Частина 3 статті 631 ЦК - як застосувати у договорах про закупівлю

11 травня 2022
2994
Середній бал: 5 із 5
експерт, упов­новажена особа ДУ «Професійні закупівлі»

Чи можливе застосування у договорах про закупівлю частини 3 статті 631 ЦК. Проконсультуємо, коли можна застосувати цю норму, а колі — ні. Пояснимо ризики і озвучимо лайфхаки, щоб застосувати частину 3 статті 631 ЦК в додаткових угодах.

Отримайте акційну пропопозицію ✔️0 800 21 12 20✔️

У замовників часто виникає запитання, чи можна за певної закупівлі застосувати частину 3 статті 631 ЦК. Тобто скористатися нормою цивільного законодавства, що передбачає право сторін договору встановити, що умови договору застосовують до відносин, які виникли між сторонами до моменту укладання самого договору,

Таке право зазвичай називають зворотною силою договору. Для зручності таку назву використаємо й ми в цій консультації, а відповідь розділимо на два окремих, але взаємопов’язаних блоки.

Частина 3 статті 631 ЦК - як застосувати у договорах про закупівлю

Докладніше ►►►
  

Укладення договору

Проаналізуймо визначення терміна «договір про закупівлю» у Законі № 922. Це: «...господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару».

Очевидно, що договірні правовідносини у сфері публічних закупівель регулює не лише Закон № 922, що передбачає для них спеціальні норми, а й ГК.

Так і є. Адже договір про закупівлю сторони укладають відповідно до норм ЦК та ГК, а також враховують особливості, що визначає Закон № 922 (ч. 1 ст. 41 Закону № 922).

Як і коли застосовувати механізм зворотної сили договору про закупівлю, з’ясуємо з огляду на цивільне і господарське законодавство.

Вимоги ЦК і ГК

Договір є обов’язковим для виконання сторонами (ч. 1 ст. 629 ЦК).

Договір вважають укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (ст. 638 ЦК). Законодавець істотними умовами договору визначає:

 • предмет, ціну та строк дії договору (ч. 3 ст. 180 ГК);
 • умови, які визначає закон як істотні або які необхідні для договорів цього виду;
 • усі ті умови, які зафіксували сторони у договорі (ч. 1 ст. 638 ЦК).


  Це означає, що всі умови договору — й істотні, і звичайні, і випадкові, — з моменту, коли сторони його уклали, стають однаково обов'язковими. Їх треба виконати.

  Моментом укладення договору вважають момент, коли особа, яка надіслала пропозицію укласти договір, одержала відповідь, що ця пропозиція прийнята (ч. 1 ст. 640 ЦК).

  Законодавство не встановлює належної форми укладення договору про закупівлю. Тож за статтею 639 ЦК сторони можуть укласти договір у будь-якій формі. Однак мають врахувати вимогу: якщо договір за домовленістю сторін або на виконання вимог законодавства слід укладати у письмовій формі, його вважають укладеним з моменту, коли його підписали сторони.

  Частина 3 статті 631 ЦК - як застосувати у договорах про закупівлю УВАГА В умовах договору чітко визначайте момент його укладення. Адже саме з цього моменту виникають права і обов´язки сторін

  Момент, коли уклали договір

  Наразі маємо приклади висновків аудиторів, які за результатами перевірок закупівель/моніторингів, визначають момент укладення договору за частиною 1 статті 640 ЦК. А саме, що договір вважають укладеним з моменту, коли особа, яка направила пропозицію укласти договір, одержала відповідь про прийняття цієї пропозиції.

  Однак судова практика спростовує таку позицію. Суди обґрунтовують свої висновки тим, що:

  • норма статті 640 ЦК визначає момент укладення так званих консенсуальних договорів, які потребують повної і безумовної згоди (прийняття) другою стороною;
  • пропозиція укласти договір (оферта) містить усі істотні умови майбутнього договору і сторона, яка пропонує договір, бере на себе передбачені у ньому зобов’язання з того моменту, коли сторона, якій адресовано цю оферту, її акцептує.

   Такий вид договорів широко використовують у мережі інтернет, зокрема у вигляді правил конфіденційності або правил використання інтернет-ресурсу. У них споживач, щоб прийняти умови оферти інтернет-ресурсу, може проставити галочку у певні комірці на сторінці сайту. Після цього він може користуватися ресурсом.

   Частина 3 статті 631 ЦК - як застосувати у договорах про закупівлюУВАГА Зважайте на ці судові висновки під час перевірок, аби надалі не обґрунтовувати заперечення чи оскаржувати висновки/зауваження органів контролю

   Строк дії господарського договору — час, упродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору (ч. 7 ст. 180 ГК).

   Строк дії договору може:

   • співпадати зі строком виконання сторонами своїх обов’язків за договором;
   • бути більшим за строк виконання зобов’язань, охоплювати його. Наприклад, в умовах договору сторони узгоджують його дійсність до повного виконання сторонами взятих на себе обов'язків незалежно від терміну закінчення строку дії договору.

    Частина 3 статті 631 ЦК передбачає, що сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення. Якщо ж у договорі така умова не передбачена, на зобов'язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського договору, умови цього договору не поширюються.

    Отже, за загальним правилом законодавець допускає можливість поширити умови договору на відносини, зокрема зобов’язання, які виникли раніше — до укладення договору. Проте, щоб цією можливістю скористатися, такий особливий строк дії договору мають передбачати його умови. Наприклад, сторони підписали договір 01.03.2021, а в договорі обумовили, що його положення починають діяти з 10.02.2021.

    Ми проаналізували норми загального законодавства, але, окрім них, для закупівель маємо враховувати вимоги спеціального закону.

    Договір за результатами тендеру/спрощеної закупівлі

    Укладення договору про закупівлі має свої особливості. Насамперед слід взяти до уваги спеціальні вимоги Закону № 922, через які неможливо застосувати норми частини 3 статті 631 ЦК.

    Докладніше ►►►

    Договір за результатами переговорки

    Якщо замовник проводить переговорну процедуру закупівлі, то він може в укладеному за її результатами договорі про закупівлю застосувати частину 3 статті 631 ЦК. Такої позиції дотримується чимало фахівців і експертів сфери публічних закупівель. Але є ризики.

    Докладніше про ризики ►►►

    Прямий договір

    У частині 3 статті 631 ЦК йдеться про право сторін встановити, що умови договору застосовують до відносин між ними, які виникли до його укладення. І замовник як сторона договору може таким правом скористатися. Як саме?

    Докладніше ►►►

    Укладення додаткової угоди до договору

    Замовник може застосувати частину 3 статті 631 ЦК у додаткових угодах до договору про закупівлю при певних умовах.

    Докладніше про умови ►►►

    Боротьба триває, і наш обов'язок щодня на максимум працювати в тилу.
    Підтримувати Україну за будь-яких обставин, бо тільки разом — ми сила.
    Для вас є підтримка від редакції — до 6-ти місяців безплатного доступу до електронного журналу "Держзакупівлі", а також до

    експертно-правової системи «Expertus: Держзакупівлі»

    Замовляйте доступ онлайн в інтернет-магазині. Якщо потрібно обговорити передплату з особистим менеджером, телефонуйте ⭐️0 800 21 12 20⭐️(дзвінки безплатні).
    Будьмо на зв’язку щодня!

    logo