Покращення якості предмета закупівлі: коли дозволяє закон

18 травня 2021
1721
Середній бал: 5 із 5

Закон про публічні закупівлі чітко регламентує, коли можливо внести зміни до істотних умов договору. Дізнайтеся ключові умови, за яких замовник має право змінити товар у договорі на кращої якості.


Якість продукції, будь то послуги чи роботи, — це економічна категорія, що виражається показниками та характеризується корисним ефектом від використання певної продукції. Зокрема, це можуть бути:

 • надійність,
 • технологічність,
 • стандартизація,
 • уніфікація,
 • ергономічність,
 • естетичність,
 • транспортабельність,
 • показники безпеки
 • екологічні показники.

Відповідно до закупівельного законодавства, істотні умови договору про закупівлю змінювати заборонено. Після підписання договору і поки сторонами не буде виконано взяті на себе зобов’язання повною мірою, внесення замовником змін до істотних умов договору неправомірне. Винятки становлять випадки, передбачені частиною 5 статті 41 Закону № 922.

Покращення якості предмета закупівлі: коли дозволяє закон
Ярослава Дуброваконсультант з публічних закупівель, Київ
Чи можуть замовник і переможець внести зміни до проєкту договору, коли підписують договір? Чи мають вони право відступати від проєкту договору? Можливо, учасник з пропозицією змінити проєкт договору в тендерній документації мав звернутися ще під час тендера?

Що таке покращення якості предмета закупівлі у договорі про закупівлю

Згідно з пунктом 3 частини 5 статті 41 Закону про публічні закупівлі, за договором замовник має право придбати предмет закупівлі із кращою якістю, якщо: «…таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю».

Отже, ключовою вимогою цієї підстави для внесення змін в істотні умови договору є підвищення якості предмета закупівлі, яке не тягне за собою зміну предмета закупівлі.

Зазвичай, предмет закупівлі та перелік вимог до його технічних характеристик прописуються у тендерній документації. І якщо замовник застосовує умови про підвищення якості предмета, то має ґрунтуватися саме на вимогах до його характеристик.

Таким чином, сторони мають право вносити зміни в договір про закупівлю за умов, що при оновленні предмет закупівлі:

 • буде відповідати вимогам, що передбачені тендерною документацією;
 • функціональні характеристики цього предмета закупівлі не будуть гіршими, ніж це передбачалося у вимогах ТД.

Зокрема, статтею 15 ГК передбачені обов’язкові для сторін нормативні документи, які визначають вимоги стосовно якості предмета договору. У випадку, коли таких немає, їх встановлюють в договірному порядку та з додержанням умов, які гарантують захист інтересів кінцевих споживачів товарів та послуг.

Обсяг товарів, що поставляє постачальних, повинен відповідати стандартам, технічним умовам та іншій технічній документації, якою передбачені вимоги до їхньої якості, або зразкам/еталонам, якщо в договорі не були визначені сторонами вищі вимоги до якості товарів. Так регламентує стаття 268 ГК.

Зміна істотних умов договору про закупівлю: що має знати замовник

Стаття 15 ГК скеровує, що для регулювання сфери господарювання використовуються технічні регламенти, стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови. Зокрема, умови та вимоги, за якими вони застосовуються, визначені такими законами України:

 • «Про стандартизацію» від 05.06.2014 №1315 – VII;
 • «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 №124-VIII.

Відповідно, у договорі мають зазначатися номери та індекси стандартів, технічних умов чи іншої документації, яка засвідчуватиме якість товарів. У випадку, коли така документація не була опублікована у загальнодоступних виданнях, постачальнику необхідно додати її копії до примірника договору покупця, якщо він цього вимагатиме. Якщо договором не передбачені умови стосовно якості товарів, то вона визначається згідно з метою договору, звичайним рівнем якості цих товарів або ж загальними критеріями якості.

Так, застосовуючи дану підставу, потрібно відштовхуватися від вимог тендерної документації та технічних регламентів, стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов, які застосовуються до предмету закупівель.

Зважте, що рішення замовника повинно бути обґрунтованим та підтверджуватися документально.

logo