Закупівля продуктів харчування для навчальних закладів — 2021

7 червня 2021
940
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Закупівлі для харчування дітей — це висока відповідальність. Що має знати замовник про планування, визначення предмет таких закупівель та вимоги до учасників, — роз'яснює експерт.

Навчальні заклади протягом навчального року мають забезпечити дітей харчуванням, а отже продукти та їжа, що з них готується, мають бути якісними та корисними для дітей. Відповідальність за якість продуктів у тому числі несуть і закупівельники, що проводять процедури закупівель для таких навчальних закладів. Адже саме від вимог до учасників процедур закупівель та їх продукту залежить результат, що реалізується в укладенні договорів та поставках, а в підсумку якістю продуктів харчування, що споживають діти.

У кого погоджувати примірні двотижневі меню

Встановити вимоги до постачання продуктів харчування досить складно, адже вони мають включати і вимоги до якості, і вимоги до постачання/перевезення, і вимоги до зберігання і, навіть, вимоги до тих працівників учасника, що будуть ці продукти вантажити, перевозити, сортувати тощо.

Крім того, продукти харчування теж досить сильно відрізняють, що впливає на формування вимог закупівлі. Одні продукти харчування мають довгий термін зберігання, інші — короткий, а деякі взагалі можуть зберігати декілька днів тільки за умови дотримання спеціальних вимог.

Тож встановити правильні вимоги для закупівлі продуктів харчування можливо тільки у разі досконалого розуміння самого продукту, що закуповується, та реальних потреб і умов замовника, а також вимог до постачальника.

Закупівля послуг з організації шкільного харчування

Водночас замовник повинен дотримуватися вимог Закону про публічні закупівлі, Закону України «Про дитяче харчування» та нормативних документів щодо продуктів харчування та забезпечення ними навчальних закладів.

Для полегшення роботи закупівельників наказом від 30.10.2020  № 2208 МОН було затверджено Методичні рекомендацій щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти (далі — Методичні рекомендації).

Узагальнимо рекомендації для закупівель продуктів харчування враховуючи даний документ та інші законодавчі вимоги.

Особливості визначення предмета закупівлі

Вимоги тендерної документації мають бути розроблені з огляду на предмет закупівлі.

Коди Єдиного закупівельного словника, що застосовуються до продуктів харчування, знаходяться у розділі ДК 021:2015-15000000-8 «Продукти харчування, напої, тютюн та супутня продукція».

При визначенні продукту, що закуповується, замовник також має врахувати:

  • необхідні умови зберігання продукту;
  • умови перевезення продукту;
  • умови фасування продукту;
  • вимоги до маркування продукту;
  • необхідні терміни придатності продукту.

При встановлені вимог до постачання продукту замовнику потрібно керуватись загальними характеристиками продукту, що закуповується, а не посилатися на конкретну торговельну марку чи фірму, або тип предмета закупівлі, джерело походження або виробника. У разі якщо таке посилання все ж таки є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

Проте, на ринку України досить мало неконкурентних продуктів харчування, а тому замовникам не варто встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Планування закупівлі продуктів харчування для навчальних закладів

Продукти харчування для навчальних закладів повинні бути забезпечені протягом навчального періоду, а для тих закладів, де діти перебувають постійно — весь рік. Цей предмет має безперервних характер постачання, адже діти не можуть не отримувати харчування. Саме тому, закупівлю продуктів варто розпочинати ще до початку наступного року з розрахунку потреби на рік. 

Закон не містить заборон щодо проведення закупівель до набрання чинності Закону про Державний бюджет України, затвердження кошторису, плану використання бюджетних коштів, фінансового плану підприємства. Отже, будь-який замовник для забезпечення невідкладної потреби у продуктах харчування у наступному році може наприкінці поточного року (або на початку наступного року) розпочати закупівлю за відповідним предметом закупівлі.

Крім того, замовник повинен враховувати сезонність продукту, що планується закуповувати, адже продукти харчування, зокрема ягоди, овочі та фрукти мають значні сезонні коливання в ціні. У цьому випадку, замовник може передбачити відповідні умови в договорі, що окреслять коливання ціни на продукт в залежності від ціни на ринку в різні пори року, або ж поділити предмет закупівлі на частини для проведення необхідної закупівлі в кожному періоді. В останньому випадку, слід ураховувати, що вид закупівлі повинен бути обраний з огляду на річну очікувану вартість, наприклад, замовник може провести двічі відкриті торги — на початку року на зимові овочі та фрукти, та влітку на літні ягоди та фрукти.

За будь-яких умов, перед початком закупівлі замовник має затвердити річний план закупівель та внести відповідні зміни до нього у разі потреби.

Кваліфікаційні вимоги при закупівлі продуктів харчування для навчальних закладів

При закупівлі продуктів харчування та формуванні тендерної документації замовник може обрати як будь-який із чотирьох кваліфікаційних критеріїв, встановлених у ст. 16 Закону, так і встановити всі чотири одразу.

Такі кваліфікаційні критерії, як «наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)» та «наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю» важливі для загального оцінювання учасника, його досвіду та фінансового стану.

У разі якщо замовником встановлюється такий кваліфікаційний критерій, як наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору, для підтвердження цього кваліфікаційного критерію рекомендовано отримати інформацію від учасника не тільки про наявність укладеного договору, а і підтвердження того, що він якісно та вчасно виконаний.

Стосовно фінансової спроможності учасника, то замовнику в тендерній документації рекомендовано передбачати період, за який буде підтверджено фінансову спроможність учасником процедури закупівлі, шляхом подання фінансової звітності за відповідний період, з урахуванням періоду проведення процедури закупівлі. Замовник може передбачити в тендерній документації конкретний обсяг доходу (виручки) в межах очікуваної вартості, що підтверджується звітом про фінансові результати (звітом про сукупний дохід).

В той же час, для закупівлі продуктів харчування більш важливими є кваліфікаційні критерії «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»  та «наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід».

Для підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі відповідного обладнання та матеріально-технічної бази (складів, приміщень, харчоблоків, транспортних засобів, холодильного обладнання тощо) в тендерній документації рекомендовано передбачати подання таким учасником інформації про наявність техніки, обладнання, приміщень, складів, транспортних засобів, холодильного обладнання, тощо та копій документів, які підтверджують їх наявність та правовий статус (володіння, користування тощо).

Крім того, замовнику необхідно впевнитися, що в учасника наявні експлуатаційні дозвола для потужностей з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження, якщо учасник здійснює таку діяльність.

Учасники, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, зобов’язані отримати експлуатаційний дозвіл на кожну окрему потужність до початку її експлуатації. Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку.

Також, замовник може перевірити наявність державної реєстрації потужностей з виробництва та/або обігу харчових продуктів.

Державній реєстрації підлягають потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, на які не вимагається отримання експлуатаційного дозволу.

Дана інформація зазначена у реєстрі операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, та державному реєстрі потужностей операторів ринку, що оприлюднені на офіційному вебсайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

З вимогами до реєстрації та отримання експлуатаційного дозволу замовники можуть ознайомитися у  статтях 23 та 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

При встановлені вимог в тендерній документації замовникам важливо враховувати аспекти, коли реєстрація та отримання експлуатаційного дозволу не вимагається. Такі ситуації окреслені у ч. 2 ст. 23 та ч. 1 ст. 25 відповідного Закону.

Крім того, замовник у тендерній документації може передбачати вимоги щодо надання учасниками інформації про впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) на потужностях.

Закупівля продуктів харчування для навчальних закладів 2021
ЯРОСЛАВА ДУБРОВА,консультант з публічних закупівель, Київ
За законом замовник під час торгів висуває до учасників кваліфікаційні критерії та вимагає подати документально підтверджену інформацію про їхню відповідність цим критеріям. Установлювати можна як лише один, так і кілька кваліфікаційних критеріїв.

У методичних рекомендаціях зауважено, що  договори та інші правочини, передбачені законодавством, мають бути чинні на день подання тендерної пропозиції та містити умови про можливість пролонгації строку їх дії на строк постачання продуктів харчування, у разі якщо їх строк менше строку договору про закупівлю.

Дійсно це важливо для закупівлі, тому, що у разі якщо чинність відповідних документів та дозволів в учасника завершиться в ході постачання, здійснювати він його не зможе і замовник потрапить у ситуацію, коли матиме вирішувати проблему термінового постачання продуктів харчування, адже не надати їх дітям він не може.

У разі якщо замовником установлюється такий кваліфікаційний критерій, як наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, замовнику варто перевірити не тільки наявність необхідної кількості працівників в учасника, а також перевірити стан їх здоровя в частині проходження ними обов'язкового профілактичного медичного огляду.

У методичних рекомендаціях пропонується передбачати в тендерній документації подання копій документів про освіту відповідних працівників, документального підтвердження проходження такими працівниками навчання з питань гігієни та розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) та копії чинних медичних книжок з відмітками про проходження ними обов'язкового профілактичного медичного огляду.

Технічні вимоги до закупівлі продуктів харчування для навчальних закладів

Харчові продукти, які знаходяться в обігу на території України, повинні відповідати вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Сертифікація харчових продуктів необов’язкова. Зазначене не стосується процедури видачі міжнародного сертифіката, передбаченого Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Замовникам при встановлені вимог в тендерній документації варто враховувати наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 р. № 590 «Про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)».

Система НАССР стосується тільки безпечності харчових продуктів і не стосується їх якості та є запобіжним інструментом контролю за небезпечними факторами.

Замовники в тендерній документації можуть вимагати надавати учасниками документи, що підтверджують впровадження, застосування та постійну дію на підприємстві виробника та учасника процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках стосовно предмета закупівлі (сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів, який відповідає вимогам ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, ITD) або ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, ITD).

При постачанні м'ясних продуктів слід враховувати, що забороняється забій тварин, які не супроводжуються ветеринарним документом, що засвідчує здоров’я тварин.

Правила ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Крім того, замовнику в тендерній документації варто посилатися на конкретне маркування, в тому числі маркування або сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або в інший спосіб, визначений законодавством.

Маркування продуктів харчування повинно відповідати вимогам Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Таким чином, замовник, що оголошує закупівлю продуктів харчування для навчальних закладів, повинен орієнтуватися у вимогах до предмету закупівлі, до постачальника та до виробника такого продукту. Це дозволить йому встановити в тендерній документації вимоги, що забезпечать постачання якісних продуктів для належного харчування дітей.

logo