Запобігання корупції у діяльності приватних юридичних осіб

21 січня 2016
19
Середній бал: 5 із 5
  • Теми:

З листа до редакції: «Чи зобов’язаний керівник приватного підприємства (заклад торгівлі) попереджати працівників про відповідальність за порушення Закону про запобігання корупції?»

Запобігання корупції у діяльності приватних юридичних осібОЛЬГА САВЧЕНКО,експерт МЦФЕР: Кадри

Як заповнювати інформацію про предмет закупівлі в ЕСЗДія Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700–VII (далі — Закон № 1700) поширюється, зокрема, на осіб, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважених на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інших осіб, які не є службовими особами та виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, — у випадках, передбачених цим Законом (п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700).

Питання запобігання корупції у діяльності юридичних осіб регулює розділ X Закону № 1700.

Відповідно до частини 1 статті 62 Закону № 1700 юридична особа розробляє антикорупційну програму, що включає в себе комплекс правил, стандартів і процедур з виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи. Однак згідно з частиною 2 статті 62 Закону № 1700 в обов’язковому порядку антикорупційну програму затверджують керівники:

  • державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50%), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. грн.;
  • юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197–VII, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн. грн.

У зазначених організаціях антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми має перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи (ч. 3 ст. 62 Закону № 1700).

Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладає юридична особа (ч. 4 ст. 62 Закону № 1700).

Окрім того, в юридичних особах, зазначених у частині 2 статті 62 Закону № 1700, для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, правовий статус якої визначає цей Закон.

Іншим юридичним особам приватного права у своїй діяльності слід керуватися загальними засадами запобігання корупції (ст. 61 Закону № 1700).

Відповідно до частини 2 статті 61 Закону № 1700 посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, зобов’язані:

  • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;
  • утримуватися від поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
  • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи;
  • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;
  • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
Конфлікт інтересів: приклад

Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту (ч. 2 ст. 61 Закону № 1700).

Отже, Закон № 1700 не зобов’язує керівника приватного підприємства, не зазначеного у частині 2 статті 62 Закону, затверджувати антикорупційну програму, а також включати її положення до трудових договорів чи під підпис ознайомлювати працівників з нормами та положеннями Закону. Однак для мінімізації корупційних ризиків на підприємстві доцільно запровадити певні антикорупційні заходи, зокрема під час прийняття на роботу усно ознайомлювати працівників із переліченими вище нормами Закону № 1700, а також розмістити у постійному відкритому доступі інформацію про обов’язок працівників не вчиняти корупційних дій.

Як аудитори моніторять закупівлі, відколи запрацювала нова редакція Закону

logo