Чи оприлюднювати зміни до річного плану, якщо закупівля не перевищує порогу

16 травня 2016
11
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Установа у квітні планує збільшити видатки на товари, роботи та послуги, які не перевищуватимуть вартісного порогу, встановленого у частині 1 статті 2 Закону про закупівлі. Чи оприлюднювати замовнику зміни до річного плану закупівель, який буде складено у квітні?

Чи оприлюднювати зміни до річного плану, якщо закупівля не перевищує порогуТЕТЯНА КОЛІСНИК,експерт з питань держзакупівель, Київ

⚡️ За які порушення у закупівлях штрафують аудиториСИТУАЦІЯ

Організація (орган місцевого самоврядування) 04.01.2016 провела засідання комітету з конкурсних торгів. На засіданні затверджено річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель. На другому засіданні комітету (20.01.2016) розглянули питання збільшення видатків на товари, роботи та послуги. У результаті складено додаток до зазначеного річного плану. Проте ні річний план, ані зміни не оприлюднили на сайті.

Чи потрібно було це зробити? Крім того, у квітні заплановано збільшення видатків на товари роботи та послуги, які не перевищуватимуть порогових сум. Чи оприлюднювати зміни до річного плану закупівель, який буде складено у квітні, та на якому сайті?

РІШЕННЯ

Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель/річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106, річний план таких закупівель складають щодо тих, які відбуваються відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 № 4851-VI (далі — Закон № 4851).

У нашому випадку організація (орган місцевого самоврядування) не є замовником у розумінні Закону № 4851 та під час закупівель товарів, робіт і послуг має керуватися Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІІ (далі — Закон про закупівлі).

Річний план закупівель (далі — річний план) такий замовник складає щодо тих закупівель, на які поширюється дія Закону про закупівлі та вартість яких для товарів, послуг дорівнює або перевищує 200 тис. грн., для робіт — 1 млн. 500 тис. грн.

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі є меншою від сум, зазначених у частині 1 статті 2 Закону про закупівлі, його відображають у додатку до річного плану, що є його невід’ємною частиною. Складають додаток за формою річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, його підписує уповноважена особа замовника (голова комітету з конкурсних торгів або особа, яка виконує його обов’язки).

Додаток до річного плану замовник оприлюднюєна власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів щокварталу.

До того ж варто зважати на ту обставину, що строку, протягом якого замовник щоквартально має оприлюднити додаток до річного плану, чинне законодавство не встановлює.

Також наголошуємо: якщо очікувана вартість предмета закупівлі є меншою від сум, зазначених у частині 1 статті 2 Закону про закупівлі, та замовник не утворив комітет з конкурсних торгів, складають реєстр таких закупівель у довільній формі за підписом уповноваженої особи замовника. Чинне законодавство не передбачає оприлюднення реєстру закупівель.

Визначення предмета закупівлі

Нагадаємо, що з 1 січня 2016 року було введено новий класифікатор для визначення предмета закупівлі. Так, з 05.01.2016 набрали чинності зміни до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 921, відповідно до якого замовник визначає предмет закупівлі товарів і послуг:
• згідно з пунктами 20 і 27 частини 1 статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII;
• на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 № 457;
• за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках:
   - предмета закупівлі відповідно до показників третьої — п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015 № 1749;
   - конкретної назви товару чи послуги.

ДК 021:2015 гармонізовано з європейським закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV). Класифікатор складається з основного та додаткового словників. У них назви продукції та послуг, а також опис їх додаткових характеристик мають англійські відповідники.

Основний словник ДК 021:2015 визначає коди та назви продукції послуг, що можуть бути предметом закупівлі. Додатковий словник ДК 021:2015 — коди та описи призначеності чи додаткових характеристик продукції та послуг, що уточнюють предмет закупівлі.

Щодо змін, внесених до Порядку визначення предмета закупівлі, Мінекономрозвитку надало роз’яснення листом від 20.01.2016 № 3302-06/1430-06.

logo