ДК 021:2015

23 жовтня 2021
3888
Середній бал: 5 із 5

Публічна закупівля в Україні розпочинається із визначення потреби, що передбачає застосування класифікації предмета закупівель. Не має жодного документа замовника, що при проведенні закупівлі не передбачав би зазначення предмета закупівлі та його коду Тож замовникам необхідно вміти визначати не тільки предмет закупівлі, а і код ДК правильно. Тримайте напохваті автоматизований Єдиний закупівельний словник з пошуком. А для новачків в закупівлях — роз’яснення, що таке класифікатор ДК 2015 та як ним користуватися.

Автоматизований єдиний закупівельний словник допоможе вам швидко визначити код предмета закупівлі.

Єдиний закупівельний словник

Для чого потрібен класифікатор ДК 2015

Відповідно до ст. 164-14 КУпАП порушення порядку визначення предмета закупівлі, відповідно до якого також має бути визначено код предмета закупівлі, тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі 1700 грн.

Кого, за що і на скільки штрафують в закупівлях

Щоб цього не сталося, розглянемо як правильно визначити код предмета закупівлі.

Нагадаємо, що предмет закупівлі — це товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Мінекономіки, із застосуванням Єдиного закупівельного словника (п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону).

Порядок визначення предмета закупівлі затверджено наказом Мінекономіки від 15.04.2020  № 708 (далі — Порядок). Цей Порядок встановлює правила визначення замовником предмета закупівлі відповідно до Закону та із застосуванням показників цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі –Єдиний закупівельний словник).

Саме Єдиний закупівельний словник у розмовах часто називають:

  • закупівельний словник,
  • класифікатор ДК 2015,
  • класифікатор закупівель,
  • єдиний класифікатор закупівель тощо.  

Закупівля розпочинається з оприлюднення річного плану закупівлі, що має містити назву предмета закупівлі із зазначенням коду за коду за ДК 021: 2015 (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

Тож незалежно від того що закуповується – товар, робота чи послуга, замовник має вказати код за ДК.

Єдиний закупівельний словник призначений для стандартизації опису в договорах (контрактах) предмета закупівель, забезпечування більшої прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, створювання ефективного конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також підтримування участі вітчизняних суб’єктів господарювання у торгах за межами України.

Структура ДК 2015

Єдиний закупівельний словника складається з основного та додаткового словників.

Основний словник установлює коди та назви продукції та послуг, що можуть бути предметом закупівель.

Додатковий словник установлює коди та описи призначеності чи додаткових характеристик продукції та послуг, що уточнюють предмет закупівлі.

В основному та додатковому словниках назви продукції та послуг —  предметів закупівель, а також описи їхнього призначення чи додаткових характеристик мають англійські відповідники. Таким чином Єдиний державний закупівельний словник згармонізований з європейським словником закупівель Common Procurement Vocabulary (CPV).

Завдяки цьому іноземні учасники можуть брати участь в українських тендерах, як і вітчизняні учасники в тендерах європейських країн. А від закупівельників можна почути вираз «код cpv».    

Відповідно до Порядку предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника.

Основний словник класифікатора ДК 021: 2015 базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев’яти цифр; групи цифр, у свою чергу, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи і послуги, які становлять предмет контракту.

Код складається з 8 цифр, що згруповані таким чином:

перші дві цифри визначають розділ (XX000000-Y);

перші три цифри визначають групу (XXX00000-Y);

перші чотири цифри визначають клас (XXXX0000-Y);

перші п’ять цифр визначають категорію (XXXXX000-Y).

Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії.

Дев’ята цифра — контрольна.

Додатковий словник містить більш детальний опис предмету. Він базується на системі абетково-цифрових кодів, яким відповідає формулювання, що може деталізувати характер чи призначення товарів.

Код предмета закупівлі за ДК 021: 2015

Увага! В електронній системі закупівель (ЕСЗ) технічно реалізовано тільки можливість використовувати основний словник. Тож, в системі замовник не зможе вказати код додаткового словника, але зможе його зазначити у своїх документах, що допоможе йому розв'язувати деякі питання із визначенням предмета закупівлі.

Наприклад, якщо замовник закуповує послугу з оренди легкового автомобіля і при цьому він має власного водія, то може зазначити код основного словника 60170000-0 Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм (60171000-7 Прокат легкових автомобілів із водієм) і водночас вказати код додаткового словника PB04-7 Без водія.

В ЕСЗ замовник повинен буде вказати тільки код за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника 60170000-0 Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм.

Також слід ураховувати важливі нюанси, а саме те, що цифра “0” при визначенні за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника розміщується 5-8 цифрами коду. У разі якщо цифра “0” стоїть четвертою цифрою у коді, то значущими є перші три цифри, які означають показник третьої цифри — групу, а не клас.

Отже, якщо четвертою цифрою в коді є цифра “0”, в такому випадку клас у коді відсутній.

⭐️ Фахівець з публічних закупівель — 2022 ⭐️

У разі якщо предмет закупівлі не має в ієрархічній структурі Єдиного закупівельного словника відповідного Порядку коду, у електронній системі закупівель технічно реалізована можливість обрання замовником показника "99999999-9 - Не визначено”.

Наприклад, 22600000-6 Чорнила. В цьому випадку замовником обирається показник “99999999-9 - Не визначено”.

Стосовно визначення предмета закупівель робіт, то Порядком не передбачено зазначення відповідного коду Єдиного закупівельного словника ДК 021: 2015 у разі визначення закупівлі робіт. Проте, пунктом 13 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженому Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082, передбачено під час заповнення інформації в електронній системі закупівель зазначення коду за показниками другої — п'ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі робіт.

Отже, під час визначення предмета закупівлі робіт замовники керуються Порядком, при цьому під час розміщення та оприлюднення інформації в ЕСЗ зазначається код за показниками другої-п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника.

Визначення коду Державного класифікатора 2015 — важливий аспект закупівельної діяльності, адже від нього залежить не тільки визначення предмета закупівель, а і його поділ.

Нагадаємо, що Закон про публічні закупівлі встановлює, що замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень щодо відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

Таким чином, замовники повинні досконало орієнтуватися у Єдиному закупівельному словнику ДК: 2015 і зважати на правила визначення предмета закупівель. Тож збережіть собі цю статтю у закладках як інструкцію, а для точного визначення коду предмета закупівлі користуйтеся Єдиним закупівельним словником з пошуком, що міститься на початку статті.

logo