Уповноважений орган з питань публічних закупівель: функції, про які має знати замовник

21 червня 2021
1000
Середній бал: 5 із 5
експерт, юрист-практик

Якщо ви тільки розпочинаєте свою кар'єру в публічних закупівлях, вбирайте інформацію уважно й поступово. Наразі пропонуємо вам розібратися з функціями уповноваженого органу з публічних закупівель, адже саме він реалізує державну політику у сфері закупівель в Україні.


Важливою складовою функціонування системи публічних закупівель є Уповноважений орган.

Уповноважений орган з питань закупівель в Україні — це Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки), основні функції якого визначено Законом «Про публічні закупівлі» та постановою КМУ від 20.08.2014 р. № 459 (в редакції постанови КМУ від 17.02.2021 р. № 124).

Уповноважений орган здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель у межах встановлених законодавством повноважень.

Кого, за що і на скільки штрафують в закупівлях

Функції Уповноваженого органу у сфері публічних закупівель

Згідно зі статтею 9  Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон) від 25.12.2015 № 922-VIII, в редакції Закону від 19.09.2019 № 114-IX, з наступними змінами основними функціями Уповноваженого органу є:

 • розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону та регулювання державної політики у сфері закупівель;
 • аналіз функціонування системи публічних закупівель;
 • підготовка та подання не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним роком, до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Рахункової палати щорічного звіту з аналізом функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг), а також узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель;
 • оприлюднення щорічного звіту на офіційному вебсайті Уповноваженого органу;
 • узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;
 • вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду у сфері закупівель;
 • забезпечення функціонування вебпорталу та інформаційного ресурсу Уповноваженого органу;
 • наповнення інформаційного ресурсу Уповноваженого органу;
 • взаємодія з громадськістю з питань удосконалення системи публічних закупівель;
 • організація нарад і семінарів з питань закупівель;
 • міжнародне співробітництво у сфері закупівель;
 • розроблення та затвердження:
 • примірної тендерної документації;
 • примірного положення про уповноважену особу;
 • примірного положення про тендерний комітет;

 

 • примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі;
 • примірної методики визначення вартості життєвого циклу;
 • порядку визначення предмета закупівлі;
 • порядку розміщення інформації про публічні закупівлі;
 • особливості закупівель за рамковими угодами та їх укладення;
 • форми й вимоги до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції;
 • порядку організації тестування уповноважених осіб;
 • переліку формальних помилок.
 • надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;
 • надання безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з питань закупівель на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу;
 • співробітництво з органами державної влади та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;
 • інформування громадськості про політику та правила здійснення публічних закупівель;
 • авторизація електронних майданчиків та прийняття рішення про відключення авторизованих електронних майданчиків від електронної системи закупівель;
 • розгляд звернень щодо визначення та/або створення централізованих закупівельних організацій;
 • розроблення спільно з іншими органами методологій щодо особливостей здійснення закупівель у різних сферах та їх оприлюднення на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу.

Відповідно до Закону Уповноваженим органом створено Інформаційний ресурс, який спрямований на поширення інформації щодо застосування законодавства, а також ефективну реалізацію державної політики у сфері закупівель.

Інформаційний ресурс містить рубрики: політика, міжнародна діяльність, консультації з питань закупівель, нормативна база та інші.

Для виконання покладених на нього функцій Уповноважений орган має право здійснювати дії та вживати передбачених законодавством заходів, зокрема:

 • залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи й матеріали, зокрема від органів державної статистики - статистичну інформацію, у тому числі стосовно результатів діяльності оборонно-промислового комплексу;
 • скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари та інші публічні заходи з питань, що належать до його компетенції;
 • користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами.

В процесі виконання покладених на нього завдань Мінекономіки взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

Накази видані в межах повноважень Уповноваженого органу є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування.

Ви отримаєте ➡️Навчання у зручному онлайн-форматі ➡️ Відеолекції від провідних експертів ➡️Сертифікат про підвищення кваліфікації від Юридичного університету Ярослава Мудрого
logo