Очікувана вартість закупівлі

21 січня 2022
Ситуація, в яку може потрапити чимало уповноважених осіб. Замовник — підприємство, що є платнком ПДВ, хоче запланувати закупівлю з ПДВ. Оголошувати ж закупівлю планує без податку на додану вартість. У разі, якщо переможець все ж таки виявиться платником цього податку, підписуватиме договір з ПДВ. Чи не буде у такому разі порушенням, що оголошена вартість закупівлі відрізнятиметься від очікуваної вартості в річному плані закупівель?
606 0 1 хвилина
Ситуация, в которую могут попасть немало уполномоченных лиц. Заказчик — предприятие, являющееся плательщиком НДС, хочет запланировать закупку с НДС. Объявлять же закупку планирует без налога на добавленную стоимость. В случае если победитель все же окажется плательщиком этого налога, будет подписывать договор с НДС. Не будет ли в таком случае нарушением того, что объявленная стоимость закупки будет отличаться от ожидаемой стоимости в годовом плане закупок?
118 0 1 хвилина
19 січня 2022
Очікувана вартість одна із головних складових закупівлі, адже вона визначає ціну предмета закупівлі. Від правильного розрахунку очікуваної вартості закупівлі залежить чи буде закупівля конкурентною, адже занижена очікувана вартість призведе до відсутності учасників і відповідно конкурентної боротьби. Мінекономіки наказом від 18.02.2020 № 275 затвердило Примірну методику розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі. Вона передбачає визначення очікуваної вартості окремо для товарів та послуг та окремо для робіт. Категорія закупівлі робіт — це складний предмет закупівлі, що одночасно може передбачати і закупівлю товарів, і закупівлю послуг. Тож розглянемо, як розраховувати очікувану вартість робіт?
671 0 9 хвилин
Ожидаемая стоимость – одна из главных составляющих закупки, ведь она определяет цену предмета закупки. От правильного расчета ожидаемой стоимости закупки зависит, будет ли закупка конкурентной, ведь заниженная ожидаемая стоимость приведет к отсутствию участников и, соответственно, – конкурентной борьбе. Минэкономики приказом от 18.02.2020 № 275 утвердило Примерную методику расчета ожидаемой стоимости предмета закупки. Она предусматривает определение ожидаемой стоимости отдельно для товаров и услуг и отдельно для работ. Категория закупки работ — это сложный предмет закупки, который одновременно может предусматривать и закупку товаров, и закупку услуг. Поэтому рассмотрим, как рассчитывать ожидаемую стоимость работ?
80 0 8 хвилин
25 листопада 2021
Закон України «Про публічні закупівлі» передбачає, що у річному плані закупівель замовник може вказати розмір бюджетного призначення та/або очікувану вартість предмета закупівлі. Розглянемо, у чому різниця; коли та що саме слід зазначати?
592 0 2 хвилини
Закон Украины "О публичных закупках" предусматривает, что в годовом плане закупок заказчик может указать размер бюджетного назначения и/или ожидаемую стоимость предмета закупки. Рассмотрим, в чем разница; когда и что же следует указывать?
56 0 2 хвилини
18 листопада 2021
Практика закупівель в Україні доводить існування двох ризиків при визначенні очікуваної вартості. Перший — занижена очікувана вартість, яка може призвести до відсутності учасників, другий — завищена, наслідком якої може стати відсутність реальної економії за результатами закупівлі. Тож, як навчитися правильно визначати очікувану вартість?
234 0 1 хвилина
16 листопада 2021
Оскільки споживачам наразі електричну енергію постачають за вільними цінами, учасники формуюють розмір ціни на різні лади. Що має знати замовник про розрахунок очікуваної вартості електроенергії, щоб уникнути зайвих змін у договорі та підписання допок?
1902 0 4 хвилини
Поскольку электрическую энергию потребителям сейчас поставляют по свободным ценам, участники формируют цену на разный лад. Что должен знать заказчик о расчете ожидаемой стоимости электроэнергии, чтобы избежать лишних изменений в договоре и подписания допсоглашений?
266 0 4 хвилини
8 листопада 2021
Трохи менш як рік нововведенням, які відбулись із набранням чинності постановою КМУ від 16.12.2020 № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 року № 710» (далі — Постанова 1266) та якими запроваджено чергові заходи, спрямовані на прозорість використання державних коштів. З'ясуймо,  як обґрунтовувати вимоги до закупівлі? Яку форму обґрунтування обрати?  А головне, чи можуть притягнути до відповідальності,  якщо ви не оприлюднили обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі?
728 0 4 хвилини
Чуть менее года нововведениями, которые состоялись со вступлением в силу постановления КМУ от 16.12.2020 № 1266 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 01 августа 2013 № 631 и от 11 октября 2016 года № 710» (далее — Постановление 12 которым введены очередные мероприятия, направленные на прозрачность использования государственных средств. Давайте выясним, как обосновывать требования к закупке? Какую форму обоснования выбрать? А главное, можете ли вы быть привлечены к ответственности, если вы не обнародовали обоснование ожидаемой стоимости предмета закупки?
57 0 4 хвилини
1 жовтня 2021
Природный газ — неотъемлемый элемент деятельности многих заказчиков. Его закупка — предпосылка обеспечения производственных процессов, которые не могут быть остановлены. В то же время, закупка природного газа является конкурентной, а его цена — нестабильной, что усложняет проведение закупки. Правильно определить предмет закупки, рассчитать ожидаемую стоимость и выбрать процедуру закупки газа поможет консультация эксперта. Обращайте внимание на каждую деталь, чтобы получать газ вовремя и бесперебойно.
188 0 8 хвилин
17 січня 2022
11 січня 2022
8 листопада 2021
22 жовтня 2021
7 жовтня 2021
23 липня 2021
8 липня 2021
20 травня 2021
19 березня 2021
25 грудня 2020
21 січня 2022
Ситуація, в яку може потрапити чимало уповноважених осіб. Замовник — підприємство, що є платнком ПДВ, хоче запланувати закупівлю з ПДВ. Оголошувати ж закупівлю планує без податку на додану вартість. У разі, якщо переможець все ж таки виявиться платником цього податку, підписуватиме договір з ПДВ. Чи не буде у такому разі порушенням, що оголошена вартість закупівлі відрізнятиметься від очікуваної вартості в річному плані закупівель?
606 0 1 хвилина
Ситуация, в которую могут попасть немало уполномоченных лиц. Заказчик — предприятие, являющееся плательщиком НДС, хочет запланировать закупку с НДС. Объявлять же закупку планирует без налога на добавленную стоимость. В случае если победитель все же окажется плательщиком этого налога, будет подписывать договор с НДС. Не будет ли в таком случае нарушением того, что объявленная стоимость закупки будет отличаться от ожидаемой стоимости в годовом плане закупок?
118 0 1 хвилина
19 січня 2022
Очікувана вартість одна із головних складових закупівлі, адже вона визначає ціну предмета закупівлі. Від правильного розрахунку очікуваної вартості закупівлі залежить чи буде закупівля конкурентною, адже занижена очікувана вартість призведе до відсутності учасників і відповідно конкурентної боротьби. Мінекономіки наказом від 18.02.2020 № 275 затвердило Примірну методику розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі. Вона передбачає визначення очікуваної вартості окремо для товарів та послуг та окремо для робіт. Категорія закупівлі робіт — це складний предмет закупівлі, що одночасно може передбачати і закупівлю товарів, і закупівлю послуг. Тож розглянемо, як розраховувати очікувану вартість робіт?
671 0 9 хвилин