Пролонгація договору про закупівлю - експертний погляд

5 липня 2022
2200
Середній бал: 5 із 5
експерт, адвокатка зі спорів з контролюючими органами, консультантка з закупівель

Чи можлива автоматична пролонгація договору державні закупівлі ➤ Пролонгація договору закупівлі ➤ Пролонгація тендерних договорів ➤ Пролонговуємо договір, укладений за Постановою № 169

Пролонговуємо договір, укладений за Постановою № 169

Потреба в отриманні ТМЦ/послуг/робіт у замовника може бути постійною. Наприклад, при постачанні продуктів харчування в лікарні/школи, або придбанні пального чи ремонті (підтримання у технічно справному стані) комунального транспорту. Якщо постачальник зарекомендував себе як надійний контрагент, у замовника може виникнути бажання продовжити вже укладений договір. З’ясуймо, чи можна автоматично пролонгувати договір з публічних закупівель?

Пролонгація — це…

В загальному розумінні, пролонгація договору — це продовження дії (чинності) такої угоди у часі.

Автоматична пролонгація у широкому розумінні — це продовження дії договору на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені раніше, якщо така можливість передбачена договором та немає заяв від сторін про його припинення, або зміну умов.

ГКУ передбачає автоматичну пролонгацію дії договору лише для окремих видів правовідносин. При цьому на господарські правовідносини поширюється принцип: «Можна все, що не заборонено законодавством, якщо сторони досягли згоди». Тобто вписати умови про автоматичну пролонгацію можна і в договір поставки. Але варто пам’ятати, що сторони не завжди досягають згоди у даному питанні, оскільки ціни постійно змінюються, а сторонам вигідніше передивлятися порядок їх формування, враховуючи поточну ситуацію.

Пролонгація договору про закупівлю - експертний погляд
Наталія Заєцьконсультант з публічних закупівель, канд. екон. наук, Київ
Пояснимо, коли можна змінювати такі договори та як це робити без ризику порушити законодавство!

Чи можлива автоматична пролонгація договору про закупівлю

Основною особливістю договору про закупівлю є те, що при його укладанні слід керуватися не лише приписами ЦКУ та ГКУ, але й Закону № 922, які для даного виду договору мають вищу юридичну силу.

 З системного аналізу приписів Закону № 922 вбачається, що дія договору про закупівлю не може бути більше одного календарного року. Це, передусім, пов’язано із тим, що зазвичай замовники отримують кошти з відповідних бюджетів. А у ч. 1 ст. 3 Бюджетного кодексу України передбачено, що бюджетним періодом для всіх бюджетів є календарний рік (тобто від 01 січня і до 31 грудня). А оскільки в бюджет на наступний рік можуть бути внесені зміни щодо фінансування певних статей витрат (що позначається і на замовниках), укладати договір про закупівлю більше ніж на календарний рік – не дозволяється.

Втім, потрібно врахувати визначення такого договору, що наведене у п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 922. З цього визначення вбачається, що договір про закупівлю — господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне отримання замовником послуг/робіт/ТМЦ.

Тобто це договір, що укладений за підсумками процедур закупівель, або спрощеної процедури закупівлі. Тож, на інші види угод, правило 1 календарного року не поширюється.

Автоматична пролонгація договору про закупівлю: можлива чи ні
Ярослава Дуброваконсультант з публічних закупівель, Київ
Чи можуть замовник і переможець внести зміни до проєкту договору, коли підписують договір? Чи мають вони право відступати від проєкту договору? Можливо, учасник з пропозицією змінити проєкт договору в тендерній документації мав звернутися ще під час тендера?

З наведеного вбачається, що якщо замовник придбаває ТМЦ/роботи/послуг, вартість яких не перевищує 50 тис. грн, то автоматична пролонгація договору є можливою.

Автоматична пролонгація договору про закупівлю: можлива чи ніОднак, в цьому випадку потрібно пам’ятати про деякі небезпеки. Так, якщо замовник придбає певні ТМЦ/послуги/роботи за рік (або одноразово) більше ніж на 50 тис. грн (50 000,01 грн – вже вважається перевищенням), то його дії можуть бути визнані як:

  • придбання ТМЦ /робіт / послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель;
  • укладення договорів, які передбачають оплату замовником ТМЦ/робіт/ послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель.

А це вже означає штраф за ст. 164-14 КУпАП.

Тому, якщо замовники укладають договори поставки, без використання електронної системи, їм потрібно уважно рахувати вартість вже укладених договорів.

Разом із тим, у п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону № 922 є один доволі специфічний нюанс. Так, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадку  продовження строку дії договору та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у т.ч.: обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Отже, навіть договір, що був укладений за наслідками закупівлі (у т.ч. спрощеної) можна продовжити, але за певних обставин, які підтверджують, що сторони діяли відповідно до приписів вказаної норми Закону.

Важливий момент! Це, так би мовити, усічена пролонгація: продовжуються строки для виконання зобов’язань, але це не означає, що сторонами погоджується наступна поставка.

Змінюємо договір через форс-мажор

Пролонгація договору на 20%

А от коли сторони можуть погодити наступну/нову поставку визначено ч. 6 ст. 41 Закону № 922.

Так, дію договору про закупівлю може бути продовжено (пролонговано) на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, що був укладений у в попередньому році, звісно за умови, коли видатки для цієї дії затверджено в установленому порядку.

Пролонгація відбувається шляхом укладання додаткової угоди про продовження дії договору

Отже, фактично автоматична пролонгація договору про закупівлю неможлива. Щодо випадку, коли вартість ТМЦ/робіт/послуг становить до 50 тис. грн, то автоматичну пролонгацію можна вказати у договорі, але постійно доведеться стежити за обсягами придбання, тож чи варто ризикувати.

Пролонгація договору про закупівлю - експертний погляд

Хочу стати найкращим фахівцем

logo