Уповноважена особа з публічних закупівель

30 травня 2022
12658
Середній бал: 5 із 5

Хто може бути уповноваженою особою з питань закупівель? Які є способи призначення УО? Як оплачувати її роботу та які обов’язки покласти? Ця стаття дасть відповіді на запитання та допоможе крокувати назустріч змінам впевнено. Гайда!


Організація та проведення процедур закупівель або спрощених закупівель — справа складна, і хтось за неї має відповідати. Таким відповідальним згідно із Законом від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» (далі – Закон № 922) є уповноважена особа. Замовник або призначає її з-поміж своїх працівників розпорядчим документом або приймає на роботу за трудовим договором (контрактом).

⚡️ СПЕЦПРОЄКТ: ЗАКУПІВЛІ В ЧАС ВІЙНИ ⚡️

До 1 січня 2022 року організовувати та проводити процедури закупівель можуть як уповноважені особи, так і тендерні комітети (ТК). А далі ТК як такі припиняють своє існування, і «на полі бою» відповідальності за закупівлі залишаться лише уповноважені особи. Їм, на відміну від тендерних комітетів, доведеться одноосібно приймати складні рішення. Тож у замовників залишається небагато часу, щоб підготуватися до нових умов, зважаючи на вимоги та особливості призначення уповноважених осіб з погляду не лише закупівельного, а й трудового законодавства. Орієнтиром у розв’язанні зазначених питань нехай стане наша стаття.

Хто така уповноважена особа з питань закупівель  

Уповноважена особа (особи) — це службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту). Так дослівно тлумачить це поняття п. 35 ч. 1 ст. 1 Закону № 922.

Уповноважена особа (УО) може бути відповідальною також за допорогові закупівлі. Таке уточнення в було зроблено нещодавно згідно із Законом від 03.06.2021 № 1530-IX «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель».

✍ Протокол УО про затвердження річного плану або змін до нього

Обов’язки уповноваженої особи з публічних закупівель         

Які основні функції має виконувати УО як організатор закупівлі, перелічено в ч. 10 ст. 11 Закону № 922, а саме:

 • планування закупівлі та формування річного плану в ЕСЗ;
 • вибір процедури закупівлі;
 • забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця процедури закупівлі (спрощеної закупівлі);
 • оприлюднення в ЕСЗ звіту про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, у разі здійснення закупівель відповідно до ч. 7 ст. 3 Закону № 922;
 • забезпечення складання, затвердження та зберігання документів щодо публічних закупівель, визначених Законом № 922;
 • забезпечення оприлюднення в ЕСЗ інформації, необхідної для виконання вимог Закону № 922;
 • інші дії, передбачені Законом № 922.

Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника та положення про упровноважену особу (ч. 7 ст 11 Закону № 922).

Отже, замовник має затвердити такий документ, як положення про УО, керуючись примірним положенням, розробленим Уповноваженим органом на виконання вимог Закону № 922.

На сьогодні для розробки локальних положень замовникам рекомендовано брати за основу Примірне положення про уповноважену особу, нещодавно затверджене наказом Мінекономіки від 08.06.2021 № 40 (далі – Примірне положення). У ньому визначено правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи в сучасних умовах.

Зразки документів для вас:
НОВЕ! Положення про уповноважену особуСкачати зі змінами від 26.06.2021

Вимоги до уповноваженої особи

З’ясуймо, хто може бути уповноваженою особою з питань закупівель?     

Особу, яка має вищу освіту (зазвичай вимагається юридична або економічна) та базовий рівень знань у сфері публічних закупівель.

Як рекомендовано у Примірному положенні, бажано, щоб уповноважена особа орієнтувалася:

 • в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон'юнктуру;
 • у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;
 • у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.

Уповноваженою особою може бути і фахівець з публічних закупівель. У такому разі вимагається відповідність стандарту «Фахівець з публічних закупівель», затвердженому наказом Мінсоцполітики від 18.02.2019 № 234.

Крім того, претендент на уповноважену особу має підтвердити свій рівень знань у сфері публічних закупівель, тобто пройти безоплатне тестування уповноважених осіб 2021 на вебпорталі Мінекономіки. Тестування стане доступним після затвердження й порядку та реалізації такої можливості в ЕСЗ, і його треба буде пройти до 1 січня 2022 року.

Уповноважена особа з публічних закупівель (з урахуванням змін від 26.06.2021 р.)

ЧИТАТИ відповідь експерта

Кого заборонено призначати УО?

Не можуть бути уповноваженою особою з питань закупівель:   

 • посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей;
 • народні депутати України;
 • депутати ВР Криму;
 • депутати міських, районних у містах, районних, обласних рад.

Увага! Призначаючи УО важливо подбати про уникнення конфлікту інтересів, зокрема приватного інтересу уповноваженої особи або ж суперечності між її приватним інтересом та її службовими чи представницькими повноваженнями, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення нею дій під час проведення закупівлі.

Уповноважена особа з публічних закупівель

Хто завершує закупівлю, якщо уповноважена особа звільняється

Способи призначення уповноваженої особи

У ч. 1 ст. 11 Закону № 922 передбачено способи призначення уповноваженої особи. Для наочності розглянемо їх у таблиці, урахувавши рекомендації щодо доцільності застосування, надані в листі Мінекономіки від 10.04.2020 № 3304-04/24218-06.

Способи призначення уповноваженої особи з публічних закупівель

Коли більш доцільно застосовувати

Що для цього треба

Спосіб 1. Покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством

Якщо замовником є невелика установа чи організація, яка здійснює мало закупівель і в незначних обсягах

 1. згода працівника
 2. розпорядження чи наказ керівника про покладення обов'язків уповноваженої особи на конкретного працівника (штатного) з установленням йому доплати за виконання додаткової до основних посадових обов'язків роботи з організації та проведення закупівель. Розмір доплати визначається керівником установи-замовника самостійно

Спосіб 2. Уведення до штатного розпису окремої посади, на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи

Якщо замовник регулярно і щороку проводять циклічні закупівлі та має постійне навантаження з їх організації та проведення

 1. визначити кількість посад залежно від потреби та розмір посадового окладу;
 2. вибрати назву нової посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327. Це може бути «фахівець із публічних закупівель»;
 3. розробити посадову інструкцію для такої посади;
 4. внести зміни до штатного розпису (zroj;
 5. залежно від ситуації - або прийняти на посаду нового працівника, або залишити її вакантною і призначити уповноважену особу за суміщенням

Спосіб 3. Укладення трудового договору (контракту) згідно із законодавством

Якщо замовник здійснює багато закупівель протягом року, у тому числі складних або специфічних

 1. ввести до штатного розпису посаду фахівця з публічних закупівель;
 2. укласти трудовий договір із працівником відповідно до норм КЗпП.

Важливо! Якщо приймаєте УО на роботу у виконавчий орган ОМС, дотримуйтесь порядку, визначеного Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III.

Призначаєте УО до державного органу, дотримуйтеся алгоритму прийняття на державну службу, визначеним Законом України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.

 

Отже, проаналізуйте кількість та складність своїх закупівель та оберіть найзручніший варіант оформлення трудових відносин з УО.

Уповноважена особа з публічних закупівельЗважайте, що УО не може виконувати функції за договором цивільно-правового характеру.

Якщо протягом року необхідно супроводжувати значний обсяг закупівель, ви як замовник маєте право призначити декількох УО. Ключова умова — кожна з них має відповідати за конкретні закупівлі. Коли вирішили, призначити декількох УО, неодмінно розмежуйте їх повноваження й обов’язки відповідним рішенням.

Уповноважена особа з публічних закупівель
ЯРОСЛАВА ДУБРОВА,консультант з публічних закупівель, Київ
Чи потрібне рішення уповноваженої особи/тендерного комітету про зміни до договору та хто відповідатиме за таке порушення? Коли ОУ відповідатиме за зміни до договору про закупівлю?

Оплата праці уповноваженої особи з публічних закупівель

Оплата праці (доплата) уповноваженої особи залежить насамперед від трудових відносин з нею.

Так, якщо функції уповноваженої особи виконує штатний працівник:

 • додатково до своїх трудових функцій, передбачених посадовою інструкцією, або на умовах суміщення — за це йому належить доплата за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) або за суміщення професій (посад) (Постанова КМУ №1298, ст. 105 КЗпП, ст. 11 Закону № 922);
 • за трудовим договором (у т. ч. за сумісництвом) – оплата праці здійснюється виходячи з посадового окладу, установленого у штатному розписі.

Пам’ятайте, що частина 2 статті 87 КЗпП скеровує: схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат підприємства, установи, організації (далі — підприємства) встановлюють самостійно у колективному договорі (положенні про оплату праці).

Оплачують роботу працівників підприємств, що фінансуються із бюджету керуючись законами та іншими нормативно-правових актами України, генеральною, галузевими, регіональниим угодами, колективними договорми, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів. Підстава — стаття 98 КЗпП.

Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадять доплату за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюють на умовах, передбачених у колективному договорі (ст. 105 КЗпП).

Щоб не помились, оплачуючи роботу УО, тримайте напохваті перелік нормативно-правових актів, що регулюють умови оплати праці працівників підприємств, що фінансують із бюджету:

Державні органи

постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 № 15;

постанова КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 24.12.2019 № 1112.

Органи місцевого самоврядування постанова КМУ «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268.
Інші підприємства, установи, організаціїпостанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі — Постанова № 1298) та накази профільних міністерств та інших ЦОВВ, видані на виконання пункту 6 постанови № 1298.

logo