Відсутність конкуренції з технічних причин 2021: як підтвердити документально

9 серпня 2021
2068
Середній бал: 5 із 5
експерт, консультантка з публічних закупівель, канд. екон. наук

Відсутність конкуренції з технічних причин — це одна з законних підстав для застосування переговорної процедури. Червневі зміни в Законі про публічні закупівлі уточнили, що таку відсутність замовник має підтвердити документально. Як це зробити, роз’яснює експерт.


Замовник може застосувати переговорну процедуру закупівлі як виняток у разі, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності відсутності конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником.

Вимога про документальне підтвердження до Закону № 922 внесена змінами, що встановлені Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель», який набрав чинності від 26.06.2021.
Коли і як можливе покращення предмета закупівлі

Цими ж змінами до Закону про публічні закупівлі передбачено, що повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за переговорною процедурою закупівлі повинно містити обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

Таким чином, замовник повинен завантажити документальне підтвердження відсутності конкуренції з технічних причин до електронної системи закупівель при оприлюдненні наміру укласти договір про закупівлю.

Обґрунтування відсутності конкуренції з технічних причин

Отже, з'ясуймо, що ж є документальним підтвердженням?

Документ – це матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі (ДСТУ 2732).

Офіційний документ – це документ, створений однією чи кількома юридичними особами, що має юридичну силу (ДСТУ 2732).

У випадку підтвердження підстави для застосування переговорної процедури закупівлі важливо саме юридична сила документу.

В приклад можемо привести визначення офіційного документу в КК України. Під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити (частина 4 статті 358 КК України).

Медичні закупівлі через ЦЗО

Таким чином, документальне підтвердження підстави для застосування переговорної процедури закупівлі з технічних причин відсутності конкуренції, має бути офіційним документом, що підтверджує таку підставу. По суті, такий документ є доказом наявності відповідної підстави. Форма і орган, що видав такий документ, визначаються з огляду на те, що саме є підставою для відсутності конкуренції.

Наприклад, якщо конкуренція відсутня через монопольне становище учасника, то документальним підтвердженням буде його наявність в зведеному переліку суб’єктів природних монополій, що веде Антимонопольний комітет України. Такий перелік оприлюднюється на сайті Антимонопольного комітету щомісяця і замовник може завантажити його звідти для того щоб скористатися як документальним підтвердженням. 

Водночас, замовники можуть застосовувати підставу відсутності конкуренції з технічних причин не тільки при закупівлях у суб’єктів природних монополій. Адже, технічні причини для відсутності конкуренції можуть виникати і за інших умов, наприклад, як у закупівлі UA-2021-01-20-004694-b, де підставою було те, що наказом Міністерства молоді та спорту України Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа»» визначено як місце проведення для цілого ряду фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Зазначене обґрунтування не оспорювалося навіть при проведенні моніторингу закупівлі і у висновку за його результатами було зазначено, що порушень не встановлено.

Таким чином, у цій закупівлі відповідний наказ Міністерства молоді та спорту України є документальним підтвердженням підстави для застосування переговорної процедури закупівлі.

Перелік документів, що можуть підтвердити підставу відсутності конкуренції з технічних причин, не є вичерпним, оскільки залежить від того що саме було такою причиною. Але при цьому, такий документ має підтвердити, що   роботи, товари чи послуги через будь-які обґрунтовані та підтверджені технічні причини, в тому числі встановлені законодавством, можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб`єктом господарювання за відсутності при цьому альтернативи.

logo