Роботи чи послуги: як відрізнити?

19 липня 2021
1787
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Досить звично при спілкуванні, коли мова йде про послуги, оговорювати роботи, які вони можуть включати. У цьому не має помилки, адже надаючи послуги їх виконавець щось робить. Але, коли мова йде про публічні закупівлі різниця між роботами та послугами дуже вагома, оскільки від категорії предмета закупівлі залежить вид закупівлі, що може застосувати замовник. Як відрізнити роботи від послуг у публічних закупівлях роз'яснює експерт.


Закон застосовується до замовників перших трьох категорій за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень, а для замовників четвертої категорії за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт — 5 мільйонів гривень. За цих умов замовники обирають процедурний вид закупівлі.

Як правильно визначити предмет закупівлі

Всі закупівлі, що нижче цих меж, та більше 50 тис. грн (включно), передбачають застосування спрощених закупівель.

Тож відрізняючи послуги від робіт і навпаки, замовник визначає, який вид закупівлі застосувати і при помилці він може потрапити у ситуацію, коли порушить вимоги законодавства.

Нагадаємо, що ст. 164-14 КУпАП передбачає штрафи, зокрема за  порушення порядку визначення предмета закупівлі у розмірі від 1700 грн, а за придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону для службових (посадових), уповноважених осіб замовника від 25 500 грн. Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом, тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від 34 000 грн.

Тож, розглянемо, що саме є послугами та роботами у розумінні Закону.

Послуги – це будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема:

  • транспортні послуги,
  • освоєння технологій,
  • наукові дослідження,
  • науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки,
  • медичне та побутове обслуговування,
  • найм (оренда),
  • лізинг,
  • фінансові та консультаційні послуги,
  • поточний ремонт,
  • поточний ремонт з розробленням проектної документації.

Роботи – це розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт.

В інформаційному листі Мінекономрозвитку від 25.11.2016 № 3302-01/38216-06 зазначено, що «якщо супровідні роботам послуги по об’єкту будівництва, включені до зведеного кошторисного розрахунку, та водночас вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт (будівництва), такий предмет закупівлі відноситься до визначення «роботи» у розумінні Закону № 922. В іншому випадку закупівля має здійснюватися за відповідним визначенням предмета згідно з терміном «послуги».

Роботи чи послуги: як відрізнити?Важливий висновок: роботи можуть включати послуги.

Розуміння відмінності понять робіт і послуг залежить від того, що передбачає технічне завдання та договір про закупівлю.

Якщо розглядати поняття надання послуг за договорами, що визначено у статті 901 ЦКУ, то за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Особливості закупівлі робіт

Закупівля робіт оформлюється договором підряду.

Так, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (стаття 837 ЦК України).

Таким чином, закупівля робіт передбачає кінцевий результат у матерільному вираженні, а от закупівля послуг не завжди має саме такий результат. Надання послуг передбачає вчинення виконавцем якихось дій або здійснення певної діяльності, але матеріального результату вони можуть не мати (послуги з усного перекладу, послуги з організації заходів, послуги з навчання тощо).

Характерні ознаки послуг

Для послуг характерна непомітність (її не можна взяти в руки, зберігати, транспортувати, складувати); послуга є невичерпною (незалежно від кількості разів її надання її власні кількісні характеристики не змінюються). Всім послугам властива одна спільна ознака — результату передує здійснення дій, які не мають матеріального змісту. Тобто під час надання послуг продається не сам результат, а дії, які до нього призвели.

Корисний ефект від діяльності з надання послуги полягає не у вигляді певного осяжного матеріального результату, як це має місце при виконанні роботи, а полягає в самому процесі надання послуги. Сама ж послуга споживається у процесі її надання, тому її визначають як діяльність, спрямовану на задоволення будь-яких потреб.

Для робіт, зокрема у зобов`язаннях підрядного типу, результат виконаних робіт завжди має речову форму.

Така думка викладена і у рішенні Верховного суду у постанові від 03.11.2020 у справі № 920/611/19.

Резюме

При цьому слід звернути увагу на особливості визначення робіт і послуг, адже, наприклад поточний ремонт у Законі визначено як послугу, а капітальний ремонт як роботи.

Таким чином, для правильного визначення категорії предмета закупівлі – роботи чи послуги, замовник спочатку повинен ознайомитися із визначеннями Закону, а потім проаналізувати, що саме він планує закуповувати і які дії при цьому будуть здійснювати виконавці та який результат послідує за цими діями.

logo