закону або ж допустити її до аукціону.

Під час розгляду тендерних пропозицій, за наявності підстав, замовник повинен застосувати вимоги Закону щодо виправлення невідповідностей у пропозиціях учасників протягом 24 годин.

Нагадаємо, що якщо замовником у періоді розгляду тендерних пропозицій буде виявлено невідповідності в інформації та/або документах, які подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

За результатами розгляду тендерних пропозицій замовником в електронній системі закупівель складається та оприлюднюється протокол розгляду. Такий протокол оприлюднюється протягом одного дня з дня його затвердження.

У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в протоколі розгляду тендерних пропозицій, він може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічної специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям. Замовник, своєю чергою, зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через п’ять днів з дня надходження такого звернення через електронну систему закупівель (ч. 3 ст. 31 Закону).

Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з Законом.

Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не раніше ніж через 5 днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних пропозицій.

В цей період учасники можуть оскаржити рішення замовника щодо їх відхилення чи допущення до аукціону.

Скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій у відкритих торгах з публікацією англійською мовою, подаються протягом п’яти днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель протоколу розгляду тендерних пропозицій.

Якщо скарг не було, то слід ураховувати, що електронна система закупівель не ставить аукціон на вихідні дні, тож аукціон може бути призначено і пізніше ніж через 5 днів.

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється виключно стосовно тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно з Законом.

Тендерна пропозиція з аномально низькою ціною: коли та як відхиляти

Для того щоб у відкритих торгах з публікацією англійською мовою аукціон відбувся, до оцінки має бути допущено не менше двох тендерних пропозицій. Тож, якщо замовник з трьох тендерних пропозицій відхилив дві, тендер не відбудеться.

Після проведення аукціону усі наступні дії замовника та учасників здійснюються у порядку, що передбачений Законом для процедури відкритих торгів.

Нагадаємо, що після аукціону тендерна пропозиція учасника може бути визначена аномально низькою. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично.

Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції.

Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом одного робочого дня.

Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.

По завершенню даного строку замовник повинен визначити переможця процедури закупівлі відкритих торгів з публікацією англійською мовою та направити йому повідомлення про намір укласти договір.

Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі та протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Переможцю процедури закупівлі та іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі направляється інформація про переможця процедури закупівлі із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

Коли відхиляти учасника євроторгів: до чи після аукціону

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Так скеровує ч. 5 ст. 33 Закону.

Договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, повинен бути укладений протягом строку дії пропозиції учасника, але не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.

У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів (ч. 6 ст. 33 Закону № 922).

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм ГК та ЦК з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Нагадаємо, що замовник має право відхилити тендерну пропозицію учасника переможця, якщо він не виконає вимоги тендерної документації та Закону, встановлені саме для переможця закупівлі. Підстави для відхилення переможця окремо визначені у статті 31 Закону.

Якщо учасник переможець виконав усі відповідні вимоги  замовник може підписувати із ним договір про закупівлю.

Після підписання такого договору замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює його разом з усіма додатками протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

Звіт про результати проведення закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю в електронній системі закупівель або відміни тендеру, або визнання тендеру таким, що не відбувся (ч. 2 ст. 19 Закону № 922).

Якщо протягом дії договору про закупівлю до його істотних умов вноситимуться зміни то замовник має щоразу як це відбувалось оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору протягом трьох робочих днів з дня їх внесення. Такі дії повинні бути здійснені тільки у випадках, коли зміни до договору вносилися з підстав, визначених  ч. 5 ст. 41 Закону.

Як тільки договір про закупівлю буде виконано або завершиться його дія за умови, що він повністю виконаний, або він буде розірваний замовник має оприлюднити звіт про виконання договору про закупівлю протягом 20 робочих днів з дня відповідної події.

Оприлюднення зазначеного звіту є завершенням закупівлі.

logo