Стаття 5 Закону про публічні закупівлі. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників

1 вересня 2021
255
Середній бал: 5 із 5

Ключові принципи, яких необхідно дотримуватись при проведенні публічних закупівель в Україні, визначає стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII

1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;
2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;
3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;
5) об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі;
6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

2. Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель / спрощених закупівлях на рівних умовах.

3. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.

5. Замовники, учасники процедур закупівлі, суб’єкт оскарження, а також їхні представники повинні добросовісно користуватися своїми правами, визначеними цим Законом.

Забороняється зловживання правами, у тому числі правом на оскарження рішень, дії чи бездіяльності замовника.

logo