Помилки в первинних документах учасника як підстава для відхилення

27 липня 2021
116
Середній бал: 5 із 5
експерт, адвокатка зі спорів з контролюючими органами, консультантка з закупівель

Доволі часто учасники закупівель подають у складі тендерної пропозиції документи, що мають дефекти. Зокрема, вони не містять певних реквізитів, або останні є перекрученими. І це може стати підставою для учасника, який не виграв тендер, для оскарження закупівлі до АМКУ. Ґрунтуючись на судовій практиці, з’ясуймо, чи може помилка в первинних документах учасника слугувати підставою для його відхилення

Обставини справи

Замовник опублікував оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію за предметом закупівлі «ДК 021:2015:79410000-1 – «Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (послуга з оцінки вартості основних засобів ДП «ММТП» станом на 01 січня 2018 року з метою її використання при трансформації фінансової звітності, складеної за П(С)БО та її складання за вимогами МСФЗ)».

За результатами розгляду тендерних пропозицій 11.07.2019 р. тендерний комітет (далі — ТК) обрав переможця — Учасник-1. Було визнано, що тендерна пропозиція вказаного суб’єкта господарювання цілковито відповідає  вимогам тендерної документації та прийнято рішення про намір укласти договір, відповідно до приписів Закону № 922.

⏰ Професійна підтримка закупівельників 24/7

Втім 19.07.2019 р. Учасник-2, який не виграв, подав до АМКУ, через електронну систему закупівель (далі – ЕСЗ) скаргу № UA-2019-06-19-001539-а.bl щодо порушення Замовником порядку проведення процедури закупівлі,  оголошення про проведення якої оприлюднене на вебпорталі Уповноваженого органу за № UA-2019-06-19-000539-а. Учасник-2 просив АМКУ зобов`язати замовника скасувати своє рішення, яке було оформлене протоколом засідання ТК.

АМКУ розглянув скаргу і дійшов висновку, що вона підлягає задоволенню лише частково, про що було сформоване рішення від 08.08.2019 р. № 10885-р/пк-пз. Вказаним рішенням було зобов’язано Замовника  скасувати рішення, яким визначено Учасник-1 переможцем.

Дане рішення АМКУ  обґрунтоване тим, що акт прийому-передачі робіт, який міститься у складі тендерної пропозиції Учасник-1 не містить дати його складання, у зв`язку із чим тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної документації.

Замовник не погодився з таким рішенням АМКУ та подав позовну заяву до адміністративного суду. У цій справі замовник виступав як позивач, а АМКУ – відповідачем. Учасник-2, який подав скаргу до АМКУ був третьою особою (тобто не стороною у судовому спорі, але міг надати свої пояснення та міркування).

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Суд першої інстанції (Окружний адміністративний суд м. Києва) своїм Рішенням від 22.10.2020 р., яке було залишене без змін Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 15.02.2021р., позов задовольнив в повному обсязі.

Суди виходили з того, що Законом № 922, який є спеціальним в межах спірних правовідносин, не встановлено вимог щодо відповідності документів, поданих учасниками вимогам Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Суди зважили на те, що  підставою для відхилення тендерної пропозиції є саме невідповідність умовам тендерної документації, а відсутність дати складання акту прийому-передачі робіт не є підставою для відхилення тендерної пропозиції.

Тобто суди визнали, що дефекти (помилки) в первинних документах учасника не можуть слугувати підставою для відхилення такого учасника.

Важливо! Замовникам потрібно ретельно готувати тендерну документацію та зважати на помилки, які можуть бути в учасників. Тобто треба вказувати, що деякі дефекти у первинних документах не спричинюють автоматичного відхилення учасника.

Що встановив Верховний Суд

Розгляд цієї справи завершився формуванням Постанови Верховного Суду (далі – ВС) від 03.06.2021 р. у справі № 640/17592/19 (провадження № К/9901/12412/21).

ВС вивчив джерела права (відповідні Закони та інші нормативні акти), зокрема вказав, що правові та економічні засади здійснення закупівель врегульовані Законом № 922. Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері та  розвиток добросовісної конкуренції.

Суд зазначив, що Законом № 922 (на момент спору - ст. 3, зараз – ч. 1 ст.5) визначено принципи здійснення закупівель:

  • добросовісна конкуренція серед учасників;
  • максимальна економія та ефективність;
  • відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
  • недискримінація учасників;
  • об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
  • запобігання корупційним діям і зловживанням.

ВС зауважив, що відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону № 922 (зараз – ч. 1. ст. 29) оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні та шляхом застосування електронного аукціону.

⚡️ Увага! Нова позиція Верховного Суду щодо збільшення ціни у договорі

А за приписами, які чинні зараз (на момент виникнення спору – ч. 4 ст. 28) частин 9-11 ст. 29 Закону № 922 встановлено, що після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п`яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.

Також ВС дійшов висновку, що підстави для відхилення тендерних пропозицій викладені у Законі № 922 (зараз – ст. 31). Тобто єдиними та виключними підставами для відхилення пропозиції учасника є ті, що передбачені Законом № 922.

Правова позиція ВС

ВС здійснив системний аналіз правових норм, у т.ч. щодо повноважень АМКУ, та дійшов наступного висновку.

АМКУ, мотивуючи своє рішення, встановив порушення, що полягає у невідповідності тендерної пропозиції Учасник-1 вимогам документації, а саме: акт прийому-передачі робіт, який міститься у складі тендерної пропозиції цього учасника не містить дати його складання.

Тож, як вказав ВС, спірним питанням є наявність/відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції Учасника-1, у зв`язку з невідповідністю умовам тендерної документації.

ВС проаналізував тендерну документацію, врахував те, що Замовник перевірив  на відповідність умовам договору на проведення оцінки «дефектний» акт прийому-передачі (який був сформований із попереднім замовником), підтвердження фактів виконання робіт з боку виконавця та згоди замовника договору на оплату виконаних робіт, про що свідчать підписи та печатки сторін договору, які також підтверджують, що роботи за договором виконані в повному обсязі без зауважень з боку замовника.

Також ВС проаналізував інші документи, що були надані Учасником-1 та підтверджують факт належного виконання аналогічного договору. Суд дійшов висновку, що якщо акт прийому-передачі робіт (навіть без дати!) підписано сторонами договору без зауважень – не можна вважати, що роботи не виконувалися. Тобто можна казати про підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору.

Крім наведеного, ВС вказав на те, що у Законі № 922 відсутні вимоги щодо відповідності документів, які надіслані учасниками вимогам Закону  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Тож  посилання на приписи саме цього Закону, як на підставу для прийняття оскаржуваного Рішення АМКУ є  безпідставним.  

За таких обставин ВС підтримав правову позицію попередніх судів.

Висновки

Замовникам варто відслідковувати правові позиції ВС. Крім того, слід ще раз і ще раз детально формувати тендерну документацію та так само ретельно перевіряти пропозиції, що надійшли від учасників.

Разом із тим певні дефекти (помилки/описки) в первинних документів не є підставою для відхилення тендерної пропозиції, але лише за умови, якщо замовник не вписав певні тендерні вимоги. Тому, щоб уникнути  непорозумінь, замовниками потрібно надзвичайно зважено формувати тендерну документацію.

logo