Протокол засідання тендерного комітету про визначення переможця процедури відкритих торгів

21 січня 2021
1033
Середній бал: 5 із 5

Договір про закупівлю за результатами процедури закупівлі укладається з переможцем, тендерна пропозиція якого була визначена найбільш економічно вигідною та яку не було відхилено.


Об'єктивний та чесний вибір переможця належить до обов’язків тендерного комітету або уповноваженої особи. При цьому, виходячи зі змісту частини другої статті 38 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі — Закон), відповідальність в частині прийнятих рішень несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально.

Як поділити обов'язки між кількома УО

Як поділити обов'язки між кількома УО

Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні, або всіма уповноваженими особами. У разі відмови члена тендерного комітету або однієї з уповноважених осіб підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови. Таким чином, тендерний комітет (уповноважена особа) замовника самостійно приймає рішення, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням вимог Закону.

logo