Удосконалення Бюджетного кодексу України: розставляємо акценти

16 лютого 2016
15
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

Уже традиційно початок нового бюджетного року супроводжується внесенням змін до Бюджетного кодексу України. Цьогорічні новації покликані, зокрема, вдосконалити бюджетний процес загалом для державного та місцевих бюджетів, покращити екологічну ситуацію в країні. Водночас у зв’язку з децентралізацією повноважень місцеві бюджети дещо втратили фінансову підтримку

Удосконалення Бюджетного кодексу України: розставляємо акцентиІВАН ЛЕВАДСЬКИЙ,експерт МЦФЕР: Головбух

Як визначити предмет закупівлі: 6 ключових акцентівБюджетний кодекс України (БК) із 01.01.2016 зазнав чергових змін. Їх унесено Законами України:

Далі на деяких бюджетних новаціях 2016 року зупинимося детальніше.

Строки для внесення змін до нормативних актів

Відтепер на нормативно-правові акти та рішення, прийняті на підставі і на виконання вимог БК, не поширюється дія законодавства щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності (ч. 1 ст. 4 БК).

Завдяки цій нормі, що з’явилася в БК з набранням чинності Законом № 914, усі проекти законів про внесення змін до БК, закону про Державний бюджет України на відповідний рік, інших законів, що регулюють бюджетні відносини, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України (КМУ), наказів органів виконавчої влади, прийнятих на виконання цих законів чи постанов КМУ, більше не погоджуватиме Державна регуляторна служба України.

Отже, строк від підготовки проекту нормативно-правового акта до його реєстрації в Мін’юсті (для наказів) та офіційного оприлюднення значно скоротиться.

Такі зміни стосуються також проектів рішень місцевих органів влади про місцевий бюджет, прийнятих на виконання перелічених нормативно-правових актів.

Внесення змін до закону про держбюджет

Закон № 914 унормовує порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Зокрема, у частині 1 статті 52 БК конкретизовано умови, за настання хоча б однієї з яких стає можливим внесення зміни до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Передумовою для розгляду у ВРУ проекту таких змін є отримання експертного висновку Мінфіну. Лише за наявності останнього цей проект розглядатимуть за процедурою, визначеною регламентом ВРУ.

Рішення про встановлення місцевих податків

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік, прийняті в поточному році органами місцевого самоврядування, після їх офіційного опублікування застосовуватимуть у цьому самому бюджетному році, а не в наступному.

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ «Перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909-VІІІ у 2016 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування не застосовують вимоги, встановлені підпунктом 12.3.4 Податкового кодексу України в частині набрання такими рішеннями чинності, а також законодавства щодо здійснення державної регуляторної політики та регуляторної діяльності.

Також органам місцевого самоврядування рекомендовано переглянути прийняті на 2016 рік рішення про встановлення місцевих податків (податку на майно, єдиного податку) та зборів (збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір) з урахуванням унесених до Податкового кодексу України змін.

Власні надходження

До інших джерел власних надходжень бюджетних установ (третя група другої підгрупи) віднесено кошти, що їх отримують державні і комунальні виші, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору. У 2016 році перелічені бюджетні установи зможуть розміщувати власні надходження, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору.

Як установлює частина 4 статті 13 БК, ці кошти слід використовувати на організацію основної діяльності вишів, наукових установ і закладів культури або виконання відповідних цільових заходів.

Як провести спрощену закупівлю на майданчику за 5 кроків

Міжбюджетні трансферти

Із 01.01.2016 місцеві бюджети не отримуватимуть із Державного бюджету України такі міжбюджетні трансферти:

  • субвенцію на підготовку робітничих кадрів;
  • субвенцію на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

Медична субвенція

Відтепер абзацом другим частини 1 статті 1034 БК установлено, що медичну субвенцію заклади охорони здоров’я використовують на оплату поточних видатків.

На оплату капітальних видатків заклади охорони здоров’я можуть її спрямовувати лише за одночасного виконання таких умов:

  • забезпечення у повному обсязі потреби у поточних видатках на бюджетний період за рахунок медичної субвенції;
  • відсутності простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров’я.

Видатки закладів зі статусом академічний

Законом № 914 уточнено, що за рахунок видатків на державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми у 2016 році фінансуватимуть видатки закладів та установ комунальної власності, яким надано статус академічних, із:

  • бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення;
  • районних бюджетів;
  • бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Видатки установ ветеринарної медицини

Відтепер відповідно до пункту 7 частини 1 статті 90 БК із бюджету АР Крим та обласних бюджетів фінансуватимуть, зокрема:

  • заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт;
  • утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій (а не окремі заходи, що їх проводять установи ветеринарної медицини).

Перерозподіл видатків між судами

Видатки між місцевими, апеляційними судами у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету перерозподіляє Державна судова адміністрація України (ДСА).

Варто зазначити, що у 2016 році такий перерозподіл видатків не потрібно погоджувати з Мінфіном. Також не потрібне погодження цього відомства у разі перерозподілу видатків за різними бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень ДСА.

10 підстав, коли замовник зобов'язаний відхилити учасника

Видатки з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення

Наразі з БК виключено статтю 88, що визначала видатки, які здійснюють з бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення, а саме видатки на органи місцевого самоврядування. Пов’язано це з її дублюванням положень статті 91 БК.

Тож при здійсненні видатків із бюджетів сіл, селищ, міст районного значення виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад тепер слід застосовувати частину 1 статті 91 БК. Нагадаємо, що ця стаття визначає перелік видатків, які можуть проводитися з усіх місцевих бюджетів, з-поміж яких — видатки на органи місцевого самоврядування.

Наразі виконання відповідних місцевих бюджетів має забезпечити сільський, селищний, міський голова у разі, якщо виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад не створені. Раніше такий обов’язок покладався лише на сільського голову.

Звіт про виконання Державного бюджету України

Державна казначейська служба України 2016 року звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету України до КМУ щокварталу не подаватиме. Вона зобов’язана подавати такий звіт лише у 2017 році (абз. 3 п. 1 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК).

logo