Тендерна документація на закупівлю електроенергії: як формувати та що вимагати

16 липня 2021
275
Середній бал: 5 із 5

Безперебійне отримання електроенергії важливе для кожного закупівельника. Як скласти тендерну документацію на закупівлю електроенергії на 2021 рік? Що і як вимагати від учасника, щоб отримати надійного постачальника? Відповіді — у статі.

 

Кваліфікаційні критерії

Кваліфікаційні критерії мають встановлюватися відповідно до статті 16 Закону № 922.

Але водночас тендерна документація (ТД), зокрема та її частина, що стосується документів учасників, має бути максимально спрощена.

Які вимоги встановлювати в тендерній документації

Проєкт договору

Під час формування проєкту договору в ТД має враховуватись Примірний договір про постачання електричної енергії споживачу.

Такий договір (далі — Примірний договір) був наведений НКРЕКП у додатку 5 до Правил № 312.

Порядок змін договору

Окрім проєкту договору, в тендерній документації має міститись порядок зміни його умов, який треба вказувати в самому тексті проєкту договору.

В Примірному договорі нема порядку, що передбачає зміну ціни електроенергії. В ньому не визначаються ні майбутні можливі зміни ціни, ні документи, які має подавати замовнику постачальник у разі внесення таких змін.

Тобто для того, щоб реалізувати, наприклад, право на внесення змін згідно з алгоритмом, передбаченим замовником (за приклад можна взяти можливість зменшення обсягів закупівлі, зокрема якщо взяти до уваги фактичний обсяг видатків замовника, як це передбачається в  пункті 1 частини 5 статті 41 Закону № 922), відповідний розділ із зазначеним алгоритмом має міститись не просто в ТД, а безпосередньо в проєкті договору.

Це обумовлено тим, що інколи замовники визначають порядок зміни ціни в тому розділі тендерної документації, що стосується істотних умов договору, але потім не вносять відповідні зміни до проєкту самого договору, і в результаті виходить так, що в договорі ці умови відсутні, і після його укладення замовники не можуть дотримуватися цих положень: в законодавстві такий механізм не передбачається.

Вимоги до ліцензії

В пункті 5 частини 1 статті 7 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» і в частині 1 статті 8 Закону № 2019 визначається, що на постачання електроенергії треба обов’язково отримати ліцензію, тому замовник має перевірити наявність такої ліцензії у постачальника, а також її чинність і термін її дії.

Ліцензія становить собою право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності, яке підлягає ліцензуванню. Таке право постачальник отримує після того, як НКРЕКП прийме рішення про видачу ліцензії; інформація про таке рішення вноситься в ліцензійний реєстр (п. 1.3. ч. 1 Постанови № 548).

Рішення про видачу ліцензії, або про призупинення чи відновлення її дії, а також про її анулювання має бути оприлюдненим на офіційному вебсайті НКРЕКП і внесеним до ліцензійного реєстру у сторк не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття НКРЕКП такого рішення.

Не забудьте передбачити в тендерній документації вимогу до учасників щодо підтвердження наявності у них чинної ліцензії на постачання електроенергії (це підтвердження має надаватися в формі довідки про наявність такої ліцензії). Ця вимога має бути адресована не тільки переможцю торгів, але й іншим учасникам.

Згідно з частиною 3  статті 22 Закону № 922 замовник має право передбачити в тендерній документації вимогу про надання іншої інформації на свій розсуд. Тож є сенс одразу вимагати в учасника надання копії ліцензії, а не чекати того моменту, коли він стане переможцем.

Технічні умови в тендерній документації на електроенергію

В технічних умовах, що стосуються предмета закупівлі, зазначте:

1) клас напруги електричної енергії;
2) обсяг (кількість), одиниці виміру — кВт*год;
3) перелік відповідних нормативних актів;
4) вимоги до якості постачання електроенергії.

Займатися постачанням споживачам електроенергії можуть лише електропостачальники, які мають ліцензію. Так скеровує частина1 статті 56 Закону № 2019.

Наполягайте на тому, що послуги з постачання електроенергії мають надаватися безперервно.

Також має бути обумовлена комерційна якість послуг.

Як придбавати послуги з використання технологічних електричних мереж

Зараз якість електроенергії визначається згідно з такими нормативними актами:

  • ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності», який був введений в дію згідно з наказом Мінекономрозвитку № 573 від 20.05.2014 (далі — ДСТУ);
  • ГОСТ 13109-97 «Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення», введений в дію в 1999 році.

Обидва документи регулюють одне й те саме, хоча іноді й різним чином.

У всякому разі, в Кодексі систем розподілу зазначається, що параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним ДСТУ.

В зв'язку з цим доцільно керуватися положеннями цього Кодексу і розміщати в ТД посилання на відповідні якісні характеристики електроенергії, які передбачаються ДСТУ і договором з оператором системи розподілу;

5) строк постачання;
6) місце постачання.

В цьому пункті треба вказувати не лише номер будинку на відповідній вулиці, а межу балансової належності об’єктів споживача;

7) перелік об’єктів (точок) підключення споживача — всі назви й адреси.

Дійсно, закупівля електроенергії має свої особливості, і щоб такі закупівлі відбувалися успішно, ці особливості потрібно враховувати ще під час формування умов ТД.

Тендерна документація на закупівлю електроенергії: як формувати та що вимагати
Валентин Тищенко,технічний експерт, консультант з публічних закупівель електроенергії, Київ
Перш ніж закуповувати електроенергію, варто зрозуміти правила роботи ринку та розрахунку ціни. Допоможемо у цьому

Перевірка договорів

Згідно з Законом № 2019 постачальники електричної енергії зобов'язані укладати договори, що є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електроенергії, і виконувати умови цих договорів. Так, відповідно до положень статті 4 зазначеного Закону, постачальники мають укласти такі договори, що є необхідними для забезпечення функціонування ринку електроенергії:

  • про участь у ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку; ці договори укладаються з адміністратором індикативного ринку електроенергії ДП «Оператор ринку»;
  • про врегулювання небалансів електроенергії; ці договори укладаються з ДП «НЕК «Укренерго»;
  • про надання послуг з розподілу; ці договори укладаються з ОСР в тому регіоні, де розташований об’єкт замовника;
  • про надання послуг з передачі електроенергії; ці договори укладаються з ОСП ДП «НЕК «Укренерго».

Документальне підтвердження

Увага! Згідно з положеннями частини 4 статті 22 Закону № 922, в тендерній документації замовника не повинні розміщатися вимоги стосовно документального підтвердження інформації про відповідність вимогам ТД, якщо така інформація оприлюднена відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в формі відкритих даних та/або занесена в відкриті єдині державні реєстри з вільним доступом.

Інформація про постачальників електроенергії, з якими ОСР і адміністратор РДН і ВДР укладають договори, оприлюднюється на сайтах ДП «Оператор ринку» і ПАТ НЕК «Укренерго». ОСР також публікують інформацію про постачальників електроенергії, з якими були укладені договори, на своїх сайтах. Тому замовники в своїй тендерній документації можуть вимагати від учасників надавати інформацію про укладання таких договорів в довільній формі і зазначати посилання на офіційні вебсайти, де опублікована інформація про постачальника.

Перевірка статусу «дефолтний»

Також бажано перевіряти інформацію про відсутність у постачальника електроенергії статусу «дефолтний», як це зазначається в розділі 1.7 «Невиконання зобов’язань» Постанови № 307: справа в тому, що постачальник з статусом «дефолтний» не може продавати і купувати електроенергію на ВДР і РДН. Його споживачам електроенергію постачатиме ПОН згідно з Правилами роздрібного ринку.

Перелік учасників ринку електроенергії, які мають статуси «переддефолтний» та «дефолтний», регулярно публікується на сайті ДП «НЕК «Укренерго».

logo