Додаткова закупівля

26 липня 2022
➤Як обґрунтувати незастосування спрощеної закупівлі ➤Як підтвердити право на незастосвання спрощеної закупівлі ➤Коли можна не застосовувати спрощеної закупівлі в умовах війни
137 0 10 хвилин
21 червня 2022
Якщо ви отримали додаткові кошти на закупівлю і не впевнені, як далі проводити закупівлі, ця стаття — саме для вас.
2198 0 2 хвилини
17 червня 2022
Замовник об’єктивно не міг передбачити, що після проведення закупівлі у нього ще залишаться кошти. Як закуповувати на зекономлені кошти, щоб не порушити умов закону?
2635 0 4 хвилини
13 червня 2022
Замовники мають право змінити істотні умови договору про закупівлю після його підписання тільки у випадках-виключеннях, передбачених частиною 5 статті 41 Закону № 922. Такі зміни оформлює додаткова угода до договору про закупівлю. Скачать зразок додаткової угоди до договору ви можете просто зараз зі статті.
7944 0 4 хвилини
1 червня 2022
Плануєте продовжити дію договору про закупівлю на 20%? Тоді вам знадобиться відповідна додаткова угода. Щоб правильно скласти додаткову угоду на 20 відсотків, скористайтесь зразком від наших експертів.
3531 0 1 хвилина
18 листопада 2021
Завершується рік, а разом з цим завершується строк дії договорів про закупівлю, які замовники уклали впродовж року за результатами проведених закупівель. Як правильно оформити продовження тендерного договору на 20% та розпочати договірні відносини з 01.01.2022? Роз’яснюємо у статті.
10212 0 5 хвилин
Завершается год, а вместе с этим истекает срок действия договоров о закупке, которые заказчики заключили в течение года по результатам проведенных закупок. Как правильно оформить продление тендерного договора на 20% и начать договорные отношения с 01.01.2022? Разъясняем в статье.
2004 0 5 хвилин
15 листопада 2021
Планируете продлить действие договора о закупке на 20%? Тогда вам понадобится соответствующее дополнительное соглашение. Чтобы правильно составить дополнительное соглашение на 20 процентов, воспользуйтесь образцом от наших экспертов.
1558 0 1 хвилина
10 листопада 2021
Якщо ви постали перед потребою придбати додаткові аналогічні послуги й не впевнені, як дотримати «букви закону»: закупити у того самого постачальника чи знову провести спрощену закупівлю? Ми підкажемо, як провести правомірну закупівлю. Розглянемо головні вимоги й умови на прикладах.
249 0 2 хвилини
Если вы встали перед необходимостью приобрести дополнительные аналогичные услуги и не уверены, как соблюсти «буквы закона»: закупить у того же поставщика или снова провести упрощенную закупку? Мы подскажем, как провести правомерную закупку. Рассмотрим основные требования и условия на примерах.
56 0 2 хвилини
4 листопада 2021
В закупівельній практиці часто виникають ситуації, які замовник не міг передбачити, укладаючи договір про закупівлю. Зокрема, додаткова закупівля товарів, робіт чи послуг — розповсюджене явище. Як діяти, щоб уникнути помилок, дізнайтеся, розв’язавши закупівельні задачі.
157 0 1 хвилина
В закупочной практике часто возникают ситуации, которые заказчик не мог предусмотреть при заключении договора о закупке. В частности, дополнительная закупка товаров, работ или услуг — распространенное явление. Как действовать, чтобы избежать ошибок, узнайте, решив закупочные задачи.
42 0 1 хвилина
24 травня 2022
9 грудня 2021
28 вересня 2021
27 вересня 2021
17 вересня 2021
7 вересня 2021
16 серпня 2021
9 червня 2021
13 травня 2021
24 квітня 2021
26 липня 2022
➤Як обґрунтувати незастосування спрощеної закупівлі ➤Як підтвердити право на незастосвання спрощеної закупівлі ➤Коли можна не застосовувати спрощеної закупівлі в умовах війни
137 0 10 хвилин
21 червня 2022
Якщо ви отримали додаткові кошти на закупівлю і не впевнені, як далі проводити закупівлі, ця стаття — саме для вас.
2198 0 2 хвилини
17 червня 2022
Замовник об’єктивно не міг передбачити, що після проведення закупівлі у нього ще залишаться кошти. Як закуповувати на зекономлені кошти, щоб не порушити умов закону?
2635 0 4 хвилини