Технічна специфікація до предмета закупівлі: що врахувати замовнику

11 серпня 2021
463
Середній бал: 5 із 5

Технічна специфікація – це одна з найбільш важливих частин у тендерній документації. Саме вона визначає чи вдасться замовнику отримати потрібне у належній якості, формі та з необхідним функціоналом. З'ясуймо, на що звернути увагу замовнику.


Для початку розглянемо саме визначення, закріплене у статті 23 Закону № 922.

Відповідно до Закону, технічна специфікація до предмета закупівлі — це встановлена замовником сукупність технічних умов, що визначають характеристики товару (товарів), послуги (послуг) або необхідні для виконання робіт щодо об’єкта будівництва, що можуть включати:

 • показники впливу на довкілля та клімат;
 • особливі вимоги стосовно проєктування (наприклад, про придатність для осіб з обмеженими фізичними можливостями), відповідності, продуктивності, ресурсоефективності, безпечності та стратегії забезпечення якості;
 • вимоги до назви продукції, під якою вона продається, термінології та символів;
 • процедуру випробування і тестування;
 • вимоги, які стосуються пакування, маркування, оформлення етикетки та інструкції для користувачів, технологічних процесів і технології виробництва на будь-яких етапах життєвого циклу робіт, товару чи послуги (відповідно до п. 33 ч. 1 ст. 1 Закону № 922).

Не зважаючи на досить детальний опис, замовник має самотужки враховувати доволі значний обсяг різноманітних факторів, що стосуються безпосередньо предмета закупівлі та його індивідуальних характеристик, умов постачання, надання або ж використання.

Розглянемо приклад із умовами, які випливають з дати постачання чи надання послуг, що закуповуються. Отож, замовнику слід врахувати:

 • складність закупівлі;
 • очікувані розміри субпідрядних постачань;
 • реальний проміжок часу, який знадобиться для виробництва, використання наявних запасів і доставки товарів із місця їх постачання чи надання послуг. Робитися це може у будь-який спосіб, але який саме використати – обирають відповідно до потреб замовника.

Також замовнику варто детально вивчити Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII (далі – Закон № 124), у якому визначено правові та організаційні засади із розробки, прийняття та використання технічних регламентів і передбачених у них процедур оцінки відповідності та добровільної оцінки відповідності.

Які документи можна вимагати від учасника процедури закупівлі робіт

У ТД мають бути вказані:

 • дані, що стосуються технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, зокрема відповідна технічна специфікація, а при потребі додатково вказуються плани, креслення, малюнки або опис предмета закупівлі. Відповідно до вимог, зазначених у ч. 4 ст. 5 Закону № 922, визначаються технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та його технічні специфікації.
 • при потребі та відповідно до п. 3, 4 ч. 2 ст. 22 Закону № 922, можуть також вказуватися дані щодо маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що засвідчують відповідність предмета закупівель встановленим вимогам.

Як зазначено в абзаці 10 ч. 1 ст. 1 Закону № 124, документ про відповідність – це декларація (а саме, декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (зокрема, сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, який підтверджує виконання законних вимог, що стосуються об’єкта оцінки відповідності. Знаком відповідності технічним регламентам називають маркування, яке засвідчує, що продукція виготовлена відповідно до застосовних вимог, визначених у технічних регламентах, які декларували нанесення цього маркування.

Усі технічні специфікації повинні відповідати хоча б двом основним вимогам:

 • мають описуватися необхідні характеристики товарів, робіт чи послуг, що закуповуються замовником, а саме характеристики, що стосуються функціоналу, технічних вимог та якості. І важливо, аби уся вказана інформація подавалась максимально чітко та зрозуміло;
 • не допускати жодних дискримінаційних вимог.

В описі характеристик товарів, робіт чи послуг може зазначатись конкретний технологічний процес чи технологія виробництва, або ж порядок постачання товару (товарів), спосіб виконання потрібних робіт, надання послуг (послуги). Що ж стосується прав передачі інтелектуальної власності на предмет закупівлі, то ці дані як правило зазначаються у технічних специфікаціях.

У випадку, коли предмет закупівлі буде використовуватись фізичними особами, у технічних специфікаціях повинні враховуватись потреби осіб з інвалідністю або проєктувальні вимоги, що враховують потреби всіх категорій користувачів.

Технічні специфікації можуть формуватись у вигляді переліку експлуатаційних чи функціональних вимог, наприклад екологічних характеристик. Слід зазначити, що ці вимоги мають бути чітко сформованими аби предмет закупівлі міг бути однозначно трактованим і замовником, і учасниками.

У випадку, коли виникають труднощі із укладанням вичерпного опису характеристик, до технічних специфікацій можна додати посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення і термінологію, що пов’язана із товарами, роботами або послугами, що закуповують, що передбачаються наявними міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами із стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами.

Загалом складання тендерної документації — клопітка та відповідальна справа. Щоб розібратися в нюансах потрібен час та досвід. Саме таким досвідом діляться наші експерти на уроках курсу «Національна сертифікація з публічних закупівель — 2022». Формуванню ТД під час навчання з публічних закупівель приділяється цілий модуль.

Технічна специфікація до предмета закупівлі: що врахувати замовнику

ПОВНА ПРОГРАМА КУРСУ

Скористайтеся можливістю спробувати навчання на курсі абсолютно безплатно. Натисніть «Почати вчитися безплатно» та заповніть реєстраційну форму. Вже за дві хвилини ви матимете демодоступ до ґрунтовного курсу від найкращих фахівців в закупівельній галузі.

Ми відповідаємо за якість навчання своїм ім'ям та репутацією. Експерти Вищої школи Закупівельника пильно слідкують за змінами в законодавстві, а уроки курсів відповідають чинним вимогам.

logo