Як фінансуватимуть заклади освіти і медицини 2017 року

21 січня 2017
15
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

З набранням чинності Законом про Держбюджет-2017 і змінами до Бюджетного кодексу України дещо змінився механізм фінансування закладів освіти і медицини. Наприклад, у 2017 році поточні видатки навчальних закладів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг забезпечуватимуть винятково коштом місцевого бюджету. Видатки ж на оплату комунальних послуг та енергоносіїв не проводитимуть коштом субвенцій

Як фінансуватимуть заклади освіти і медицини 2017 року ІВАН ЛЕВАДСЬКИЙ,експерт MCFR: Головбух

Навчальні заклади і заклади охорони здоров’я фінансуються з держбюджету коштом освітньої і медичної субвенції, а також за рахунок коштів місцевих бюджетів. У 2017 році дещо змінився механізм фінансування цих закладів. Це пов’язано з набранням чинності 01.01.2017 Законів України:

Тож як фінансуватимуть у 2017 році навчальні заклади і заклади охорони здоров’я, як розподілятимуть кошти освітньої і медичної субвенцій між місцевими бюджетами, розглянемо детальніше.

Освітня субвенція

Насамперед зауважимо, що перелік навчальних закладів, на видатки яких спрямовуватимуть у 2017 році освітню субвенцію, поповнився професійно-технічними навчальними закладами (ПТНЗ) державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Видатки на здобуття професійно-технічної освіти не фінансують коштом освітньої субвенції.

У 2017 році кошти освітньої субвенції спрямовуватимуть усім навчальним закладам (за визначеним у частині першій статті 1032 Бюджетного кодексу України (БК) переліком) винятково на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників (раніше — на оплату всіх поточних видатків).

Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв не проводитимуть коштом освітньої субвенції. Для цього в 2017 році передбачена додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти. Її отримають обласні, районні бюджети і бюджети об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Обсяг додаткової дотації визначено у додатку № 6 до Закону № 1801. Цю дотацію зазначені місцеві бюджети отримуватимуть щомісячно рівними частинами та спрямовуватимуть насамперед на видатки навчальних закладів з оплати праці з нарахуваннями непедагогічних працівників та з оплати комунальних послуг і енергоносіїв (ст. 32 Закону № 1801).

Тож у 2017 році коштом місцевого бюджету забезпечуватимуть не лише капітальні видатки навчальних закладів, а й поточні — на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг тощо (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг і енергоносіїв).

На капітальні видатки чи на реалізацію заходів з оптимізації мережі навчальних закладів кошти освітньої субвенції спрямовувати заборонено.

Медична субвенція

У 2017 році медичну субвенцію спрямовуватимуть на видатки місцевих бюджетів для оплати поточних видатків закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), за винятком поточних видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (раніше — на оплату усіх поточних видатків).

Тож видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв не проводитимуть коштом медичної субвенції. Для цього в 2017 році передбачена додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання ЗОЗ. Її отримають обласні, районні бюджети і бюджети ОТГ. Обсяг додаткової дотації визначено у додатку № 6 до Закону № 1801. Цю дотацію зазначені місцеві бюджети отримуватимуть щомісячно рівними частинами та спрямовуватимуть насамперед на видатки ЗОЗ з оплати комунальних послуг і енергоносіїв (ст. 32 Закону № 1801).

Тож коштом місцевого бюджету забезпечуватимуть оплату капітальних видатків ЗОЗ.

Спрямовувати кошти медичної субвенції на капітальні видатки ЗОЗ чи на здійснення заходів з оптимізації мережі ЗОЗ заборонено.

Як і раніше, у складі медичної субвенції передбачено резерв коштів, обсяг якого не може перевищувати 1% загального обсягу медичної субвенції. Однак тепер розподілятиме резерв медичної субвенції, як і визначатиме напрями його використання, КМУ за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Окрім цього, Законом № 1789 передбачено, що залишки коштів за медичною субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази ЗОЗ.

Формула розподілу обсягу медичної субвенції

Постановою КМУ «Про внесення змін до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 28.12.2016 № 1008, яка набрала чинності 01.01.2017, змінено формули для обчислення показників обсягу медичної субвенції:

  • для обласного бюджету;
  • для зведеного бюджету міста обласного значення і ОТГ, району та ОТГ.

Зокрема, до формули для обчислення показників обсягу медичної субвенції для обласного бюджету введено нові показники:

  • Scheru — загальний обсяг цільових коштів для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т. ч. для лікування онкологічних захворювань;
  • Scherі — обсяг цільових коштів обласного бюджету для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т. ч. для лікування онкологічних захворювань, визначений за окремим розрахунком.

Окрім цього, змінено коефіцієнти коригування частки обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів. У 2017 році до їх переліку віднесено кошти для придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т. ч. для лікування онкологічних захворювань.

Розподіл медичної субвенції в ОТГ

Постановою КМУ «Про внесення зміни до пункту 5 Порядку та умов надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 28.12.2016 № 1007, яка набрала чинності з 01.01.2017, врегульовано передачу коштів медичної субвенції в межах ОТГ.

Так, у 2017 році ради об’єднаних територіальних громад передаватимуть до бюджетів відповідних районів, міст обласного значення та ОТГ кошти медичної субвенції для проведення видатків на вторинну медичну допомогу:

  • не менше 60% обсягу субвенції, передбаченої для ОТГ, які добровільно об’єдналися на базі районів;
  • не менше 70% обсягу субвенції, передбаченої для ОТГ, які добровільно об’єдналися на базі міст обласного значення.

Залишок обсягу субвенції (40% чи 30%) спрямовуватимуть на первинну медичну допомогу.

logo